Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
(QTO) - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp uỷ các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành rất tích cực, khẩn trương, đúng quy định và có đổi mới, chất lượng tốt.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025
(QTO) - Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, quyết liệt, kịp thời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong năm 2020 vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 tại Đại hội Đảng lần thứ XII và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030
(QTO) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, quyết liệt, kịp thời, nhất là trong năm 2020 tập trung vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(QTO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13)

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13)
(QTO) - Tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chính sách phù hợp để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg, ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh - truyền hình. Quan tâm đầu tư xây dựng mới Trung tâm VHTT-TDTT huyện (bao gồm hội trường lớn, khối nhà làm việc và tổ chức các sự kiện quan trọng của huyện); đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ phát thanh truyền hình tại huyện (máy phát sóng truyền dẫn, máy quay camera HP, máy ghi âm, máy tính cấu hình lớn để sản xuất chương trình truyền hình...).

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12)

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12)
(QTO) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện, chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính luôn thuộc nhóm đầu của cả nước. Tỉnh đã đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì công tác CCHC vẫn còn một số “điểm nghẽn” gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân và đây là nguyên nhân khiến chỉ số PCI của tỉnh dù có tăng điểm qua từng năm nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11)

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11)
(QTO) - Là cựu chiến binh và là người luôn năng động trong làm ăn, tôi thấy rất phấn khởi và kỳ vọng khi Khu kinh tế Đông Nam đang dần hình thành. Hiện nay khu tái định cư cũng đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhiều nhà máy đang được xây dựng, các tuyến đường giao thông huyết mạch nối về Khu kinh tế Đông Nam đã thông suốt… nên có thể nói bộ mặt làng quê ở các xã như Hải Khê, Hải An, Hải Dương, Hải Ba dần khởi sắc.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10)

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10)
(QTO) - Tại các làng quê, người nông dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông. Những nơi đất đai cằn khô, thiếu nước tưới thì mỗi năm chỉ trồng lúa một vụ. Thời gian còn lại trong năm, nông dân phải tìm những công việc thời vụ để cải thiện thu nhập. Ở xã Trung Hải, phụ nữ không có việc làm ổn định, thời gian nông nhàn chiếm số đông. Vì thế, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn về nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất thấp để đầu tư phát triển sinh kế, cải thiện cuộc sống.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 9)

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 9)
(QTO) - Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phụ nữ được chú trọng hơn và coi đó là một nội dung gắn với các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy đảng. Đảng ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác phụ nữ, trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị thế của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác đào tạo cán bộ nữ cần tiếp tục được quan tâm.

Tin đã đưa
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 8) (12/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 7) (12/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 6) (6/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 5) (6/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 4) (3/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 3) (2/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 2) (1/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 1) (30/9/2020)
Những ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII (27/9/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 10) (2/9/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 9) (1/9/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 8) (22/8/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 7) (22/8/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 6) (22/8/2020)
Đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII: Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm (Kỳ 5) (20/8/2020)


Trực tuyến

100542539
izmir escort bayan izmir escort bayan