Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 5)


Ngày cập nhật: 06/10/2020 08:09:35


 

 

* Ông NGUYỄN VINH, phóng viên Báo Quảng Trị:

 

Mong muốn Đại hội đưa ra những quyết sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng các khu, cụm, điểm công nghiệp (CN) và làng nghề đến cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nhà đầu tư đến với Quảng Trị. Năm 2018, tỉnh cũng đã lựa chọn chủ đề là “Năm Doanh nghiệp” để tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ mang tính đột phá trong phát triển doanh nghiệp nên đã nhận được sự hài lòng của nhà đầu tư.

 

Theo đó, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chọn Quảng Trị để đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh lâu dài. Riêng trong dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh đã có 30 dự án được khởi công và khánh thành đầu tư vào các khu, cụm CN trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 111.320 tỉ đồng.

 

Tuy nhiên, đến nay trong số 30 dự án đó có rất nhiều dự án chậm tiến độ triển khai mặc dù đã được nhà đầu tư làm lễ khởi công xây dựng. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có nguyên nhân là do ảnh hưởng COVID- 19 nên nhà đầu tư hạn chế đi lại để triển khai công việc. Nhiều dự án đã được khởi công nhưng thủ tục về đất đai, môi trường, chuyển đổi đất rừng, cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành.

 

Ngoài 30 dự án trên, hiện trên địa bàn tỉnh nhiều khu, cụm CN mặc dù đã được tỉnh cấp phép chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp nhưng nhiều năm qua nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án do khó khăn về tài chính gây lãng phí lớn về đất đai lẫn cơ sở hạ tầng mà nhà nước đã đầu tư xây dựng.

 

Do đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 cần dành nhiều thời gian bàn thảo để đưa ra quyết sách đúng đắn, kịp thời hơn trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tếxã hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng như xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật để tránh lãng phí về đất đai, cơ sở hạ tầng...

 

* Ông HỒ XUÂN PHÚC, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Hướng Hóa:

 

Coi trọng việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam

 

Tôi rất mong Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh; nâng cao hiệu quả tuyên truyền về thảm họa chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam; vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội. Kết nối với các tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường hỗ trợ về vật chất và tinh thần để động viên, chia sẻ với nạn nhân da cam, người khuyết tật và những người trong nhóm yếu thế. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các nạn nhân chất độc da cam, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định. Quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ các cấp hội.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ở các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định nhiệm vụ xử lý dứt điểm về ô nhiễm môi trường còn tồn đọng chất độc hóa học và chương trình chăm sóc, giúp đỡ người dân vùng phơi nhiễm chất độc da cam vào chương trình an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm từng vấn đề, trong đó cần coi trọng việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chính sách này.

 

* Ông NGÔ QUỐC SÁU, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ - Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội xã Gio Sơn, huyện Gio Linh:

 

Quan tâm, động viên đối với cán bộ hội tại cơ sở

 

Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, Hội Chữ Thập đỏ- Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội xã Gio Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các hoạt động hội đã triển khai hằng năm như tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam dioxin”; thăm hỏi các hoàn cảnh đau ốm đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên các hộ dân gặp khó khăn do dịch bệnh; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

 

Để hội tổ chức ngày càng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương, tôi mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ hội ở cơ sở. Thường xuyên cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

 

 

* Bà HOÀNG THỊ HỒNG HUẾ, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Triệu Phong:

 

Đặt nhiều hy vọng vào đội ngũ lãnh đạo khóa mới năng động, sáng tạo, đoàn kết để lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển

 

Tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu cụ thể, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của tỉnh.

 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng theo từng giai đoạn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong đó đẩy nhanh quá trình đầu tư đường Hùng Vương nối dài từ thành phố Đông Hà vào Triệu Phong, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu, cụm công nghiệp; nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới hệ thống điện lưới đáp ứng nhu cầu truyền tải điện, phục vụ các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; phát triển hạ tầng thương mại nông thôn, đầu tư xây dựng chợ đạt chuẩn nông thôn mới; ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

 

* Ông DƯƠNG ĐÌNH HIẾU, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị:

 

Đại hội cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội dài hơi, có giải pháp cụ thể, bài bản và triển khai thực hiện quyết liệt

 

Tỉnh Quảng Trị đang là một tỉnh nghèo so với cả nước. Trước đây có Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo nhưng hiệu quả làm “đòn bẩy” phát triển kinh tế nói chung và thương mại- dịch vụ nói riêng của tỉnh chưa đạt được như kỳ vọng. Gần đây, Trung ương cho đầu tư Khu kinh tế Đông Nam nhưng tốc độ đầu tư vào đây còn chậm. Các nghị quyết về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch có đề ra nhưng hiệu quả mang lại còn thấp.

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội dài hơi, có giải pháp cụ thể, bài bản hơn và quá trình thực hiện cần quyết liệt hơn. Theo đó, các sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tập trung, nhất quán, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Tỉnh cần có giải pháp huy động tối đa nguồn lực của doanh nghiệp, người dân trong tỉnh, nhất là con em đang thành đạt trong nước và nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương. Cần có chủ trương thu hút đầu tư rõ ràng, nhất quán để cá nhân, tổ chức tin tưởng phát huy nội lực và khơi dậy tình yêu quê hương để họ yên tâm cống hiến xây dựng quê hương.

 

Đối với công tác cán bộ, Đại hội cần bàn và quyết định các giải pháp tối ưu hơn trong tuyển dụng cán bộ; bố trí sử dụng cán bộ một số vị trí chủ chốt về quản lý nhà nước, doanh nghiệp nên từng bước tổ chức thi tuyển nghiêm túc để chọn người tài như nhiều bộ, ngành, địa phương khác đã làm. Đối với các vị trí cốt cán trong bộ máy của Đảng, chính quyền khi đưa ra bầu cử, xem xét bổ nhiệm, các nhân sự đó cần có các đề án, kế hoạch thực hiện trong nhiệm kỳ hoặc vị trí sẽ đảm đương. Những đề án, kế hoạch đó nên công khai rộng rãi để Nhân dân biết và giám sát xem họ có thực hiện như cam kết của mình khi được bổ nhiệm…

 

* Ông TRẦN HỮU ĐỨC, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh:

 

Tiếp tục đoàn kết để xây dựng quê hương

 

Những năm qua, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố trên cả nước để gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, cung cấp thông tin về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhờ vậy, nhiều dự án động lực trên địa bàn tỉnh đã được khởi công, hứa hẹn nhiều triển vọng về sự đầu tư và phát triển của tỉnh, nhất là Khu kinh tế Đông Nam. Cùng với việc chú trọng quảng bá, vận động thu hút đầu tư, tỉnh còn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý sau cấp phép đầu tư. Cùng với đó, ngành nông nghiệp cũng đã có bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

 

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở những kết quả đạt được, tôi kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị làm hạt nhân phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt định hướng phát triển vùng, miền, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

 

(Còn nữa)

 

TỔ PHÓNG VIÊN (lược ghi)


 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1) (20/1/2021)
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (31/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13) (17/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10) (16/10/2020)


Trực tuyến

103857897
izmir escort bayan izmir escort bayan