Thông báo hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4


Ngày cập nhật: 19/03/2020 06:03:31

Ngày 27/2/2020, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 đã có Thông báo số 1245-TB/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (môn Tin học, Tiếng Anh, Kiến thức chung), dự kiến khai mạc vào ngày 21/3/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, Hội đồng thi quyết định hoãn việc tổ chức thi tuyển vòng 1.

 

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng thi sẽ quyết định thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: https://tinhuyquangtri.vn.

 

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh biết.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo V/v thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4&5/2020 (4/4/2020)
Danh sách hỗ trợ Covid – 19 (Ngày 01/4/2020) (1/4/2020)
Danh sách cập nhật ủng hộ phòng, chống dịch covid-19 (đến ngày 31/3/2020) (1/4/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Gio Linh năm 2020 (1/4/2020)
Thông báo tuyển dụng (30/3/2020)
Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (26/3/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị (23/3/2020)
Thông báo hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (19/3/2020)
Thông báo công khai việc đấu giá tài sản (12/3/2020)
87504823
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ