Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII (kì họp bất thường)


Ngày cập nhật: 23/11/2019 06:22:54

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND tỉnh ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kì họp HĐND tỉnh năm 2019;

 

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII như sau:

 

1.Nội dung kì họp:

 

HĐND tỉnh xem xét và quyết định nội dung sau:

 

- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết số 23/2017/NQHĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản sử dụng nguồn ngân sách do tỉnh quản lí năm 2019.

 

- Kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kì 2016- 2021.

 

2. Thời gian, địa điểm:

 

a) Thời gian: Kì họp thứ 12, HĐND tỉnh dự kiến tiến hành trong 1/2 ngày, vào ngày 25/11/2019.

 

b) Địa điểm: Tại hội trường tầng 2, trụ sở HĐND tỉnh, 254 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (6/12/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (4/12/2019)
Thông báo đổi mới hình thức thanh toán tiền nước đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (3/12/2019)
Thông báo xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu bệnh viện năm 2019 (3/12/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2019 (29/11/2019)
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII (Kì họp cuối năm) (28/11/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức (26/11/2019)
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII (kì họp bất thường) (23/11/2019)
Thông báo bán đấu giá tài sản (15/11/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ