Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Ngày cập nhật: 22/05/2019 16:16:15

(QT) - Chiều nay 22.5.2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động số 100- CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại buổi giám sát

 

 

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 100 của Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chú trọng thực hiện công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa của các vùng miền, làm phong phú thêm các loại hình văn hóa của địa phương; tăng cường hợp tác, giao lưu quảng bá giá trị văn hóa truyền thống với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế; xây dựng con người Quảng Trị phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa; từng bước xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh; gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư” với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Từ đó, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, tính tự giác của cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy hoàn thiện nhân cách và lối sống của con người Quảng Trị. Công tác xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được cũng được chú trọng triển khai thực hiện. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lí nhà nước về văn hóa… Đến nay, các chỉ tiêu về văn hóa đã đạt và vượt kế hoạch đề ra đến năm 2020 như 90,9% gia đình (chỉ tiêu 90%) và 96,4% làng, bản, khu phố (chỉ tiêu 95%) đạt danh hiệu văn hóa...

 

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam yêu cầu cấp ủy đảng và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn mực giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành và đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Quảng Trị phát triển toàn diện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị thuộc sở, trong đó chú trọng nâng cao văn hóa công vụ, từng bước hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ ngành. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và con người Quảng Trị văn minh, hiện đại.

 

H.V.A

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị làm việc với xã Triệu Nguyên về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (15/6/2019)
Chương trình tình nguyện “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới” tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng. (15/6/2019)
Đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu, bia” (15/6/2019)
Khai mạc Phiên chợ hàng Việt về nông thôn (15/6/2019)
Hội thảo đánh giá “Kế hoạch hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị” giai đoạn 2016-2020 (14/6/2019)
Hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Quảng Trị và thành phố Hà Nội (14/6/2019)
Lấy ý kiến thống nhất xây dựng Trang thông tin điện tử Sáng kiến Dân chấm điểm M.Score (14/6/2019)
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi gặp mặt nhân kỉ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (14/6/2019)
108 học sinh tham gia “Học kì trong quân đội” năm 2019 (14/6/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ