Các đoàn thể huyện Hướng Hóa đăng ký hỗ trợ trên 600 hộ thoát nghèo


Ngày cập nhật: 08/08/2018 15:32:48

(QT) - Để góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững của địa phương, từ đầu năm 2018 đến nay, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hướng Hóa đã đăng ký hỗ trợ 611 hộ hội viên, đoàn viên thoát nghèo.

 

Nhiều hộ nghèo được các tổ chức đoàn thể huyện Hướng Hóa hỗ trợ kiến thức, giống cây, con để tổ chức sản xuất, thoát nghèo bền vững

 

Cụ thể, Hội Nông dân hỗ trợ 280 hội viên, Hội Phụ nữ 80 hộ, Hội Cựu chiến binh 70 hộ và Đoàn Thanh niên 181 hộ. Hình thức hỗ trợ chủ yếu là các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi; phối hợp tập huấn kiến thức sản xuất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao giống cây trồng vật nuôi; tổ chức các nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất; liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản…

 

Được biết, vào đầu năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Hướng Hóa là 5.793 hộ, chiếm tỷ lệ 28,37% tổng số hộ. Trong đó, Hội Nông dân có 3.133 hộ hội viên nghèo, Hội Phụ nữ 867 hộ, Hội Cựu chiến binh 471 hộ và Đoàn Thanh niên  1.322 hộ.

 

                                                                          Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Sơ kết 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai” năm 2018 (17/8/2018)
Vĩnh Linh : Triển khai nhiệm vụ năm học mới và công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học (17/8/2018)
Cam Lộ: Triển khai lập hồ sơ, khám quản lý sức khỏe cá nhân (17/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với thị trấn Hải Lăng (17/8/2018)
Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên (17/8/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH Daewon và Bệnh viện Kim’s Eye (16/8/2018)
Vĩnh Linh: Họp triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến (16/8/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ