Thông báo hoãn tổ chức thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4


Ngày cập nhật: 19/03/2020 06:03:31

Ngày 27/2/2020, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 đã có Thông báo số 1245-TB/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (môn Tin học, Tiếng Anh, Kiến thức chung), dự kiến khai mạc vào ngày 21/3/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, Hội đồng thi quyết định hoãn việc tổ chức thi tuyển vòng 1.

 

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng thi sẽ quyết định thời gian tổ chức thi tuyển vòng 1 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: https://tinhuyquangtri.vn.

 

Vậy, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh biết.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

89785631
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ