Đại hội Đảng bộ xã Hải Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu đến năm 2023 xây dựng xã Hải Lâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu


Ngày cập nhật: 25/03/2020 13:56:03

(QT) - Hôm nay 25.3.2020, Đảng bộ xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Lâm nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh: HTS

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

                     

 Kinh tế phát triển toàn diện, các ngành sản xuất tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được xã Hải Lâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2016; tiếp tục chỉnh trang nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã Hải Lâm đạt 55,21 triệu đồng (tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ và bằng 94% thu nhập bình quân đầu người của huyện Hải Lăng).

 

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các nghị quyết, chỉ thị khác về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt đảng….

 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hải Lâm đề ra 3 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực nhằm huy động mọi nguồn lực, tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển toàn diện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2023 xây dựng xã Hải Lâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025 trở thành xã phát triển trung bình khá và năm 2030 đạt xã khá của huyện Hải Lăng .

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thế Quảng nhấn mạnh, để đạt được những mục tiêu nêu trên, xã Hải Lâm cần chú trọng công tác quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các lĩnh vực sản xuất, vùng sản xuất; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch các điểm đô thị, thương mại, dịch vụ và các cụm dân cư. Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục phát triển theo hướng toàn diện và bền vững, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã Hải Lâm cần chú trọng phát triển về văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, vấn đề then chốt là phải xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư; tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài.

 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 ủy viên. Bí thư Đảng ủy xã Hải Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 Đỗ Thành Chung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

                

 

                                                                              HTS

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Công ty Gazprom International đầu tư Nhà máy nhiệt điện khí 297 triệu USD tại Quảng Trị (28/3/2020)
Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống COVID-19 (28/3/2020)
Trả lại hơn 13 triệu đồng cho người đánh mất (27/3/2020)
Ban CHQS Vĩnh Linh: Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng (27/3/2020)
 Dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng (27/3/2020)
Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch trên tuyến biên giới (27/3/2020)
Đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh (27/3/2020)
Quảng Trị - Thừa Thiên- Huế: Bàn giao địa giới hành chính khu vực xã Hải Hòa - xã Phong Mỹ và xã Hải Xuân - xã Phong Thu (27/3/2020)
Cứu hộ kịp thời một cá thể vích tại đập tràn Nam Thạch Hãn (27/3/2020)

Trực tuyến

87098589
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ