Toàn tỉnh có 192 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động hiệu quả


Ngày cập nhật: 08/08/2018 14:57:45

(QT) - Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 192 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở 1.081 điểm khu dân cư, xã, phường, thị trấn và hoạt động có hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn trong cộng đồng dân cư.

 

Quần chúng nhân dân là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho các lực lượng chức năng

 

Các mô hình này đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng…

 

Trong quá trình hoạt động, nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng trên 18.700 nguồn tin, trong đó có 80% nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, giúp điều tra, làm rõ và tham vấn cấp ủy, chính quyền xử lý hàng trăm vụ việc kịp thời.

 

Nhiều mô hình đã được duy trì và phát huy hiệu quả như mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có người nghiện ma túy” ở huyện Hải Lăng, mô hình “Niệm phật đường ổn định” ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” ở thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, “Câu lạc bộ bảo vệ tài sản ngoài trời” ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh…

 

Đặc biệt mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, mô hình “Giáo dục trẻ em không làm trái pháp luật” ở thị xã Quảng Trị được Bộ Công an đánh giá là những mô hình hiệu quả và chỉ đạo tổ chức sơ kết điểm để nhân rộng toàn quốc.

T.T

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Sơ kết 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai” năm 2018 (17/8/2018)
Vĩnh Linh : Triển khai nhiệm vụ năm học mới và công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học (17/8/2018)
Cam Lộ: Triển khai lập hồ sơ, khám quản lý sức khỏe cá nhân (17/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với thị trấn Hải Lăng (17/8/2018)
Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên (17/8/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH Daewon và Bệnh viện Kim’s Eye (16/8/2018)
Vĩnh Linh: Họp triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến (16/8/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ