Hội nghị triển khai sáp nhập trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố


Ngày cập nhật: 13/09/2018 14:50:52

(QT) - Sở Y tế Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc sáp nhập trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) vào trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là trung tâm y tế) để đảm bảo tinh gọn bộ máy và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

 

Đại biểu đã tập trung bàn về thời gian, phương án, nội dung sáp nhập trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế

                            

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn về thời gian, phương án, nội dung sáp nhập trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế. Qua đó thống nhất: Trước ngày 31/10/2018, sáp nhập nguyên trạng trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố vào trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế gồm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu; bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, tài chính của trung tâm y tế; bàn giao tài sản và hoạt động tài chính; sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm trưởng phòng dân số của trung tâm y tế; lập kế hoạch hoạt động DS-KHHGĐ của trung tâm y tế; ổn định cơ sở làm việc của phòng dân số thuộc trung tâm y tế để các đơn vị đi vào hoạt động và thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, chú ý đến các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ.

 

Bội Nhiên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018-2023 (23/2/2019)
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Quảng Trị thực hiện quy trình công tác cán bộ (22/2/2019)
Ngày hội giao lưu tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018-2019 (22/2/2019)
Cứu hộ thành công 1 cá thể vích (22/2/2019)
Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Đăng Tân (22/2/2019)
Khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng cảng, kho chứa dầu và đường ống dẫn dầu (22/2/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 -QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (22/2/2019)
Huyện Gio Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (22/2/2019)
Trao học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS học kỳ II, năm học 2018-2019 (22/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ