Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 14: Thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI từ nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW


Ngày cập nhật: 09/07/2018 18:28:48

(QT) –  Hôm nay 9.7.2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI từ đầu nhiệm kỳ đến nay; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp hạng I, II trên địa bàn; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương. 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã làm được nhiều việc, tạo bước khởi động mới trong toàn hệ thống chính trị và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Chất lượng nền kinh tế dần được cải thiện. Tập trung mạnh mẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng có nhiều điểm mới, điểm sáng và chuyển biến tích cực cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức cán bộ, trọng tâm là công tác cán bộ, đánh giá cán bộ, nâng cao, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Dũng

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội còn nhiều mặt hạn chế, trong 13 chỉ tiêu cơ bản được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thì có 5 chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế dự báo có khả năng đạt thấp so với kế hoạch, nếu không có nỗ lực lớn, quyết tâm cao và hệ thống giải pháp căn cơ thì sẽ khó hoàn thành. Trong xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân có phần bị dao động, có biểu hiện tự diễn biến; chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, chưa thật sự đi đầu, mở đường cho thanh tra, kiểm soát. Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận chưa nhiều, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả. Việc triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đi vào thực chất, còn hình thức…

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen của BTVTU cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Dũng

 

Vì vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo kết luận đánh giá tình hình nửa đầu nhiệm kỳ để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình của tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ và định hướng cho những năm tiếp theo. Chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đạt được, những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện, những vấn đề nổi cộm mới phát sinh. Đặc biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, nhất là 5 chỉ tiêu quan trọng có khả năng đạt thấp như dự báo của UBND tỉnh. Qua đó đi sâu phân tích, làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2018. Tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI và xây dựng chương trình hành động thực hiện đi sâu vào các công việc cần làm, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, có tính toán nguồn lực trong quá trình thực hiện.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trao bằng khen của BTVTU cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Dũng

 

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cấp đảng ủy trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nghiêm túc nhìn nhận, định vị lại Quảng Trị trong mối quan hệ với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, nhận diện rõ hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, phát hiện và nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn, thách thức, mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém thực tại của địa phương, từ đó xác định mục tiêu và định hướng phát triển, đề ra những nội dung công việc, đầu việc trọng tâm, cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp căn cơ mang lại hiệu quả cao.

 

 

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có bước tiến bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính gắn với thực hiện tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện. Từng bước triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, hướng mạnh về cơ sở.

 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ và toàn diện. Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng triển khai, nghiên cứu, học tập nghị quyết, cấp ủy các cấp đã chú trọng đến công tác tuyên truyền bám vào các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước. Việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới mạnh mẽ. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác tổ chức cán bộ được thể chế hóa thành các quy định, quy chế đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, quy trình thủ tục. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của từng địa phương, đơn vị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan trong khối nội chính làm tốt công tác phối hợp giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vụ án, vụ việc nổi cộm. Công tác dân vận được các cấp ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở và công tác hội quần chúng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong nửa đầu nhiệm kỳ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong 13 chỉ tiêu cơ bản được xác định trong nghị quyết có 5 chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế gồm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), chỉ tiêu về cơ cấu ngành kinh tế, về thu nhập bình quân đầu người, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự báo nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ khó đạt.

 

Việc triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá còn chậm. Kết quả giảm nghèo chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Công tác xây dựng Đảng mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác tư tưởng chưa theo kịp với tình hình, thiếu chủ động, sắc bén nên hiệu quả có mặt chưa cao. Còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động trước những luồng thông tin xấu. Suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Một số cấp ủy chưa thật sự đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, thiếu các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa theo kịp với yêu cầu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi chưa thực sự có hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện chưa rõ nét.

 

Hội nghị đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức trình bày dự thảo Kết luận Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt và mang lại kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2017. Nổi bật là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt trên 8.712 tỷ đồng, tăng 6,56%; vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 5.962 tỷ đồng, tăng 11,47%; tổng thu ngân sách đạt 1.026 tỷ đồng, tăng 10,99%; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 163.221 tấn, tăng 3,53%; tổng sản lượng thủy sản đạt 13.676 tấn, tăng 10,86%.

 

Các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, đầu tư, tài chính-ngân hàng, hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018 vẫn có một số khó khăn là chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp chỉ tăng 8,92%, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư chưa mang lại hiệu quả như mong muốn; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới vẫn gặp một số trở ngại về công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và phát triển thương hiệu, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông sản...

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, dự thảo Kết luận xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

 

Buổi chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (Nghị quyết 22).

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 và Chương trình hành động 62 đã đạt được nhiều kết quả tích cực theo đúng quan điểm, mục tiêu. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đa số TCCSĐ đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên có kết quả, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu của Chương trình hành động 62. Đại đa số cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên kiên định lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

 

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ, một số chi bộ trực thuộc vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, có trường hợp có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình yếu. Trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị của một số cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn hạn chế, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, chưa phát huy được vai trò lãnh đạo ở địa phương, đơn vị.

 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đồng thuận với các sự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh và làm rõ thêm những vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc đề ra các nhóm giải pháp để huy động các nguồn lực để tập trung thực nhiệm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế dự báo sẽ không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Giữa 5 chỉ tiêu kinh tế quan trọng này có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ ảnh hưởng lẫn nhau và phụ thuộc nhiều vào các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp đến hoạt động của nền kinh tế như vốn, lao động, công nghệ, tài nguyên, năng lực sản xuất kinh doanh, quản trị, thể chế… Khi xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, tỉnh đã đặt quyết tâm cao vào kết quả thực hiện các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá và kỳ vọng nhiều vào sự hình thành và phát triển của Khu kinh tế Đông Nam gắn với việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án động lực. Tất cả các nhân tố quan trọng đó có ảnh hưởng và chi phối đến kết quả thực hiện 5 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nêu trên. Do đó việc tính toán các phương án thực hiện đối với 5 chỉ tiêu này dựa vào thực tiễn tình hình và khả năng thực hiện các chương trình, dự án, lĩnh vực mang tính đột phá đã xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đặc biệt là xây dựng các phương án triển khai nhằm đạt được chỉ tiêu kinh tế nhưng điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút được các dự án có tính đột phá đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…Cần quan tâm đến chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh và thu nhập bình quân đầu người, từ đó mới đạt được mục tiêu đạt mức trung bình của cả nước. Ngoài 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra cần quan tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bởi chiếm dư địa lớn và quy mô dân số tham gia hoạt động trên lĩnh vực này. Các dự án động lực như năng lượng, nông nghiệp sạch phải được quyết tâm thực hiện trong 2 năm tới.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều ý kiến tập trung phân tích những bất cập mang tính đặc thù của từng chi bộ nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính định hướng trong sinh hoạt chi bộ; thể hiện ở việc đảng viên phải được bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ những vấn đề cần giải quyết và đưa ra những nội dung lãnh đạo, định hướng được những hoạt động chủ yếu của cơ quan, đơn vị trên các mặt công tác của đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm túc. Việc lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và trở thành một trong những nội dung chính trong đánh giá phân loại chi bộ đảng và đảng viên hằng năm.

 

Nhân dịp này BTV Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 19 TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 62 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

H.N.K

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào làm việc tại tỉnh Quảng Trị (13/11/2018)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án giao thông tại huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị (13/11/2018)
Khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (13/11/2018)
Ban ATGT tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (13/11/2018)
Chia sẻ kết quả khảo sát, đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/11/2018)
Trường Trung cấp nghề Quảng Trị: Cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp (13/11/2018)
Hải Lăng: Tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt 53% (13/11/2018)
Đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng cho lao động vùng biển Vĩnh Linh (13/11/2018)
Toàn tỉnh Quảng Trị có 40 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm (13/11/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ