Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 6)


Ngày cập nhật: 22/08/2020 19:55:53

(Tiếp theo kỳ trước)

 

* Ông PHÙNG XUÂN HỢP, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Linh:

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công tác cải cách hành chính

 

Trong 5 năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực. Điều này thể hiện rõ ở việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện, chỉ số PAPI và chỉ số CCHC luôn thuộc nhóm đầu của cả nước, đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

 

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì công tác CCHC vẫn còn một số điểm nghẽn, ví dụ như vẫn có một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức, tinh thần trách nhiệm, đối phó trong công việc. Điều này đã gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân và đây là nguyên nhân khiến chỉ số PCI của tỉnh dù có tăng điểm qua từng năm nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

Trong phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2021 - 2025, tính đến năm 2030 của dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã dành mục 2 để nêu các giải pháp về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo tôi, đây là điểm đổi mới và có ý nghĩa rất quan trọng bởi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục khẳng định, đề cao vai trò, vị trí và xác định CCHC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Các giải pháp được đề cập trong dự thảo như “Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá để phát hiện và kiên quyết cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mà người dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều phiền hà”, “Công khai, minh bạch việc cung cấp thông tin, tài liệu pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh”, “Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá”…là rất cụ thể, quyết liệt và phù hợp với tình hình thực tế. Nếu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời những giải pháp này, chắc chắn công tác CCHC của tỉnh sẽ có bước chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

* Ông THÁI VĨNH KHÁNG, nguyên Giám đốc Sở Công thương:

 

Phát triển bền vững công nghiệp trên nguyên tắc “cả hai cùng thắng”

 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII về cơ bản đã đáp ứng những yêu cầu đề ra. Bố cục của báo cáo đầy đủ, tương đối chặt chẽ. Nội dung trình bày chủ yếu theo phương pháp diễn dịch, cụ thể, rõ ràng, có số liệu đi kèm.

 

Qua nghiên cứu thông tin, số liệu trong báo cáo, tôi nhận thấy ngành công nghiệp của tỉnh đã có bước tiến đáng mừng. Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm đến sự phát triển của ngành công nghiệp, xem đây là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, tôi nghĩ cần ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trong đó chú ý bám sát, tháo gỡ các điểm nghẽn của các dự án để thúc đẩy tiến độ. Chúng ta cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án năng lượng tái tạo đã được quy hoạch. Cập nhật thông tin, sớm đưa vào quy hoạch khai thác mỏ khí đốt lô 114 (mỏ Kèn Bàu) cùng với mỏ khí lô 111 - 113 (mỏ Báo Vàng) đã được quy hoạch trước đây cũng là việc cần làm ngay.

 

Bên cạnh đó, các cấp, ngành phải tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng sản phẩm thuộc các ngành: Chế biến nông - lâm - thủy sản - công nghiệp dệt may, khai thác, chế biến khoáng sản... Việc kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, vật liệu mới, công nghệ cao cũng vô cùng cần thiết. Trong bối cảnh làn gió nông thôn mới tỏa lan khắp các miền quê, tôi nghĩ tỉnh cần kết hợp xây dựng nông thôn mới với phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống.

 

Thẳng thắn nhìn nhận, so với nhiều tỉnh, thành phố trong nước, nền công nghiệp Quảng Trị vẫn còn nhỏ bé, non trẻ, chậm bước hơn. Vì đi sau nên tỉnh ta có thể học hỏi từ các địa phương bạn để tránh các vấp váp, sai lầm. Quan điểm nhất quán là lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp và của địa phương, người dân phải luôn phù hợp, đảm bảo “cả hai cùng thắng”.

 

Có vậy, chúng ta mới phát triển bền vững. Đặc biệt, chúng ta nhất quyết không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, hoạt động sản xuất, đầu tư công nghiệp đều phải luôn tính đến lợi ích của cộng đồng, đến môi trường và chất lượng cuộc sống. Chúng ta thu hút, kêu gọi đầu tư vào Quảng Trị không chỉ vì người dân địa phương mà vì cả cộng đồng. Phát triển công nghiệp là phát triển kinh tế cho hôm nay, đồng thời phải cho cả thế hệ con cháu mai sau.

 

* Ông NGUYỄN THANH BÌNH, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An, huyện Cam Lộ:

 

Cần bổ sung chỉ tiêu huyện nông thôn mới (NTM) và giải pháp xây dựng huyện NTM kiểu mẫu cho các địa phương phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới

 

Tôi thấy nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, tuy nhiên nội dung này chưa được thể hiện rõ trong phần đánh giá kết quả của dự thảo Báo cáo chính trị.

 

Một nội dung nữa mà tôi thấy ở phần thành tựu đạt được chưa có đánh giá cụ thể đó là vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ví dụ như nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành một số chủ trương về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Đề án 1618 về tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã của BTV Tỉnh ủy… Tôi thấy đây là những chủ trương lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, vì thế cần xem xét bổ sung đánh giá vào dự thảo Báo cáo chính trị.

 

Ở phần 2 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, tôi đề nghị bổ sung chỉ tiêu về số lượng huyện đạt chuẩn NTM vào mục các chỉ tiêu chủ yếu, vì đây là nội dung quan trọng, nếu không có chỉ tiêu cụ thể thì rất khó để xác định giải pháp chỉ đạo thực hiện.

 

Cũng liên quan đến chương trình xây dựng NTM, năm 2020, Cam Lộ được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, tuy nhiên việc xây dựng NTM của địa phương không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục được phấn đấu trong thời gian tới, điều này được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này tôi nghĩ, ngoài sự nỗ lực cố gắng của huyện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Vì thế, dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung mục tiêu tập trung chỉ đạo xây dựng huyện NTM kiểu mẫu như thế sẽ trọn vẹn hơn.

 

* Bà HỒ THỊ KIM CÚC, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đakrông:

 

Thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, về cơ bản tôi nhất trí với bố cục, ngôn ngữ thể hiện. Tuy nhiên, về mặt nội dung thì tôi thấy có một vài điều cần điều chỉnh. Trong mục 1.4 về những thành tựu đạt được trong kinh tế - xã hội của phần thứ nhất có đề cập đến kết quả của công tác giảm nghèo nhưng tôi thấy còn khá chung chung, chưa đánh giá cụ thể hiệu quả của công tác giảm nghèo của cả nhiệm kỳ qua.

 

Theo tôi nên đưa câu “Các chủ trương, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của đồng bào” của khổ cuối lên sau phần kết quả giảm nghèo ở khổ trên để hợp logic hơn.

 

Mục 7.3 của phần V nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có dành 1 khổ đề cập đến nhiệm vụ tập trung giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, giải pháp để giảm nghèo thì chưa nêu rõ. Vì thế, theo tôi cần bổ sung thêm một số giải pháp trọng tâm để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt đối với huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vì xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư.

 

Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Từ thực tế của huyện Đakrông, từ 2008 trở về trước, khi chưa có chương trình hỗ trợ của Chính phủ, cơ sở hạ tầng hết sức nghèo nàn thiếu thốn, hầu hết các xã đều bị chia cắt, xe ô tô khó về đến trung tâm xã, tỉ lệ hộ nghèo chiếm đến trên 60%.

 

Từ khi địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo, hầu hết người dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo. Việc thực hiện các nội dung của chương trình đã góp phần lớn vào việc cải thiện đời sống và sản xuất cho đồng bào các dân tộc. Tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình hằng năm trên 5%.

 

* Ông TRẦN TẤN PHÁT, Trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh:

 

Cần chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

 

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi hoàn toàn nhất trí với bố cục và các chỉ tiêu của báo cáo. Về phần nội dung, tôi thấy kết quả của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở mục 1.4 về những thành tựu đạt được trong kinh tế - xã hội của phần thứ nhất có nêu: “Giai đoạn 2016 - 2020 đã đào tạo nghề cho 60.947 người; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết XVI, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 31%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI”. Tuy nhiên phần này chưa đề cập đến số liệu, kết quả cụ thể trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu lao động được giải quyết việc làm sau khi học các lớp đào tạo nghề, đặc biệt là đối với lực lượng lao động ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

 

Trong thực tế hiện nay, tình trạng lao động nói chung và ở vùng nông thôn nói riêng sau khi được đào tạo không tìm được việc làm phù hợp khá phổ biến. Hầu hết, lực lượng lao động trẻ ở nông thôn tìm đường đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hoặc làm công nhân tại các thành phố lớn, gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trẻ tại các địa phương trong khi ở tỉnh ta sẽ có nhiều khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…

 

Vì vậy, tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền có chính sách phù hợp cũng như đưa ra những giải pháp căn cơ để gắn khâu đào tạo với giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đào tạo và hỗ trợ lực lượng lao động trẻ để họ có môi trường làm việc, cống hiến cho quê hương, từ đó có nguồn ổn định để tạo nguồn, kết nạp đảng viên trẻ cho các tổ chức cơ sở đảng.

 

Bên cạnh đó, có thể hướng đến xây dựng mô hình doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề để tuyển dụng lao động vào làm việc hoặc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm; mô hình cơ sở đào tạo kết hợp với doanh nghiệp tổ chức việc làm cho người lao động sau khi học xong theo hợp đồng giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp…

Còn nữa

TỔ PHÓNG VIÊN (lược ghi)

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (31/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13) (17/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 9) (12/10/2020)


Trực tuyến

103703999
izmir escort bayan izmir escort bayan