Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII (Kì họp cuối năm)


Ngày cập nhật: 28/11/2019 06:18:49

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND tỉnh ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kì họp HĐND tỉnh năm 2019;

 

Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-HĐND ngày 8/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức kì họp thứ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa VII;

 

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII như sau:

 

I. Nội dung kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định nội dung sau:

 

* Xem xét các báo cáo trình kì họp theo luật định

 

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020;

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019;

 

3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân năm 2019;

 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII;

 

5. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019;

 

6. Báo cáo công tác năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh;

 

7. Báo cáo công tác năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

 

8. Báo cáo công tác năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

 

9. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và các kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh năm 2020;

 

10. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII;

 

11. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh tại kì họp thứ 10;

 

12. Báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của HĐND tỉnh;

 

13. Báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh;

 

14. Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018;

 

15. Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;

 

16. Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và phương án phân bổ vốn năm 2020;

 

17. Kế hoạch tổ chức các kì họp năm 2020;

 

18. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020;

 

* Các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết:

 

19. Tờ trình về chấp thuận chủ trương thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020;

 

20. Tờ trình về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng vào các mục đích khác 6 tháng cuối năm 2019;

 

21. Tờ trình về việc đề nghị thông qua bảng giá đất định kì 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

22. Đề án hỗ trợ, xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

 

23. Đề án thực hiện thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do bảo hiểm y tế chi trả tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

24. Nghị quyết quy định một số mức chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới.

 

25. Đề án quy định quản lí và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

26. Tờ trình về việc kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kì 2016 - 2021.

 

II. Thời gian, địa điểm

 

1. Thời gian: Kì họp thứ 13, HĐND tỉnh dự kiến tiến hành trong 3 ngày, vào ngày 4/12 đến hết ngày 6/12/2019.

 

2. Địa điểm: Tại hội trường tầng 2, trụ sở HĐND tỉnh, 254 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

* Để tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền công dân, tham gia ý kiến vao các diễn đàn của kì họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung của kì họp.

 

Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2019.

 

Số điện thoại đường dây nóng: 0233.2210565.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (6/12/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (4/12/2019)
Thông báo đổi mới hình thức thanh toán tiền nước đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (3/12/2019)
Thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2019 (3/12/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2019 (29/11/2019)
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII (Kì họp cuối năm) (28/11/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức (26/11/2019)
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII (kì họp bất thường) (23/11/2019)
Thông báo bán đấu giá tài sản (15/11/2019)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ