Tập huấn nghiệp vụ công tác lập kế hoạch đầu tư trên hệ thống thông tin


Ngày cập nhật: 10/08/2018 17:06:40

(QT) – Hôm nay 10.8.2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm tin học- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác lập kế hoạch đầu tư trên hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư các chương trình dự án cho cán bộ quản lý dự án ở các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước, các Ban quản lý Dự án ODA.

 

Hội nghị tập huấn này giúp cho các cơ quan, đơn vị nắm bắt một cách cụ thể các quy định hiện hành của nhà nước nhằm áp dụng vào thực tiễn công việc có hiệu quả.

 

Luật Đầu tư công 2014, Luật đầu tư 2014, Luật Xây dựng 2014 có nhiều nội dung rất đổi mới so với các quy định trước đây. Trong đó, nội dung về báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giám sát đánh giá đã được quy định hết sức chặt chẽ, góp phần đưa công tác quản lý đầu tư xây dựng ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, thực hiện công tác này ở một số cơ quan đơn vị, ban quản lý dự án đôi lúc còn chậm, công tác giám sát đánh giá đầu tư vẫn chưa thực hiện thường xuyên, liên tục có chất lượng. Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thật sự quan tâm công tác lập và gửi báo cáo theo quy định.

 

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư các chương trình dự án của bộ; hướng dẫn đăng ký tài khoản trực tuyến, hướng dẫn báo cáo và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách  nhà nước, hướng dẫn các chức năng trên hệ thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, cập nhật thông tin dự án...

 

Qua hội nghị tập huấn này giúp cho các cơ quan, đơn vị nắm bắt một cách cụ thể các quy định hiện hành của nhà nước nhằm áp dụng vào thực tiễn công việc có hiệu quả.

 

T.T

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Sơ kết 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai” năm 2018 (17/8/2018)
Vĩnh Linh : Triển khai nhiệm vụ năm học mới và công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học (17/8/2018)
Cam Lộ: Triển khai lập hồ sơ, khám quản lý sức khỏe cá nhân (17/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với thị trấn Hải Lăng (17/8/2018)
Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên (17/8/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH Daewon và Bệnh viện Kim’s Eye (16/8/2018)
Vĩnh Linh: Họp triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến (16/8/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ