Hơn 1,082 tỉ đồng bị thu hồi do giải ngân chậm


Ngày cập nhật: 25/03/2020 16:49:41

(QT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2020.       

           

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 và kế hoạch vốn năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tiến độ giải ngân chậm. Tổng số vốn bị thu hồi do giải ngân không đảm bảo tiến độ là hơn 1,082 tỉ đồng. Một số đơn vị, địa phương có số vốn bị thu hồi lớn là: huyện Vĩnh Linh hơn 278 triệu đồng; huyện Hướng Hóa gần 256 triệu đồng; huyện Triệu Phong gần 205 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT hơn 98,5 triệu đồng, huyện Gio Linh hơn 80 triệu đồng…

 

Trước thực trạng trên, để công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, UBND các xã và các đơn vị được phân bổ kế hoạch vốn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ  thực hiện, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; rà soát kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 để kịp thời đề xuất điều chuyển khi không có nhu cầu hoặc giải ngân chậm.

 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm nguồn vốn đối với các chủ đầu tư đến ngày 30/6/2020 chưa có giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và đến ngày 30/9/2020 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn được bố trí.

 

Q.H

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy và Công đoàn RENEW/NPA chung tay với tỉnh Quảng Trị chống COVID-19 (6/4/2020)
Thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc tốp 20 của cả nước” (6/4/2020)
Hướng Hóa: Cần 10 nghìn khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 (6/4/2020)
Người dân biên giới cung cấp 2.659 nguồn tin về an ninh trật tự (6/4/2020)
Đông Hà: Đầu tư nhiều tuyến điện chiếu sáng công cộng (6/4/2020)
Doanh thu từ gỗ rừng trồng hằng năm đạt hơn 2.500 tỉ đồng (6/4/2020)
Chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương (6/4/2020)
Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu (6/4/2020)
Bàn giao công trình trạm rửa tay dã chiến phòng, chống COVID-19 (6/4/2020)
87508066
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ