Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày cập nhật: 31/07/2020 17:17:53

(QTO) - Trong 2 ngày 30 và 31/7/2020, tại TP.Đông Hà, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam Nguyễn Tiến Đức; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; lãnh đạo huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và 101 đại biểu đại diện cho 215 đảng viên trong toàn Đảng bộ công ty tham dự đại hội.

 

Lãnh đạo tỉnh dự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: MĐ

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-20205 - Ảnh: MĐ

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng biểu dương và ghi nhận, chúc mừng thành tựu mà Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đạt được. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước có những thời cơ và thách thức đan xen tác động đến sự phát triển của tỉnh nói chung và công ty nói riêng, nhất là COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến chuỗi cung ứng và lưu chuyển hàng hóa, làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty; giá cao su trên thị trường thế giới còn đứng ở mức thấp… Công ty cần dự báo tình hình, xác định rõ hơn vị trí, vài trò trong tình hình mới, xác định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới một cách phù hợp, linh hoạt trong SXKD.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Công ty tiếp tục chủ động ứng phó với COVID-19 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế. Nhanh chóng tiếp cận các hình thức SXKD mới, hiện đại, hiệu quả, phù hợp để đủ sức tham gia ngay các chuỗi giá trị sản phẩm mới, mở rộng quan hệ đối tác gắn với mở rộng thị trường khi cấu trúc kinh tế thế giới, trong nước có sự thay đổi, hội nhập sâu rộng với các cam kết của Việt Nam và các đối tác quốc tế. Thực hiện tốt việc quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn của công ty thông qua bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Quảng Trị.

 

Tập trung đổi mới và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trong đó, đảm bảo vai trò của Đảng trong định hướng, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của công ty trong SXKD. Xác định lại hướng tái cơ cấu SXKD trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, đồng thời xem xét các đánh giá tác động của COVID-19, đặc biệt là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng chương trình hành động sát đúng; nâng cao giá trị gia tăng sản lượng khai thác, tăng cường thu mua sản phẩm của Nhân dân, đầu tư nâng cấp nhà máy chế biến sâu sản phẩm, trong đó, chú trọng hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, tạo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn thu mua, chế biến với tiêu thụ thị trường ổn định. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển cao su bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và thị trường biến động; có kế hoạch cụ thể xây dựng thương hiệu sản phẩm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân, người lao động được ổn định, tạo việc làm thêm và thu nhập cho người lao động công ty; đồng thời cùng với địa phương chăm lo các chế độ chính sách và an sinh xã hội trên địa bàn. Phát huy vai trò chủ đạo của công ty trên địa bàn, quan tâm, hỗ trợ, giúp Nhân dân địa phương về giống, kỹ thuật, về tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển cây cao su bền vững; giải quyết mối quan hệ hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tích cực hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chăm lo xây dựng các tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tin tưởng cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đoàn kết, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VIII, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ toàn diện, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ở khu vực miền Trung như chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

Theo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, 5 năm qua, công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác hằng năm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Tổng sản lượng khai thác 5.977 tấn, sản lượng mủ thu mua 4.860 tấn, chế biến đạt chất lượng ổn định 11.805 tấn. Công tác tiêu thụ sản phẩm được quan tâm chú trọng, gắn với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu nên đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ hàng năm, với tổng sản lượng tiêu thụ 11.432 tấn, giá bán bình quân 32,8 triệu đồng/tấn. Tình hình tài chính, kinh doanh của công ty ổn định, liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay SXKD có lãi và hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Tổng doanh thu đạt 524 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 74,6 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 35,4 tỉ đồng. Vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. So với năm 2015, tổng vốn, tài sản của công ty tăng 14%.

 

Về công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; số tổ chức đảng xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 80-85%; Đảng bộ công ty được Tỉnh ủy xếp loại hằng năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoan Thanh niên công ty hoạt động hiệu quả.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm vì mục tiêu năng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hiệu quả và bền vững… Các chỉ tiêu cụ thể như: quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích diện tích đất Nhà nước giao 4.536 ha; tổng sản lượng khai thác 14.320 tấn, tổng sản lượng thu mua 6.000 tấn, tổng sản lượng chế biến 20.320 tấn; tổng doanh thu 664 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 33,5 tỉ đồng, nộp ngân sách 25 tỉ đồng…

 

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-20205 với 11 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 đại biểu.

 

Minh Đức

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13/8/2020)
Nhiều bệnh nhân đã xuất viện có thể là F1, F2 của bệnh nhân 862 (12/8/2020)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần suy nghĩ về một chiến lược chống COVID-19 hiệu quả về cả y tế lẫn kinh tế (12/8/2020)
Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh (12/8/2020)
Nhiều cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống Covid-19 (12/8/2020)
Hỗ trợ cho người dân xã Hướng Tân phòng, chống COVID- 19 và gia đình bệnh nhân 832, 862 (12/8/2020)
Thành lập tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở tất cả khu dân cư (12/8/2020)
Tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn (12/8/2020)
Xuất hiện đàn Voọc Hà Tĩnh ở địa bàn xã Hướng Lập (12/8/2020)

Trực tuyến

93583957
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan