Khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Ngày cập nhật: 09/08/2018 15:20:24

(QT) - Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 11/1/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 – 2020”, từ tháng 7-8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND các xã: Ba Nang, Tà Long, Tà Rụt, A Vao (huyện Đakrông), A Túc, Hướng Linh, Ba Tầng, Hướng Lập (Hướng Hóa) và các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn các xã nói trên tổ chức khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2016 – 2018.

 

Học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hội thi tìm hiểu về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

 

Trong thời gian khảo sát, Ban Dân tộc tỉnh cùng UBND các xã, đồn biên phòng liên quan thu thập thông tin về tình hình triển khai Kế hoạch 103 của UBND tỉnh và một số chương trình khác liên quan đến giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2016 – 2018; tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn từng xã; những khó khăn và biện pháp truyền thống phù hợp nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; những kiến nghị, đề xuất của địa phương về các hoạt động trong Kế hoạch 103 của UBND tỉnh và một số chương trình khác mang lại hiệu quả thiết thực nhất để đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

 

Thông qua khảo sát nhằm đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020” từ thời điểm tháng 6/2016 – 6/2018. Đồng thời, xác định về nhận thức, hiểu biết và nhu cầu về thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình; xác định các thông điệp, phương thức truyền thông, xây dựng, triển khai các mô hình can thiệp phù hợp cộng đồng.

 

 K.K.S

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Sơ kết 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai” năm 2018 (17/8/2018)
Vĩnh Linh : Triển khai nhiệm vụ năm học mới và công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học (17/8/2018)
Cam Lộ: Triển khai lập hồ sơ, khám quản lý sức khỏe cá nhân (17/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với thị trấn Hải Lăng (17/8/2018)
Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên (17/8/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH Daewon và Bệnh viện Kim’s Eye (16/8/2018)
Vĩnh Linh: Họp triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến (16/8/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ