Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018


Ngày cập nhật: 10/01/2019 19:09:49

(QT) – Hôm nay 10.1.2019, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn nữa những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm. Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.  

 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị chưa đồng bộ; công tác dân vận nhà nước còn một số hạn chế; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội chưa đổi mới mạnh mẽ và theo kịp với sự thay đổi của các tầng lớp nhân dân; công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, sâu sát; công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ, hiểu đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình đơn thư khiếu kiện một số nơi còn diễn biến phức tạp.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác dân vận thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019. Tham gia phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã chia sẻ về công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua. Trong đó nêu khái quát 4 nhóm vấn đề mà tỉnh đã thực hiện khá thành công gồm:

 

Thứ nhất, đã chủ động ban hành đề án về tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để giải quyết điểm ngẽn trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Công tác này đã được triển khai tích cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, đạt được kết quả tốt, nhất là đã tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án động lực của tỉnh.

 

 Thứ hai, tập trung, chủ động ban hành quy chế đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy. Việc này được thực hiện bước đầu từ chi bộ, sau đó mở rộng ra khu dân cư gắn với chuyên đề và tiến đến cấp huyện. Đồng thời với việc đối thoại là tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Thứ ba, thực hiện tốt văn hóa công sở, với yêu cầu nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân bằng việc thực hiện tiêu chí “3 không, 3 nên, 3 gần”, nhờ đó đạo đức công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện.

 

Thư tư, huy động được sự đồng thuận của tôn giáo, dân tộc gắn với 19 tiêu chí nông thôn mới để xây dựng, phát triển quê hương… Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng đóng góp ý kiến: Năm 2019, nước ta có nhiều sự kiện chính trị hết sức quan trọng, trong đó có kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, vì vậy nên xem xét thêm nội dung công tác dân vận gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển quê hương, xây dựng đất nước trong các tầng lớp nhân dân.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận thời gian qua, trong đó kết quả tích cực của “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Công tác dân vận ngày càng được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, mà rõ nhất là hội nghị được tổ chức vào đầu năm đã thu hút sự tham gia đầy đủ các bộ, ban, ngành, địa phương.

 

Qua báo cáo của các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và phù hợp trong công tác dân vận. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, công tác dân vận nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần đưa đất nước phát triển ổn định, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển nhanh, bền vững.

 

Về nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng, kết quả công tác dân vận không chỉ thể hiện bằng những con số mà cần được biểu hiện bằng lòng tin, sự kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó là thước đo chính xác nhất của công tác dân vận trong thời gian tới. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cùng nhau chia sẻ, nêu cao khát vọng, quyết tâm hành động chung để công tác dân vận đạt được kết quả khả quan, góp phần đưa đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Mặt khác, yêu cầu các cấp, ngành làm tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, nhất là về những vấn đề bức xúc trong nhân dân như đất đai, tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường; quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh tình trạng quan liêu, hách dịch trong cán bộ, viên chức; nêu gương người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thông tin, truyền thông…      

           

Đức Việt  

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Triệu Phong: Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2019 (18/6/2019)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị báo cáo nội dung kì họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với cử tri (17/6/2019)
Huyện Hướng Hóa gặp mặt báo chí nhân kỉ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (17/6/2019)
Thay thế chất đốt trong nấu cao dược liệu ở làng Định Sơn (17/6/2019)
Biên phòng Hướng Lập ươm và trồng hơn 12.000 cây giống hoa dã quỳ (17/6/2019)
Thu hơn 76 tỉ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (17/6/2019)
Dưa hấu Triệu Trạch được mùa, được giá (17/6/2019)
Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị khánh thành công trình chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh (17/6/2019)
Báo Quảng Trị tổ chức đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn (16/6/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ