Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020


Ngày cập nhật: 04/12/2020 13:24:20

    (QTO) -  Sáng nay 4/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 - Ảnh: Lâm Thanh

 

Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả nổi bật, chỉ số CCHC tỉnh Quảng Trị xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Công tác CCHC của tỉnh đã được quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ. Nội dung CCHC ngày càng đi vào chiều sâu và theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhận thức về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chuyển biến rõ rệt. Nhiều sáng kiến, giải pháp về công tác CCHC đã được đề xuất và áp dụng phù hợp với thực tế. Chất lượng thể chế tăng cường. Nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh được cụ thể hoá trong các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

 

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã công bố 1.981 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã theo đúng quy định, 100% TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, đồng thời xây dựng 1.927 quy trình nội bộ giải quyết TTHC và số hóa thành quy trình điện tử trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn 2016 – 2020, 100% bộ phận một cửa cấp huyện, xã được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập và hoạt động có hiệu quả góp phần tăng tính công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần tích cực cải tiến mối quan hệ giữa chính quyền và công dân, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính. Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn và trước hẹn từ năm 2015 đến nay của tỉnh luôn đạt từ 98% trở lên.

 

Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã được điều chỉnh, sắp xếp lại tinh gọn, hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Năm 2019, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tỉnh Quảng Trị xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác cải cách tài chính công chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế, quản lý kinh phí hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước tạo điều kiện chủ động cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí và biên chế được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động, tạo thuận lợi để thực hiện chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh.

 

 Hội nghị thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật cũng như các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC giai đoạn 2011 - 2020. Từ đó, đề xuất nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 nhằm xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Trị dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính của tỉnh có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội nghị đề xuất 10 nhóm mục tiêu cụ thể  và 11 nhóm giải pháp về CCHC đến năm 2030.

 

 Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị cần đổi mới, tập trung đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Trong thực hiện CCHC cần có những mô hình thí điểm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đưa thực hiện CCHC trở thành một tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Ban Thi đua  - Khen thưởng tỉnh xem xét không đưa vào xét duyệt thi đua khen thưởng cuối năm đối với cá nhân, tổ chức ở đơn vị có các chỉ số CCHC thấp.

 

Về nhiệm vụ CCHC thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung một số nội dung sau: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi, đảm bảo người dân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu, áp dụng. Rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực ứng dụng các phần mềm để làm đầu mối kết nối thông tin, số liệu liên kết với các bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Chủ động đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tập trung phát triển, hoàn thiện các hệ thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số.

 

 Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 22 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Vietcombank hỗ trợ 5 tỉ đồng xây nhà bộ môn Trường THCS Triệu Thành (17/1/2021)
Tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan và phụ trách Đội giỏi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020 (17/1/2021)
Trường Đại học Y- Dược Huế đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (16/1/2021)
Khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (16/1/2021)
Trên 4,3 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục bão lụt tại huyện Hướng Hóa (16/1/2021)
Toàn tỉnh có 43 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (15/1/2021)
Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021 (15/1/2021)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp và làm việc với Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam (15/1/2021)
Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 (15/1/2021)


Trực tuyến

103655925
izmir escort bayan izmir escort bayan