Huyện Hải Lăng sáp nhập 40 Trường Tiểu học, THCS


Ngày cập nhật: 08/08/2018 14:55:19

(QT) - UBND huyện Hải Lăng vừa tổ chức công bố quyết định sáp nhập trường học theo Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Trao quyết định sáp nhập cho các đơn vị trường học tại huyện Hải Lăng

 

Khác với các địa phương khác trong tỉnh là thực hiện sáp nhập theo lộ trình từng giai đoạn, huyện Hải Lăng đã tập trung rà soát các trường không đủ tiêu chuẩn theo quy định để tiến hành sáp nhập một lần. Theo đó, huyện tiến hành sáp nhập 40 trường Tiểu học, THCS thành 19 trường Tiểu học và THCS. Trong đó, 17 xã và thị trấn sáp nhập trường Tiểu học và THCS thành một trường; riêng xã Hải Thiện và Hải Thành sáp nhập các trường học thành một. Sau khi sáp nhập, có 17 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 2 trường đạt chuẩn mức độ 1.

 

Sau khi trao quyết định sáp nhập trường và trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, phụ trách, hiệu phó trường học cho các cá nhân, lãnh đạo huyện Hải Lăng đã nêu rõ những khó khăn sau khi sáp nhập. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý các trường học cần nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy năng lực để đưa các trường học đi vào ổn định, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động như mục tiêu của Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Hiếu Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Sơ kết 2 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị (17/8/2018)
Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai” năm 2018 (17/8/2018)
Vĩnh Linh : Triển khai nhiệm vụ năm học mới và công bố quyết định sáp nhập các đơn vị trường học (17/8/2018)
Cam Lộ: Triển khai lập hồ sơ, khám quản lý sức khỏe cá nhân (17/8/2018)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với thị trấn Hải Lăng (17/8/2018)
Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên (17/8/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty TNHH Daewon và Bệnh viện Kim’s Eye (16/8/2018)
Vĩnh Linh: Họp triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến (16/8/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ