Thông báo tuyển dụng viên chức


Ngày cập nhật: 19/08/2020 06:08:03

Căn cứ Công văn số 470/SNVCCVC ngày 10/6/2020 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

 

- 2 viên chức phụ trách phần cứng - ứng cứu mạng, chức danh nghề nghiệp: Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14). Tốt ngiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên. - 1 viên chức phụ trách phần mềm, chức danh nghề nghiệp: Phát triển phần mềm hạng III (mã số V11.08.21). Tốt ngiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

 

- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

- Đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và chuyên môn nghiệp vụ, năng lực từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công nghệ thông tin. Cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên;

 

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/ TT-BGDĐT hoặc trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 31/3/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 335/SGDĐT-TCCB ngày 8/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về hướng dẫn tạm thời việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học).

 

3. Nguyên tắc tuyển dụng

 

Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tiếp theo, thực hiện tuyển dụng các trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

- Thí sinh dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn; webside của Sở Thông tin và Truyền thông: quangtri-ict.gov.vn.

 

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/ người.

 

- Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 5/8/2020 đến ngày 5/9/2020.

 

- Hình thức: Nộp trực tiếp về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông; Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, Quảng Trị; điện thoại liên hệ: 0233.3554715.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 3 năm 2019 (23/10/2020)
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu thành phố (Bản tóm tắt) (15/10/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (10/10/2020)
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 (29/9/2020)
Kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II - năm 2020 (29/9/2020)
Đánh giá Vsmart Joy 4: Lựa chọn đáng giá trong phân khúc 3 triệu (25/9/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị (24/9/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị (16/9/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hướng Hóa năm 2020 (10/9/2020)
97932497
izmir escort bayan izmir escort bayan