Đồng chí Lê Duẩn với công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị


Ngày cập nhật: 20/03/2017 09:35:53

 (QT) - “Quảng Trị - vùng đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra đồng chí Lê Duẩn và chính đồng chí đã làm rạng danh truyền thống quê hương”. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4(1907-2017), Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

 

Tuy thời gian trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng ở quê nhà không nhiều, nhưng đồng chí đã để lại những dấu ấn hết sức sâu đậm trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và giai đoạn hòa bình xây dựng, kiến thiết quê hương.

 

Đặc biệt, đồng chí đã có những chỉ đạo rất sâu sát và cụ thể về công tác xây dựng Đảng - hạt nhân tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng để làm nên những thắng lợi oanh liệt trên quê hương Quảng Trị. Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dày dạn kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, đồng chí nhận thức sâu sắc rằng: Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, trực tiếp hay gián tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở tỉnh, điều đầu tiên đồng chí quan tâm là công tác xây dựng Đảng.

 

Thời kỳ 1936-1939, ngay từ khi mới ra tù trở về hoạt động ở Quảng Trị và sau đó là Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Lê Duẩn luôn coi trọng nhiệm vụ khôi phục, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh. Đồng chí đi về các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh kiểm tra tình hình, đề xuất những ý kiến quan trọng về công tác giữ gìn bí mật và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc trong cán bộ, đảng viên.

 

Trong vai người buôn bán, đồng chí cùng đồng chí Hoàng Thị Ái lên vùng núi Ba Lòng vận động nhân dân tham gia các phong trào cách mạng vừa để xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức. Từ những bước đi ban đầu này, đến cuộc kháng chiến chống Pháp, Ba Lòng trở thành chiến khu của tỉnh. Nhờ tập trung xây dựng Đảng nên cơ sở đảng được phục hồi ở nhiều nơi trong tỉnh. Sau khi tổ chức đảng được phục hồi, đồng chí triệu tập Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Hội nghị làm việc trong ba ngày dưới sự chủ trì của đồng chí.

 

 Đồng chí và các thành viên dự hội nghị thảo luận kỹ tình hình phong trào cách mạng trong tỉnh, chỉ rõ nhiệm vụ củng cố, phát triển đảng, tổ chức đảng theo lối bí mật, bất hợp pháp; quyết định thành lập một số Huyện ủy và xây dựng các chi bộ đảng ở làng xã; đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các tổ chức quần chúng theo hình thức công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Hội nghị còn quyết định xuất bản tờ báo Tranh đấu, mỗi tháng ra 2 kỳ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 7 đồng chí, do đồng chí Hoàng Hữu Chấp làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đến cuối năm 1937, Huyện ủy Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh đều được thành lập, toàn tỉnh có khoảng 100 đảng viên sinh hoạt trong 20 chi bộ đảng. Đến năm 1938, mặc dù bị địch đàn áp, khủng bố, phong trào đấu tranh vẫn duy trì rộng khắp ở các địa bàn trong tỉnh, số lượng đảng viên của Đảng bộ được tăng lên, toàn tỉnh có 20 chi bộ với 400 đảng viên. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên ở Trung Kỳ thành lập được Tỉnh ủy chính thức.

 

Vừa củng cố tổ chức đảng đủ sức lãnh đạo phong trào, đồng chí vừa từng bước giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua truyền đạt đường lối, chủ trương của Quốc tế cộng sản và Trung ương Đảng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tác phong công tác sâu sát, cụ thể để vận dụng một cách sáng tạo chủ trương mới của Đảng vào thực tế địa phương; rèn luyện bản lĩnh cách mạng, nhạy bén và bình tĩnh, sáng suốt trước thay đổi của tình thế.

 

Đồng chí đề ra nhiệm vụ cho mỗi đảng viên là phải làm công tác vận động quần chúng một cách khôn khéo, đưa quần chúng vào các tổ chức nhằm phát triển rộng khắp cơ sở đảng. Đồng chí đặc biệt chú trọng tập hợp tầng lớp thanh niên, giáo dục và đưa họ vào tổ chức và tham gia đấu tranh. Nhờ sự đào luyện của đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên Quảng Trị được trang bị tinh thần và phương pháp mới, hết sức vui mừng, phấn khởi tỏa về các địa bàn phát động quần chúng tham gia đấu tranh sôi nổi với phương pháp, hình thức đấu tranh phù hợp, vì vậy, phong trào cách mạng Quảng Trị thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936-1939) phát triển rất cao, gây nên tiếng vang lớn khắp các tỉnh Trung Kỳ và cả nước.

 

 Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở địa phương trong đấu tranh giành và giữ chính quyền, đồng chí Lê Duẩn luôn nhấn mạnh công tác vận động quần chúng và đảm bảo nguyên tắc bí mật. Ngay trong thời kỳ hoạt động công khai (1936-1939), đồng chí Lê Duẩn đã chủ trương xây dựng lực lượng bí mật phòng khi bất trắc. Nhờ sự chỉ đạo tài tình, khôn khéo, sáng suốt của đồng chí, Quảng Trị không những giữ gìn được lực lượng mà còn cung cấp cho các tỉnh bạn và Trung ương nhiều cán bộ, đảng viên cốt cán, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng chung.

 

Những năm kháng chiến chống Pháp, mỗi lần ra Bắc, vào Nam, đồng chí đều nghỉ lại chiến khu Ba Lòng. Dừng chân ở quê nhà, đồng chí dường như quên hết mệt nhọc, tranh thủ thời gian trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu về chiến tranh nhân dân, về đấu tranh chống địch ở vùng tạm bị chiếm, về tổ chức và xây dựng lực lượng chính trị, công tác đảng của các tỉnh Nam Bộ và có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng để củng cố và phát triển phong trào kháng chiến ở Bình Trị Thiên nói chung và Quảng Trị nói riêng.

 

 

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên, đồng chí căn dặn phải rèn luyện ý thức giai cấp, xây dựng tình cảm giai cấp. Có ý thức giai cấp sâu sắc mới có lập trường cách mạng triệt để, có nhiệt tình công tác, biết yêu thương đồng bào, đồng chí. Trước cảnh đói nghèo, những áp bức bất công của xã hội; trước những bất hạnh của mỗi con người, một bộ phận nào đó mà người đảng viên vô cảm, không xúc động, không suy nghĩ, đó là biểu hiện của ý thức giai cấp kém, vì vậy, cần thực hiện “tình thương và lẽ phải”.

 

Công viên Lê Duẩn- Nơi tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa lớn : Thành Dũng

 

 Những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, trước sự đàn áp khốc liệt của Mỹ và chính quyền tay sai, lực lượng cách mạng Quảng Trị bị tổn thất nghiêm trọng. Tại hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tổ chức tại Hà Nội (10-1957), đồng chí Lê Duẩn đã đến thăm những người con của quê hương; trực tiếp truyền đạt Đề cương cách mạng miền Nam. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại của phong trào, phân tích kỹ tình hình và phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, Huyện ủy viên phải về nơi mình am hiểu nhất để xây dựng cơ sở đảng.

 

 Đồng chí dặn dò phải luôn luôn đảm bảo nguyên tắc bí mật, chú trọng chất lượng, đặc biệt phải luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đồng chí truyền kinh nghiệm vận động quần chúng cho toàn thể hội nghị. Được sự chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn - người lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con trung hiếu của quê hương, ngày đêm đau đáu với phong trào cách mạng tỉnh nhà, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh đã xốc tới, không nề gian khổ hy sinh, thực hiện đúng lời căn dặn của đồng chí. Nhờ đó, từ chỗ chỉ còn vài chi bộ đảng vào cuối năm 1957 (riêng vùng đồng bằng), sau một năm, Quảng Trị đã có 28 chi bộ, 20 chi đoàn thanh niên, 117 thôn có cơ sở và 639 nòng cốt trung kiên. Vùng miền núi Hướng Hóa trở thành căn cứ địa vững chắc cho cả tỉnh, hành lang Bắc -Nam luôn thông suốt. Không chỉ Quảng Trị mà các tỉnh miền Nam cũng nhận được chi viện của miền Bắc ngày càng lớn.

 

Trên cơ sở đó, phong trào cách mạng Quảng Trị tiến kịp với toàn miền Nam, đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để lại những bản anh hùng ca bất tử trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nước nhà thống nhất, giang sơn Tổ quốc nối liền một dải, trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, mặc dù bận rộn với trăm ngàn công việc, đồng chí vẫn hướng về quê hương với bao trăn trở, lo lắng. Đồng chí dành thời gian về thăm quê nhiều lần, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 

Trên quan điểm: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, muốn làm tròn những nhiệm vụ cách mạng hiện nay, điều mấu chốt vẫn là phải ra sức tăng cường sự lãnh đạo của Đảng”,  “Đảng cầm quyền có nghĩa là Đảng đã trở thành người lãnh đạo thực tế của toàn xã hội”; đồng chí đặt ra yêu cầu công tác xây dựng Đảng phải coi trọng cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; kết hợp chặt chẽ ba mặt đó thành một thể thống nhất nhằm đảm bảo cho đường lối chính trị được xác định đúng đắn, được thấu suốt trong toàn Đảng và được thực hiện thắng lợi.

 

 Suốt cuộc đời, đồng chí nung nấu hoài bão xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, kinh tếvăn hóa phát triển; nhân dân có cuộc sống no đủ, giàu lòng yêu thương nhau với đạo lý “lao động, tình thương, lẽ phải” và đồng chí đã không ngừng phấn đấu, hy sinh để thực hiện cho được mong ước đó.

 

Phát biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên năm 1978, đồng chí nói: “Mục đích chiến đấu của Đảng ta nói cho cùng là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Hạnh phúc đó là gì? Có phải trước tiên là giành lại độc lập cho dân tộc và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và sau đó là thực hiện ước mơ mọi người Việt Nam đều đủ ăn, đủ mặc, được học hành, có việc làm, có nhà ở; bữa ăn của gia đình ngày càng được cải thiện; trong làng, trong nước không còn áp bức, bóc lột, mọi thành viên của xã hội đều bình đẳng; tuổi thơ được dạy dỗ chu đáo, người già được chăm sóc ân cần, người cô quả, trẻ mồ côi được giúp đỡ, nuôi dưỡng. Lý tưởng của Đảng, đạo lý của cách mạng là như vậy, rất thiết thực, rất cụ thể, không có gì cao siêu, thần bí. Mục đích nói ra thì giản đơn, nhưng muốn làm được trọn vẹn thì phải trải qua nhiều chặng đường phấn đấu lâu dài”.

 

Đồng chí khẳng định đây là nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp nhưng vô cùng vinh quang của Đảng; do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ trách nhiệm to lớn trước nhân dân với tinh thần: “Sống, chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân là hạnh phúc to lớn nhất của người cộng sản”. Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến đạo đức cách mạng của người cộng sản: “Trước đây, trong cách mạng dân tộc dân chủ, muốn đánh thắng quân thù, mỗi đảng viên trước hết phải là một cán bộ tuyên truyền, vận động quần chúng. Ngày nay, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, muốn xây dựng xã hội mới, mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ tiến hành ba cuộc cách mạng, trước hết phải đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Sự nghiệp cách mạng tư tưởng, văn hóa nói chung có liên quan mật thiết đến việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong trong Đảng”.

 

 Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải có tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện và phải có tấm lòng ưu ái của người cộng sản. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, một mặt phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tiến hành kiểm tra tư cách của cán bộ, đảng viên; đấu tranh khắc phục thái độ cửa quyền, hách dịch, ức hiếp quần chúng. Đồng chí căn dặn phải đưa vấn đề đấu tranh khắc phục và những sự hư hỏng, thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt tư tưởng của các tổ chức đảng; thông qua tự phê bình và phê bình để giáo dục, giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng.

 

 Bên cạnh đó, các cơ quan kiểm tra Đảng và Nhà nước phải phối hợp với nhau xem xét những vụ vi phạm xảy ra để xử lý kịp thời, đảm bảo cho hàng ngũ Đảng được trong sạch, đồng thời phát hiện cho ra bàn tay phá hoại của địch để trừng trị đích đáng. Đồng chí khẳng định: Quần chúng lúc nào cũng nhìn vào thực tế để rút ra kết luận. Nếu tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên giữ vững ý chí chiến đấu, một lòng một dạ tận tụy, hy sinh thì dù phải kinh qua khó khăn, gian khổ đến mấy, quần chúng nhân dân vẫn siết chặt đoàn kết, hăng hái phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

 

Đồng chí căn dặn: Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên, những đồng chí đã hoạt động lâu năm cũng như những đồng chí mới gia nhập đội ngũ cách mạng, đều phải không ngừng nâng cao ý chí chiến đấu. Các đồng chí trẻ tuổi phải hăng hái vươn lên, noi gương những người đi trước, dũng cảm gánh vác trách nhiệm xây dựng xã hội tương lai. Các đồng chí tham gia cách mạng càng lâu thì càng phải khiêm tốn, nghiêm khắc đấu tranh tư tưởng với mình để chống bệnh công thần. Chớ lấy thành tích, công lao cá nhân để đòi hỏi đãi ngộ, thắc mắc những điều lặt vặt, thậm chí sinh ra thoái hóa. Càng già càng quan tâm, suy tính đến việc chung; đó là cái hay trong phong cách sống của người Việt Nam ta đời trước. Chúng ta nên học và làm theo phong cách đó. Hãy vì cái chung mà thu xếp cái riêng, đừng để cái riêng làm cản trở cách mạng. Bằng tất cả tình cảm sâu nặng với quê hương, đồng chí kêu gọi: “Tôi tha thiết mong rằng tất cả các đồng chí luôn luôn giữ vững và nêu cao nhiệt tình của người chiến sĩ cách mạng, của người đảng viên cộng sản”.

 

Thấy rõ khó khăn lớn nhất của Đảng bộ tỉnh trong những năm đầu sau chiến tranh trong công tác lãnh đạo của Đảng là tổ chức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước; đồng chí yêu cầu các cấp bộ đảng phải quán triệt sâu sắc đường lối phát triển kinh tế của Trung ương; đồng thời phát huy thế mạnh của địa phương, lấy huyện làm đơn vị để tổ chức đời sống vật chất và văn hóa xã hội. Đây là việc làm hết sức mới mẻ nên không tránh khỏi khó khăn, lúng túng nhưng đồng chí động viên toàn Đảng bộ mạnh dạn thực hiện; trong quá trình đó vừa sáng tạo tìm tòi, vừa đúc rút kinh nghiệm bổ sung, điều chỉnh. Đồng chí căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống bất khuất của quê hương, không cam chịu đói nghèo, tìm mọi cách đi lên từ đất đai, tiềm năng và lao động.

 

Về Vĩnh Linh ngay sau ngày ký kết Hiệp định Pa-ri, đồng chí chỉ đạo: “Vĩnh Linh phải trồng cây công nghiệp, đắt tiền hơn, phát triển công nghiệp và có phát triển mạnh công nghiệp, đất nước ta mới giàu, Vĩnh Linh mới giàu”. Ngay trong chiến tranh, đồng chí Lê Duẩn đã nhìn thấy tiềm năng của vùng đất ba dan màu mỡ của Vĩnh Linh cũng như của Quảng Trị, để đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí nhắc lại và chỉ đạo Trung ương giúp đỡ tỉnh Bình Trị Thiên hình thành nên vùng chuyên canh cây cao su, cây cà phê, cây hồ tiêu ở Quảng Trị - những loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng ở đây và đến những thập kỷ cuối của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thực sự là những loại cây trồng làm đổi đời biết bao hộ nông dân, từ nghèo khó trở thành người khá, giàu.

 

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (thôn Hậu Kiên, Triệu Thành, Triệu Phong). Ảnh: Thành Dũng

 

Về Triệu Phong đồng chí nhấn mạnh: “Thủy lợi cùng với tiềm năng đất đai và lao động là điều kiện tiên quyết để làm giàu”. Nhờ đó, công trình thủy nông Thạch Hãn - một công trình thủy lợi lớn nhất trên vùng đất Quảng Trị đã ra đời, đưa dòng nước mát tỏa về hàng ngàn héc ta ruộng, đưa năng suất lúa tăng gấp 2-3 lần.

 

Đồng chí đưa ra hướng phát triển kinh tế mà đến nay đã trở thành hiện thực rõ nét trên quê hương: “Đi đôi với phát triển nông nghiệp phải phát triển ngư nghiệp, lâm nghiệp thành những ngành kinh doanh quan trọng. Tổ chức và phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, mở mang nhiều ngành nghề, không ngừng sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu. Mỗi làng, mỗi xã phải đi sâu vào khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất lao động, ra sức học tập nâng cao trình độ văn hóa”.  

 

Để làm tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng chí chỉ rõ: Các cơ quan của Đảng và bộ máy chính quyền trong tỉnh phải tổ chức cho gọn nhẹ và có hiệu lực. Muốn vậy, trong việc kiện toàn bộ máy các cấp bộ đảng và chính quyền phải chọn cán bộ có đủ năng lực và đạo đức cách mạng. Những phẩm chất này là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện. Điều quan trọng trước hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên là phải thấu suốt lý tưởng cách mạng mà mình phụng sự, mục đích chiến đấu mà mình theo đuổi. Hơn nữa, phải chống mọi biểu hiện say sưa với thắng lợi, thỏa mãn với thành tích; nhưng mặt khác, phải khẳng định thắng lợi, để hiểu mình cho đúng và có lòng tự tin. Nếu không hiểu mình và thiếu lòng tự tin thì không thể tiến lên, không thể chiến thắng.

 

Đồng chí cũng không quên nhắc nhở việc chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng và bộ máy chính quyền cơ sở, đồng thời hết sức xây dựng huyện và kiện toàn cấp huyện. Nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt về công tác cán bộ, đồng chí Lê Duẩn đã có ý tưởng về “luân chuyển cán bộ”, nhiệm vụ mà hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện.

 

Đồng chí phân tích sâu sắc, chân thành: Cần điều động một bộ phận cán bộ trước đây đã làm việc ở cấp khu, cấp tỉnh để tăng cường cho cấp huyện, cấp xã. Sự sắp xếp đó có thể làm một số đồng chí băn khoăn, và nghe đâu có đồng chí cho đây là một sự “giáng chức”. Nghĩ như vậy là rất sai lầm. Nếu hôm qua, lên chiến khu, cầm súng đánh giặc, hoặc sản xuất tự túc cho cơ quan, đơn vị, là làm một nhiệm vụ cách mạng đầy vinh dự, thì hôm nay về huyện, về xã công tác hoặc chuyển sang sản xuất cũng là một sứ mệnh rất vẻ vang, là thể hiện giác ngộ cao về làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa.

 

Làm nhiệm vụ gì cũng đều do sự phân công của cách mạng. Đâu cần thì đến đó; niềm vinh dự và tự hào của chúng ta là có mặt ở nơi cuộc chiến đang đòi hỏi. Tiền tuyến của cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay là ở huyện, ở xã, ở mặt trận cải tạo và xây dựng. Sự nghiệp đấu tranh để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” đang diễn ra ở đó. Về huyện, xã chính là vì cả nước, là trực tiếp góp phần giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội.

 

Ước mong cháy bỏng về xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho nhân dân trên mảnh đất đã trải qua nhiều đau thương, tang tóc trong chiến tranh nên lần nào về thăm quê, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng chí Lê Duẩn cũng không quên nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, dân phát huy truyền thống đoàn kết, đoàn kết hơn nữa, chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày một đi lên, xứng đáng với Tổ quốc Việt Nam, với Bác Hồ kính yêu.

 

Ôn lại những lời dạy của đồng chí Lê Duẩn giữa lúc toàn Đảng đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) chính là khẳng định những tư tưởng lớn, những quan điểm đúng đắn của Đảng ta về công tác xây dựng tổ chức đảng.

 

Sự chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Lê Duẩn về công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị trong đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong hòa bình đã trở thành những bài học quý báu suốt quá trình phấn đấu của Đảng bộ tỉnh. Thực tiễn 86 năm hoạt động của Đảng bộ tỉnh đã chứng minh rằng: thực hiện đúng lời dạy của đồng chí Lê Duẩn, phong trào cách mạng Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thành tích vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng cả nước.

 

Tự hào và yêu quý người con trung hiếu của dân tộc, quê hương, thực hiện sự dạy bảo ân cần của đồng chí Lê Duẩn, Đảng bộ Quảng Trị đã không ngừng rèn luyện, củng cố và phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ 3 chi bộ thành lập đầu tiên vào những năm 1929-1930, đến năm 2016, toàn tỉnh đã có gần 600 tổ chức cơ sở đảng với hơn 40.000 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được thử thách, rèn luyện trong cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền, được đào tạo và đúc rút nhiều kinh nghiệm trong xây dựng quê hương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo duy nhất và sự tin cậy của nhân dân. Phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, sáng tạo trong chiến đấu và lao động sản xuất, Đảng bộ đã vượt nhiều thử thách, gian nan, xây dựng quê hương từng bước phát triển.

 

Rèn luyện tốt kỷ cương để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Thành Dũng

 

Sau hơn 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Quảng Trị đạt được những kết quả đáng tự hào. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều chuyển biến mạnh mẽ. Đông Hà -“thành phố tương lai” được nhạc sĩ Hoàng Sông Hương viết năm 1982 nhân đồng chí Lê Duẩn về thăm thị xã nhỏ bé nay đã là thành phố - trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh; các thị xã, nhiều thị tứ không ngừng phát triển đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt quê hương từ vùng đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi khó khăn. An sinh xã hội luôn đảm bảo, chất lượng cuộc sống nhân dân tiến bộ rõ rệt. Quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng được đẩy mạnh. Đảng bộ luôn giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng so với 30 năm trước, Quảng Trị đã đổi thay to lớn và toàn diện. Những thành tựu đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cả trước mắt lẫn lâu dài, tạo điều kiện để Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững hơn, mở ra khả năng và triển vọng hội nhập kinh tế trong và ngoài nước…

 

Với đồng chí Lê Duẩn, quê hương biết bao tình sâu nghĩa nặng. Với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị, đồng chí là người con trung hiếu, mãi mãi là niềm tin yêu và tự hào. Nhân dân Quảng Trị che chở, nuôi dưỡng đồng chí trong những năm tháng hoạt động bí mật đầy gian khổ, hy sinh. Trong hòa bình, mỗi lần đồng chí về thăm quê, nhân dân Quảng Trị luôn quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của đồng chí, nấu những món ăn dung dị của quê nhà để cùng đồng chí ôn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lòng tin và quyết tâm vươn tới tương lai tươi đẹp.

 

 Đồng chí vui mừng khôn xiết trước sự đổi thay của quê hương, nhưng cũng không quên căn dặn những nhiệm vụ tiếp theo mà Đảng bộ và nhân dân cần phải thực hiện để đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, để Quảng Trị thật sự giàu đẹp, văn minh.

 

Trên con đường phát triển, hội nhập hôm nay, sự chỉ đạo ân cần, sâu sắc của đồng chí Lê Duẩn về công tác xây dựng Đảng ở địa phương vẫn là những bài học vô giá. Tấm gương ngời sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là nguồn động viên vô tận cho Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đoàn kết một lòng xây dựng quê hương xứng đáng với tình cảm sâu đậm, nguyện ước thiết tha của đồng chí- người con trung hiếu của Quảng Trị anh hùng.                                                                                                      

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Kiểm tra triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng biển Gio Hải (21/11/2017)
UBND tỉnh Quảng Trị nghe báo cáo triển khai Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (21/11/2017)
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị và TP. Đông Hà tiếp xúc với cử tri phường Đông Giang, Đông Lễ (21/11/2017)
Hải Lăng liên tiếp chịu thiệt hại do ảnh hưởng không khí lạnh gây ra (21/11/2017)
Vĩnh Linh: Sản xuất vụ đông xuân gặp khó khăn do mưa rét kéo dài (21/11/2017)
16 dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu (21/11/2017)
Tập huấn chăn nuôi theo chuỗi giá trị (21/11/2017)
Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (20/11/2017)
Quảng Trị: Trên 24 tỷ đồng đóng mới tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Cồn Cỏ (20/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ