Thông báo tuyển dụng viên chức


Ngày cập nhật: 30/10/2020 05:51:49

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 

1. Số lượng, tiêu chuẩn: 7 chỉ tiêu hợp đồng làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, trong đó:

 

1.1. Viên chức làm việc tại Phòng Bản đồ và Công nghệ:

 

- Số lượng: 3 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

 

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ thông tin.

 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực: Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, địa hình và các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề bằng công nghệ tin học; lập hồ sơ địa chính dạng số; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

 

1.2. Viên chức làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

 

- Số lượng: 1 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

 

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai.

 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc ngoại nghiệp, xử lý số liệu trắc địa và thành lập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học; sử dụng thành thạo thiết bị đo đạc công nghệ GNSS và các phần mềm chuyên ngành.

 

1.3. Viên chức làm việc tại Đội Đo đạc:

 

- Số lượng: 3 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

 

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - Bản đồ, Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý tài nguyên và môi trường.

 

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, địa hình và xử lý số liệu trắc địa; hiểu biết về đo đạc công nghệ GNSS; thành thạo các công việc: biên tập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

2. Điều kiện: Người dự tuyển phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức.

 

- Dưới 40 tuổi; có đủ sức khỏe để làm việc trong mọi điều kiện thời tiết.

 

- Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và yêu cầu cần tuyển.

 

- Có chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

 

- Có chứng chỉ tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III trở lên (tương ứng với vị trí dự tuyển).

 

- Có khả năng hoạt động độc lập, khả năng làm việc nhóm; chấp nhận điều kiện làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, biên giới, hải đảo; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý viên chức.

 

Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí tuyển dụng.

 

3. Ưu tiên:

 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

- Ngoài ra, trong trường hợp có 2 người trở lên bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí cần tuyển thì sẽ xem xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành loại giỏi; có bằng tốt nghiệp chuyên ngành loại khá; đang hợp đồng lao động tại đơn vị từ 2 năm trở lên.

 

4. Cách thức tuyển dụng:

 

Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/ NĐ-CP; nếu còn chỉ tiêu, sẽ tiếp tục tuyển dụng các đối tượng khác theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

 

5. Hình thức tuyển dụng:

 

5.1. Đối với trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

 

5.2. Đối với trường hợp tuyển dụng khác: Thực hiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

 

Người dự tuyển phải làm 1 bài kiểm tra, sát hạch về kiến thức, kỹ năng nghiệp hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trong đó: Phần lý thuyết: kiểm tra viết; phần thực hành: kiểm tra kỹ năng thực hiện thao tác trên thiết bị và phần mềm chuyên ngành.

 

6. Quy định về hồ sơ dự tuyển:

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (trong giờ hành chính, kể từ 7 giờ ngày 1/11/2020 đến 17 giờ ngày 30/11/2020).

 

- Các nội dung khác: Xem chi tiết tại website của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http:// trungtamkttnmtqtri.gov.vn

 

7. Lệ phí tuyển dụng: Mức thu 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

 

8. Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức:

 

Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức sẽ được thông báo sau cho các ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

 

Lưu ý: Các nội dung liên quan khác không có trong thông báo này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng viên chức.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

100753785
izmir escort bayan izmir escort bayan