Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị


Ngày cập nhật: 21/10/2019 20:42:59

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 33-QĐi/TU, ngày 9/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị của công dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo lịch tổ chức tiếp công dân định kì của Bí thư Tỉnh ủy như sau:

 

1. Nội dung tiếp công dân:

 

- Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

- Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền hoặc cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

 

2. Thời gian:

 

Tiếp công dân định kì vào ngày 29 hằng tháng, bắt đầu từ 8h, ngày 29/10/2019 (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo).

 

3. Địa điểm tổ chức tiếp công dân:

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số nhà 45, đường Trường Chinh, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92191614
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan