Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị


Ngày cập nhật: 16/08/2019 18:06:29

(QT) – Hôm nay 16.8.2019, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, học tập Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 141- KH/TU ngày 1/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Quyền Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Mai trao Cờ và Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2014 - 2018​

 

Tại hội nghị, Quyền Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Mai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và giới thiệu về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bài viết nêu rõ: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh đất nước đã tiến hành 35 năm đổi mới, cả nước đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển KT-XH, QP- AN, song cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, để đảm bảo cho đại hội đảng các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải quán triệt một số quan điểm định hướng mà Đảng đã đề ra.

 

Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy tất cả các khâu chuẩn bị đại hội, mỗi cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng báo cáo chính trị phải thể hiện rõ tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao phê bình và tự phê bình; tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy.  

 

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua đó, các nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW được làm rõ như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc...

 

 Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cũng được làm rõ, trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng đó trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối cũng đã triển khai các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền 2014- 2018. 

 

HVA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông qua một số nội dung về tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VIII (17/9/2019)
Đoàn công tác Cục Quân huấn kiểm tra các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc huyện đảo Cồn Cỏ (17/9/2019)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ 21, nhiệm kì 2015- 2020 (17/9/2019)
300 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện (17/9/2019)
15 tác phẩm báo chí đạt giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 (17/9/2019)
Nhận 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm “Con nuôi đồn biên phòng” (17/9/2019)
Hải Lăng: Cam K4 được mùa, được giá (17/9/2019)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị (16/9/2019)
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế (16/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ