Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị: Thông qua kế hoạch tổ chức kì họp thứ 14; công tác trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2020


Ngày cập nhật: 14/01/2020 13:42:39

(QT) – Hôm nay 14.1.2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38 để xem xét, thông qua kế hoạch tổ chức kì họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII; báo cáo thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2020... Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận phiên họp

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với kế hoạch tổ chức kì họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, kì họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1/2020 (trong khoảng thời gian từ ngày 30 – 31/1/2020) để xem xét các tờ trình, đề án gồm: Tờ trình thay thế Nghị quyết số 26/2013/NQ – HĐND của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố; Tờ trình về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Tờ trình kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kì 2016 – 2021…

 

Báo cáo thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2020… và xem xét một số công việc quan trọng khác.

 

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giao Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thẩm tra, thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh sau phiên họp này…

 

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tổ chức hội thảo, tiếp thu thêm những kinh nghiệm của các tỉnh bạn trong việc ban hành khung chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phù hợp với tình hình của tỉnh Quảng Trị và có tờ trình để xây dựng thành 2 nghị quyết chuyên đề gồm nghị quyết phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, thôn, bản và khoán mức kinh phí; nghị quyết về chính sách cán bộ dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để HĐND tỉnh thẩm định, thẩm tra và ban hành; hoàn chỉnh bộ hồ sơ theo quy định gửi Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm định, báo cáo HĐND tỉnh.

 

Sau phiên họp này, Văn phòng HĐND tỉnh hoàn chỉnh thêm kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2020.

 

HTS

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường xe vận chuyển hành khách sau Tết Nguyên đán (28/1/2020)
Thủ tướng chỉ đạo ‘chống dịch như chống giặc’, chịu thiệt hại kinh tế để bảo vệ người dân (27/1/2020)
Công điện tăng cường đảm bảo ATGT trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2020 (27/1/2020)
Lễ hội truyền thống Chợ đình Bích La Xuân Canh Tý - 2020 (27/1/2020)
Quảng Trị chủ động phòng chống bệnh do virus corona gây ra (27/1/2020)
Những chuyến hàng xuất nhập khẩu đầu tiên của năm Canh Tý (27/1/2020)
Đến chợ để mua “cái lộc đầu năm” (27/1/2020)
Vĩnh Hòa tổ chức hội bài chòi mừng Xuân Canh Tý - 2020 (27/1/2020)
Nông dân Vĩnh Linh ra đồng sản xuất đầu năm mới (27/1/2020)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ