Tỉnh Quảng Trị giảm 691 trang trại theo Thông tư 27


Ngày cập nhật: 04/12/2018 16:43:39

(QT) -  Theo Thông tư số 27/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tỉnh Quảng Trị hiện có 50 trang trại đáp ứng đủ các tiêu chí, giảm 691 trang trại so với trước khi áp dụng tiêu chí đánh giá theo quy định.

 

Nhiều trang trại trở thành gia trại do không đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định Thông tư 27

 

Với 50 trang trại đạt chuẩn, diện tích đất trồng cây hằng năm của các trang trại là 13,18 ha, lao động thường xuyên của trang trại là 221 lao động (bình quân gần 5 lao động/trang trại). Tổng doanh thu hằng năm đạt trên 157,2 tỉ đồng, bình quân trên 3,14 tỉ đồng/trang trại.

 

Theo phân loại của ngành nông nghiệp, trong 50 trang trại này có 4 trang trại trồng trọt (chiếm 8%), 37 trang trại chăn nuôi (chiếm 74%), 1 trang trại lâm nghiệp (chiếm 2%), 5 trang trại thủy sản (chiếm 10%) và 3 trang trại tổng hợp (chiếm 6%). Giá trị sản xuất thu từ nông nghiệp của các trang trại ước đạt trên 118,3 tỉ đồng, thu từ thủy sản ước trên 38,2 tỉ đồng và thu từ lâm nghiệp là 1,46 tỉ đồng. Địa phương có nhiều trang trại đạt chuẩn nhất là huyện Vĩnh Linh với 13 trang trại.

 

Hiện nay mới có 32 trang trại được cấp giấy chứng nhận, còn 18 trang trại khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ