Hơn 1,082 tỉ đồng bị thu hồi do giải ngân chậm


Ngày cập nhật: 25/03/2020 16:49:41

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2020.       

           

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 và kế hoạch vốn năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tiến độ giải ngân chậm. Tổng số vốn bị thu hồi do giải ngân không đảm bảo tiến độ là hơn 1,082 tỉ đồng. Một số đơn vị, địa phương có số vốn bị thu hồi lớn là: huyện Vĩnh Linh hơn 278 triệu đồng; huyện Hướng Hóa gần 256 triệu đồng; huyện Triệu Phong gần 205 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT hơn 98,5 triệu đồng, huyện Gio Linh hơn 80 triệu đồng…

 

Trước thực trạng trên, để công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, UBND các xã và các đơn vị được phân bổ kế hoạch vốn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ  thực hiện, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; rà soát kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 để kịp thời đề xuất điều chuyển khi không có nhu cầu hoặc giải ngân chậm.

 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm nguồn vốn đối với các chủ đầu tư đến ngày 30/6/2020 chưa có giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và đến ngày 30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được bố trí.

 

Q.H

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm (25/5/2020)
Kiểm tra công tác triển khai đại hội đảng bộ các cấp tại Vĩnh Linh (25/5/2020)
Đồng ý chủ trương mở rộng công năng Cảng cá Cửa Tùng (25/5/2020)
Sư đoàn 968 quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ (25/5/2020)
Trao con giống và vật dụng sinh kế cho phụ nữ khó khăn (25/5/2020)
Hướng Hóa: Dự kiến giao 200 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý (25/5/2020)
Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ” (25/5/2020)
Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/5/2020)
Việc lưu thông, vận chuyển, giết mổ lợn ở huyện Hướng Hóa diễn biến phức tạp (24/5/2020)

Trực tuyến

89784414
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ