UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể


Ngày cập nhật: 11/10/2018 16:02:47

(QT) – Hôm nay 11.10.2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018; bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chỉ đạo các ngành, địa phương gấp rút tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình KT-XH, QP-AN có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; diện mạo đô thị được cải thiện; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn. Trên lĩnh vực kinh tế, sản lượng lúa đạt 272.658,7 tấn; chỉ số sản xuất công nghiệp trong 9 tháng ước tính tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 19.947,38 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.707,58 tỉ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 4.543,25 tỉ đồng. Huy động vốn trên địa bàn đạt 19.346 tỉ đồng.

 

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì. Kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức chu đáo, an toàn; nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng chuyên môn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức hiệu quả, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. QP-AN được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương triển khai kịp thời, đúng kế hoạch; kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng...

 

Tại phiên họp, Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh và tình hình xây dựng Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý. Về sắp xếp các cơ quan hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4018/UBND-NC ngày 17/9/2018 về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ xem xét trình Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Cụ thể là thành lập Sở Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Dân tộc về Sở Nội vụ và sáp nhập với Ban Tôn giáo thành Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

 

 Tính đến ngày 30/9/2018 toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất 234 đơn vị thành 105 đơn vị, giảm 129 đơn vị, đạt 68,6% so với Quyết định 1322. Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, UBND các huyện đang xây dựng đề án, dự kiến hoàn thành dự thảo đề án gửi về Sở Nội vụ trong tháng 10/2018. Về sắp xếp thôn, bản, khu phố, các địa phương đã xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp thẩm quyền thông qua 84/141 xã, phường, thị trấn với dự kiến giảm 398/1.082 thôn, khu phố; còn lại 57/141 xã, phường, thị trấn đang hoàn chỉnh để thông qua. Về tình hình xây dựng quy định tiêu chuẩn các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành đến nay đã có 18/21 sở, ban, ngành xây dựng dự thảo.

 

Thảo luận về vấn đề thu ngân sách trên địa bàn tính, đến cuối tháng 9/2018 tiến độ thu đạt 70% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm phải thu thêm hơn 700 tỉ đồng mới hoàn thành kế hoạch thu trên địa bàn. Mặc dù thu thuế ngoài quốc doanh chỉ đạt 65% kế hoạch nhưng đã vượt cùng kỳ năm 2017. Trên thực tế một số lĩnh vực như điện gió, bia, MDF nộp thuế nhà nước chưa đạt so với kế hoạch giao. Dự báo tổng thu ngân sách năm 2018 đạt nhưng việc cân đối nguồn thu của tỉnh sẽ khó thực hiện như kế hoạch. Hiện nay nguồn thu xây dựng cơ bản giao cho các địa phương thu nên ngân sách tỉnh đã mất đi một nguồn thu khá lớn, do đó ngành thuế phải có kế hoạch trừ cân đối thu ở tỉnh. Có thể phân cấp lại nguồn thu giữa tỉnh và huyện; công trình, dự án nào thuộc vốn ngân sách cấp tỉnh thì giao nguồn thu về ngân sách cấp tỉnh. Các dự án đầu tư mà doanh nghiệp ngoài tỉnh thi công thì giao nguồn thu về cho tỉnh... Có như vậy tỉnh mới cân đối được nguồn thu, chủ động hơn trong việc bố trí ngân sách hằng năm.  

 

Phát biểu thảo luận của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc của ngành trong việc triển khai thực hiện Quyết định 1322 của UBND tỉnh. Hiện nay sau khi sáp nhập ngành giáo dục nảy sinh nhiều vấn đề bất cập gây khó khăn cho công tác quản lý, duy trì việc dạy và học. Về cơ bản khi sáp nhập đã giảm cơ học về chức danh lãnh đạo nhưng lại dôi dư các chức danh khác. Quy mô trường lớp, số lượng học sinh tăng lên trong khi hạ tầng chưa đáp ứng. Có địa phương có đến 5 điểm trường, giáo viên, học sinh đông nhưng lại thiếu nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt, đặc biệt là các hoạt động tập thể. Bộ máy quản lý mới đã hình thành nhưng tài chính ngân sách chưa hoàn thiện nên có trường đã 2 tháng nay giáo viên chưa có lương. Đối với những giáo viên dạy cả hai cấp học phụ cấp ở cấp tiểu học và THCS khác nhau nhưng chưa có hướng dẫn thống nhất về mức phụ cấp...

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính quán triệt lại một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tình hình KT-XH trong những tháng cuối năm 2018. Đặc biệt là tăng cường các giải pháp đảm bảo đủ nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trên lĩnh vực nông nghiệp, giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các giải pháp để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2018-2019; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới; triển khai các giải pháp phòng chống lụt bão. Thúc đẩy hơn nữa việc giải ngân vốn về các dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Ngành thương mại dịch vụ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, thương hiệu để ổn định nguồn thu, tạo đà cho những năm tới tăng nguồn thu từ lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được. Quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm soát để phòng ngừa tham nhũng... Trên lĩnh vực QP-AN cần tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Đối với những vấn đề các đại biểu quan tâm thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đến những vấn đề mà người dân còn quan tâm, thắc mắc trong việc sáp nhập trên tinh thần tôn trọng ý kiến của người dân, coi trọng nguồn gốc, xuất xứ của các làng, thôn để giữ được truyền thống, bản sắc và không gian làng xã, tránh sự xáo trộn trong cộng đồng làng xã. Đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp, kịp thời xử lý vấn đề cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận nên Sở Nội vụ phải có văn bản trình UBND tỉnh xử lý; phải thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận cao ở cấp ủy, cơ quan để lựa chọn người có đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo.

 

Việc hình thành bộ máy phải tạo sự đoàn kết trong tập thể để cùng nhau lãnh đạo, điều hành cơ quan. Các ngành tài chính, kho bạc cần phối hợp xử lý gấp vấn đề tài chính ngân sách, tiền lương và các chế độ cho giáo viên, cán bộ sau khi sáp nhập. Về các chức danh trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc giao các cơ quan hoàn thiện việc xây dựng các chức danh trình UBND tỉnh ban hành một quy định mới về việc quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc thay thế quyết định cũ. Về vấn đề tài chính, thu ngân sách phải căn cứ theo các sắc thuế để phân bổ lại nguồn thu và phân cấp đúng, đủ nguồn thu cho các cấp. Do đó cần phối hợp tốt công tác lập dự toán thu chi một cách hợp lý, đảm bảo sự công bằng cho các huyện và các ngành đúng định mức.

 

 Thời gian còn lại của năm 2018, yêu cầu các ngành, các cấp rà soát lại các nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao, gấp rút tổ chức thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

H.N.K

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại trẻ em (24/9/2020)
Bàn kế hoạch triển khai đầu tư Dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Quảng Trị (24/9/2020)
Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III (24/9/2020)
Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các Trung tâm chính trị cấp huyện (24/9/2020)
Nhiều tàu cá hoạt động vượt ranh giới cho phép (24/9/2020)
Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng (24/9/2020)
Trao hơn 570 triệu đồng học bổng Vallet năm 2020 cho học sinh và sinh viên ưu tú (23/9/2020)
Liên hoan “Cộng đồng an toàn - Em vui đến trường” (23/9/2020)
Tâm nguyện của cử tri 2 xã Tân Liên, A Bung gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị (23/9/2020)


Trực tuyến

95911022
izmir escort bayan izmir escort bayan