Các doanh nghiệp chây ỳ, dây dưa, nợ đọng tiền thuế trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ


Ngày cập nhật: 01/04/2021 17:35:24

(QTO) - Trong thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ đã áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhưng tính đến ngày 31/3/2021 vẫn còn một số doanh nghiệp chây ỳ, dây dưa, nợ đọng tiền thuế, tiền chậm nộp. Để đảm bảo công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, thực hiện công tác quản lý thuế đúng quy định của pháp luật, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ đã ban hành Công văn số 380/CCT-KT2 về việc công khai doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau đây là danh sách các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ. 

 

* Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn thành phố Đông Hà 


1. Công ty TNHH TM Đại Trung; địa chỉ: Số 66 đường Lê Thế Hiếu, TP Đông Hà; số tiền nợ thuế:  885.588.511 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


2. Công ty TNHH MTV Nhất An Bình; địa chỉ: KP5, phường 1, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 90.629.253 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


3. Công Ty Cổ Phần xây dựng X27; địa chỉ: Số 03 Nguyễn Khuyến, KP3, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 921.218.599 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


4. Công ty TNHH MTV cây xanh An Thái; địa chỉ: Đường Hoàng Thị Ái, , TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 91.603.359 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn 


5. Công ty TNHH Vĩnh Định; địa chỉ: Số 02 Yết Kiêu, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 2.224.840.056 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


6. Công Ty Cổ Phần Phát Đạt; địa chỉ: Số 102, Quốc Lộ 9, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 536.179.819 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


7. Công ty TNHH MTV Anh Minh Hoàng Đạt; địa chỉ: Khu phố 3, phường 3, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 639.232.793 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


8. Công ty TNHH MTV XD Hoa Nam; địa chỉ: Số 28/31 Đặng Dung, phường 2, TP. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 73.162.471 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


9.  Công ty cổ phần Địa Ốc - Vận Tải - Du Lịch Tín Ngọc Phát; địa chỉ: 79 Chế Lan Viên, T.P. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 12.909.630 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


10. Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hoàng; địa chỉ: Số 201 Hùng Vương, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 13.372.320 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


11. Công ty TNHH MTV Thu Thủy Quảng Trị; địa chỉ: Số 389 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 19.156.854 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


12. Công ty TNHH MTV Tăng Cường; địa chỉ: Số 139 đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 36.960.577 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


13. Công ty TNHH Lộc Ngọc Ngân; địa chỉ: Số 05 Nguyễn Hữu Khiếu, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 103.871.784 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


14. Công ty TNHH Quang Tửu; địa chỉ: Số 255 Chu Mạnh Trinh, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 103.724.395  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


15. Công ty TNHH MTV Duyên Hải; địa chỉ: Số 45 Kim Đồng, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 112.965.852 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


16. Công ty TNHH MTV Toàn Thành; địa chỉ: Số 27 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 297.896.671 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


17. Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Triều; địa chỉ: Số 217 Nguyễn Du, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 271.084.919  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


18.  Công ty cổ phần xây dựng Lê Ngọc Bảo Hân; địa chỉ: Số 280 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 272.292.648  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


19. Công Ty TNHH MTV Đức Hưng; địa chỉ: Kiệt 300 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 60.128.964  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


20. Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu AMI; địa chỉ: Số 37 Lê Thế Hiếu, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 12.689.600  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


21. Công ty TNHH xây dựng Nhật Vũ; địa chỉ: Số 59 đường Chu Mạnh Trinh, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 96.300.552 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


22. Công ty cổ phần tư vấn XP; địa chỉ: Số 12 đường Lê Hồng Phong, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 475.609.300 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


23. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Miền Trung - Asean; địa chỉ: Số 45 đường Lê Thế Hiếu; số tiền nợ thuế: 11.305.343 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


24. Công ty TNHH MTV Quảng cáo Quốc Vỹ; địa chỉ: Số 5C đường Lê Thế Hiếu, Phường 1, T.P. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 39.548.333  đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


25. Công ty TNHH Đại Việt Travel; địa chỉ: Lô 31 khu dân cư Đặng Dung, phường 2, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 21.139.189 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


26. Công ty TNHH MTV xây dựng Đất Việt; địa chỉ: Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 8.205.200 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


27. Công ty CP TM và dược liệu Thắng Lợi; địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, T.P. Đông Hà; số tiền nợ thuế: 97.156.050 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


28. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Hoàng; địa chỉ: Số 266 Quốc lộ 1A, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 61.120.810 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


29.  Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Thi; địa chỉ: Số 333 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà; số tiền nợ thuế: 622.771.205 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


Tổng cộng:                  8.212.665.057 đồng    

 

* Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn huyện Cam Lộ

   

1. Công ty TNHH TM 459; địa chỉ: Khu phố Thượng Viễn, thị trấn Cam Lộ; số tiền nợ thuế: 35.367.220 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


2. Công ty TNHH MTV Đại An; địa chỉ: Thôn Tân Hiếu, xã Cam Hiếu, Cam Lộ; số tiền nợ thuế: 354.758.989 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn


3. Công ty TNHH MTV Sơn Sương; địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Cam Lộ; số tiền nợ thuế: 41.285.230 đồng; cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế hóa đơn

 

Tổng cộng:                  431.411.439 đồng


 

           

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 (8/4/2021)
CÔNG TY CP NÔNG SẢN HỮU CƠ QUẢNG TRỊ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN (7/4/2021)
Thông báo tuyển dụng (2/4/2021)
Các doanh nghiệp chây ỳ, dây dưa, nợ đọng tiền thuế trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ (1/4/2021)
Thông báo tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (23/3/2021)
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể: (23/3/2021)
Viettinbank Quảng Trị thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2021 (18/3/2021)
Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (3/3/2021)
Thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (2/3/2021)


Trực tuyến

108971140
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort