Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ


Ngày cập nhật: 10/01/2022 11:27:13

 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành Thông báo số 03/TB-SNV ngày 7/1/2022 về việc tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ như sau:

 

1.Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh: 02 chỉ tiêu, cụ thể:

 

a.Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính tổng hợp/phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

b.Sở Nội vụ: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý tổ chức – biên chế tại cơ quan Sở Nội vụ.

 

2.Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

3.Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển: Trực tiếp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị (tại website: dichvucong.quangtri.gov.vn).

 

4.Thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển của các đơn vị cần tuyển dụng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh (tại địa chỉ http//www.quangtri.gov.vn), Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ: http://www.noivuquangtri.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tổ chức hoạt động Sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022 (13/5/2022)
Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 (20/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về:  “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” (7/4/2022)
Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022 (11/3/2022)
Thể lệ Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (17/2/2022)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/ND-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ (10/1/2022)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972-2022) (30/12/2021)
Thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2021 (8/12/2021)


Trực tuyến

146278654
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ