Tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể


Ngày cập nhật: 14/10/2019 18:25:39

(QT) - Chiều nay 14.10.2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

 

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX đã đạt được những kết quả nhất định. Các HTX, tổ hợp tác phát triển tương đối ổn định về số lượng, đa dạng về hình thức hoạt động. Mô hình HTX, tổ hợp tác phù hợp với nhu cầu của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt là người nông dân ở nông thôn, miền núi.

 

Tính đến nay trên cả nước có 101.405 tổ hợp tác, 22.861 HTX thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4.477,3 triệu đồng, tăng gấp 4,2 lần so với năm 2003. Lãi bình quân của một HTX mỗi năm tăng từ 74 triệu đồng năm 2003 lên 240,5 triệu đồng năm 2018; thu nhập bình quân mỗi năm của lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 15,7 triệu đồng năm 2003 lên 36,6 triệu đồng năm 2018.

 

Nhìn chung sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, khu vực HTX đang phục hồi và phát triển ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp.

 

Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng, nhiều HTX có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế. Trình độ cán bộ quản lí HTX được nâng cao; một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

 

Thông qua HTX, các hộ thành viên có điều kiện tham gia và được hỗ trợ của nhà nước, của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhờ đó thu nhập của người lao động cũng như của thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Vai trò của Liên minh HTX được củng cố và tăng cường. Liên minh HTX từng bước làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, tham gia công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết. Từng bước thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên HTX.

 

Tuy nhiên việc thực hiện Nghị quyết 13 vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Một số chính sách về xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến chưa sát với thực tế tình hình. Công tác quản lí nhà nước về kinh tế tập thể, HTX còn nhiều hạn chế. Một số HTX hoạt động yếu kém. Chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn; liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Cơ chế liên kết chưa hình thành theo nguyên tắc thị trường; chưa tạo sự bình đẳng có lợi cho người nông dân. Đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP chung của nền kinh tế còn hạn chế...

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là hội nghị quan trọng nhằm củng cố niềm tin và đổi mới cách làm, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta. Thực tế qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 đã cụ thể hóa được mục tiêu, kế hoạch đề ra, khẳng định được vai trò, nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế về kinh tế tập thể…

 

Trong thời gian tới cần xác định nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhà nước đóng vai trò điều hành, hỗ trợ để kinh tế tập thể phát triển theo đúng nguyên tắc, nhiệm vụ phù hợp với nền kinh tế thị trường. Đề cao vai trò tự nguyện, tự giác liên kết cùng có lợi. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế HTX, đặc biệt là Luật HTX năm 2012 để xây dựng sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia, mang lại lợi ích thiết thực.

 

Phải có sự liên kết giữa các thành phần kinh tế để tăng hiệu quả trong chuỗi giá trị sản phẩm. Vận dụng thêm một số cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế để hỗ trợ tích cực, thuận lợi cho kinh tế tập thể. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng để đáp ứng tốt hơn hoạt động của kinh tế tập thể, phát triển thêm nguồn nhân lực, thêm thành viên tham gia. HTX là tổ chức kinh tế tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động nhằm đem lại hiệu quả kinh tế bình đẳng.

 

Xây dựng thêm các mô hình kinh tế tập thể kiểu mới. Áp dụng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh tiên tiến vào hoạt động của các HTX. Cần nghiên cứu, áp dụng các kinh nghiệm quốc tế và trong nước để vận dụng vào thực tiễn hoạt động. Nhà nước cần hỗ trợ cho các mô hình kinh tế tập thể để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

 Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội để hoạt động của kinh tế tập thể có được nhiều mô hình tốt, hoạt động có hiệu quả. Củng cố và tăng cường vai trò, chức năng hoạt động của Liên minh HTX trong vai trò đại diện nhằm khuyến khích các HTX tăng cường học hỏi, sáng tạo. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để thúc đẩy kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào nền kinh tế.

 

H.N.K

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tạm dừng vận chuyển hành khách Quảng Trị đi Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và ngược lại (8/8/2020)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm Tòa Tổng giám mục Huế và Hạt Công giáo Quảng Trị (7/8/2020)
Phong tỏa tạm thời 3 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 (7/8/2020)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần nêu cao hơn nữa sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm phòng chống COVID-19 (7/8/2020)
Trao tặng 30 suất quà tiếp sức mùa thi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (7/8/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo mức độ nguy cơ cao (7/8/2020)
Lịch trình của 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Quảng Trị (7/8/2020)
Quảng Trị ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên (7/8/2020)
Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm (6/8/2020)
93306871
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan