Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn bằng sự sáng tạo trong từng hành động cụ thể, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 (*)


Ngày cập nhật: 20/07/2019 12:01:31

(QT) - Sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Tại kì họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 40 báo cáo, đề án, tờ trình, thông qua 21 nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng bế mạc kì họp.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh!

 

Thưa các vị đại biểu khách mời!

 

 Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau hai ngày rưỡi ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.Tại kì họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 40 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 21 nghị quyết, ngoài nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; các nghị quyết cá biệt quyết định về chủ trương đầu tư và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua 12 nghị quyết chuyên đề.

 

Các nghị quyết ban hành tại kì họp là những chính sách địa phương nhằm tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển, khẳng định quan điểm xuyên suốt đầu tư cho phát triển nhằm chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực mà tỉnh ta có lợi thế như công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến để thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện; gắn quá trình phát triển kinh tế với các mục tiêu văn hóa, giáo dục và xã hội theo hướng bền vững.

 

Thưa quý vị đại biểu!

 

Từ phân tích đánh giá các báo cáo và với gần 100 lượt ý kiến thảo luận tại kì họp, việc giải trình của các cơ quan chuyên môn và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, HĐND tỉnh vui mừng nhận thấy, các kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2019 là rất đáng khích lệ, đánh dấu bước trưởng thành, phát triển toàn diện cả về lượng và chất, dự báo khả năng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2019 cao hơn kế hoạch đề ra, tạo điều kiện và tiền đề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu do Đại hội 16 tỉnh Đảng bộ đề ra và Quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội đến 2020 của tỉnh.

 

Tại kì họp, HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác quản lí, điều hành thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, về đầu tư xây dựng cơ bản, về thu chi ngân sách, công tác quản lí nhà nước về ngành chế biến gỗ, về quản lí đất đai, tài nguyên môi trường, việc thu hồi đất để khai thác dự án đầu tư; thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp nông lâm trường, giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen…và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

 

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần tự phê bình, cầu thị và thái độ quyết tâm của các tư lệnh ngành trong quá trình thực hiện chức năng quản lí nhà nước và tham mưu cho UBND, HĐND trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Mong rằng những lời hứa và giải pháp mà các vị nêu ra trong kì họp này sớm được tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2019, trong đó: Bảo đảm tốc độ tăng trưởng 7,5-8%, thu ngân sách địa phương đạt và vượt 3000 tỉ đồng và 8 nhóm giải pháp cơ bản trong báo cáo của UBND tỉnh. HĐND tỉnh nhấn mạnh:

 

1. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ngành và địa phương sớm triển khai Nghị quyết kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh để tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm quyết liệt trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019.

 

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất, tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2019 đúng lịch thời vụ. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tăng cường sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; phòng chống bão lụt, thiên tai. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tiến hành rà soát và  hỗ trợ nguồn lực đối với các xã đã đăng kí về đích nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu.

 

3. Tập trung thực hiện các giải pháp làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu vượt thu ngân sách nội địa, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, rà soát, cơ cấu lại các khoản, mục chi ngân sách, nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu, chi công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị. Thực hiện đẩy mạnh tiến độ các dự án sản xuất có khả năng hoàn thành trong năm 2019.

 

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung nỗ lực giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí, nhất là các dự án ODA, xử lí vốn nợ đọng và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Rà soát và kiên quyết không bố trí làm chủ đầu tư đối với dự án giải ngân chậm các nguồn vốn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, xử lí trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục  nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực cảng biển, cảng hàng không, công nghiệp chế biến, đầu tư hạ tầng ở các khu kinh tế, khu công nghiệp. Phát huy vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Hỗ trợ nâng cao năng lực hiệu quả của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, triển khai ứng dụng sáng kiến Dân chấm điểm vào đánh giá dịch vụ hành chính công cấp tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Kiên quyết thu hồi các dự án quản lí, sử dụng đất kém hiệu quả, trái pháp luật, các dự án treo, các dự án sau nhiều lần gia hạn mà vẫn không thực hiện. Tăng cường công tác quản lí nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

 

5. Đẩy mạnh công tác khuyến công, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao chỉ số phát triển sản xuất ngành công nghiệp. Tích cực thực hiện chủ trương xã hội hóa để thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, nhất là các điểm du lịch mới, có tiềm năng. Sớm hoàn thiện Đề án “Lễ hội khát vọng hòa bình”; Nghiên cứu sâu để xác định rõ các chương trình dự án, sản phẩm phát triển du lịch dịch vụ. Triển khai các hạng mục đầu tư thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 – Tiểu dự án Quảng Trị”.

 

6. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa dân tộc. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2019-2020. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ lập Đề án xây dựng Bệnh viện quốc tế của tỉnh. Nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác sắp xếp, tổ chức các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Trung ương. Sớm ổn định tổ chức, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí sau khi sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

7. Tiếp tục củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, của các vị đại biểu HĐND. Công tác chuẩn bị của UBND, MTTQ, các cơ quan tư pháp, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, cơ quan thông tin truyền thông, bảo vệ đã chuẩn bị, tham mưu, phục vụ kì họp HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng và an toàn. Đặc biệt Viễn thông Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cơ sở vật chất kĩ thuật để HĐND tỉnh triển khai “Kì họp không giấy tờ” góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các kì họp của HĐND tỉnh.

 

 Ngay sau kì họp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp và qua đường dây nóng tại kì họp.

 

 HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng lòng, đồng sức, khắc phục khó khăn bằng sự sáng tạo trong từng hành động cụ thể, để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Nhân dịp hướng tới kỉ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Bằng sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh nêu cao đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” có những hành động thiết thực để góp phần chia sẻ, giảm bớt những mất mát, đau thương đối với các gia đình thương binh và liệt sĩ.

 

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi tuyên bố bế mạc kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII.

 

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Đoàn Thanh niên 2 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet (22/8/2019)
Hội thi “Tuổi trẻ với Bác Hồ và quê hương Vĩnh Linh anh hùng, đổi mới” (22/8/2019)
Thị trấn Lao Bảo trồng hơn 5.000 cây hoa giấy (22/8/2019)
Sư đoàn 968 sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 (22/8/2019)
Trường Đại học Yonsei Hàn Quốc chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị (22/8/2019)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang làm việc với Thường trực Thị ủy Quảng Trị (22/8/2019)
Tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (22/8/2019)
Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị năm 2019 (22/8/2019)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (21/8/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ