UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể: Hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII


Ngày cập nhật: 03/07/2020 14:40:39

(QTO) - Sáng nay 3/7/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì phiên họp toàn thể để cho ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự họp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận phiên họp - Ảnh: Minh Đức

 

Các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII tại phiên họp gồm: Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII đến nay.

 

Đề án quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; ủy quyền UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề án quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tờ trình quy định nội dung chi, định mức hỗ trợ các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

 

Tờ trình chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 6 tháng cuối năm 2020. Tờ trình quy định về khung học phí, các khoản dịch vụ đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025 tỉnh Quảng Trị.

 

Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số-KHHGĐ tỉnh, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030. Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện và chính sách đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tờ trình chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2020. Đề án thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2000, 1:5000 khu vực tỉnh Quảng Trị.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao vào các báo cáo, tờ trình, đề án; thông tin về một số tình hình về đầu tư, sản xuất - kinh doanh của tỉnh như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh trong 6 tháng đầu năm (GSS2010) ước đạt 9.404,5 tỉ đồng. Sản xuất công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,64%; giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp-xây dựng ước tính đạt 2.181,7 tỉ đồng.

 

Vụ đông xuân 2019-2020 được mùa, được giá và đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Tính đến ngày 31/5/2020, hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã huy động vốn đạt 23.761 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.758,75 tỉ đồng. Có 266 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.594,6 tỉ đồng.  

 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, đồng thời tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các dự án đã được khởi công trong thời gian qua. Tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, du lịch. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, nắm tình hình và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm trong năm 2020.

 

Sau COVID-19, cần tập trung phát triển du lịch; tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước để thu hút du khách về với Quảng Trị. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần xác định rõ nông nghiệp có vai trò quan trọng, là bệ đỡ cho kinh tế khi chịu ảnh hưởng từ COVID-19. Vì thế, cần chú trọng nhiều hơn và đề ra hướng đi đúng và trúng cho sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hiện đại, hữu cơ và áp dụng KHKT. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất Hè thu 2020 bằng việc thực hiện tốt công  tác chống hạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tại thời điểm này tỉnh chưa đặt vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020, mà luôn đề cao tinh thần hành động quyết liệt, về đích toàn diện, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn nhằm đạt mức cao nhất các các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trên tinh thần đó, đề nghị các sở, ban ngành và các địa phương cần rà soát, đốc thúc, có những phiên làm việc, giao trách nhiệm cho các ngành, các địa phương trong việc thu thuế; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân trong năm 2020, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn hành nhiệm vụ của các ngành, các địa phương. Đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương cần có quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều hành động tích cực, sáng tạo hơn nữa nhằm tạo đà bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ xây dựng các báo cáo, tờ trình, đề án đã được UBND tỉnh đồng ý cần tiếp thu những ý kiến góp ý, thảo luận để nhanh chóng hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

 

Minh Đức

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (3)
Để đạt được kết quả cao nhất, theo tôi: Phải thực sự quyết liệt trong hành động. Khắc phục triệt để căn bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, báo cáo thì hay nhưng kết quả không được bao nhiêu ở mỗi sở, ngành, địa phương. Ví dụ, đối với đầu tư công và 30 công trình trọng điểm phải báo cáo rất cụ thể so với kế hoạch thì công trình, dự án nào chậm, chấm hết bao nhiêu thời gian so với kế hoạch. Có hình thức xử lý trách nhiệm đối với công trình, dự án chậm nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm ...
Nguy?n Vi?t Ti?n - 04/07/2020 10:11:23 SA
Hiện nay, có không ít điểm "NGHẼN" trong phát triển KT-XH của tỉnh. Trong số đó, có những điểm "NGHẼN" do CBCC, một số chính quyền cơ sở tạo ra. Tự soạn ra những khó khăn, thiếu phối hợp, né tránh giải quyết. Một số tuyến đường "bị uốn cong", một số dự án bị kéo dài khi đã đủ tiền vì phải qua nhiều bước, nhiều khâu trong "đền bù" ...Thực tình, chủ đầu tư nhà nước còn quá "mệt mỏi" thế thì các nhà đầu tư TƯ NHÂN sẽ thế nào ?
Nguy?n Vi?t Ti?n - 04/07/2020 10:22:20 SA
Tôi xin ví dụ: Làm đường cao tốc Cam lộ- La sơn, Thủ tướng đã phát biểu chỉ đạo: Phải là con đường "kiểu mẫu" về tiến độ, chất lượng, giải phóng mặt bằng...Mặc dù, gặp rất nhiều khó khăn nhưng Triệu Phong vẫn thực hiện tốt hay Gio Linh giai đoạn 2010-2015, rất nhiều vướng mắc về đất đai nhưng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng rất Xuất sắc. Thế nhưng, có nơi đôi khi chỉ 1 hộ dân, 1 đoạn đường ngắn cứ hết lí do này, lí do khác để kéo dài, gây tốn kém. Trong khi, không phải quá khó!
Nguy?n Vi?t Ti?n - 04/07/2020 10:31:12 SA

CÁC TIN KHÁC
Trao quà cho người dân vùng khó Hướng Tân (15/8/2020)
Hướng Hóa: Một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá từ 5 – 7% (15/8/2020)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (15/8/2020)
Câu lạc bộ Tình người Quảng Trị ủng hộ phòng, chống COVID-19 (14/8/2020)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14/8/2020)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14/8/2020)
Khai mạc chấm thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (14/8/2020)
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân cài đặt Bluezone (14/8/2020)
VietinBank Quảng Trị hỗ trợ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 50 triệu đồng để phòng chống COVID-19 (14/8/2020)

Trực tuyến

93738617
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan