Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Ngày cập nhật: 20/09/2019 06:26:35

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

 

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v ban hành Quy chế đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 về việc sửa đổi một số điều của quy chế đấu giá;

 

Căn cứ Quyết định số 2360/UBND-QĐ ngày 04/9/2019 về việc phê duyệt Phương án đấu giá QSD đất đợt 5 năm 2019;

 

Căn cứ Quyết định số 2477/UBND-QĐ ngày 18/9/2019 về việc Quyết định đấu giá QSD đất;

 

Căn cứ Quyết định số 2499/UBND-QĐ ngày 19/9/2019, 1161/UBND-QĐ ngày 20/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với các lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý,

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung sau:

 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao quản lý tài sản:

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

 

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị        Điện thoại: (0233).3555.837

 

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

 

- Quyền sử dụng đất của 170 lô đất thuộc dự án Đường Trần Bình Trọng, dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Tổng diện tích 37.849m2, Tổng giá khởi điểm 157.783.180.000 đồng).

 

- Quy hoạch: Đất ở đô thị;

 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

 

- Các lô đất nêu trên đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng theo quy mô dự án và đã được cắm mốc, lập bản đồ địa chính cho từng lô.

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá:

 

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

 

Có địa chỉ trụ sở rõ ràng; có 01 hội trường (sở hữu hoặc đi thuê) để tổ chức đấu giá với số lượng ít nhất 200 chổ ngồi; có các trang thiết bị khác để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá. 

 

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

 

Tổ chức đấu giá xây dựng phương án tổ chức đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh và phù hợp với tình hình đấu giá tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

 

- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lãnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

 

- Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Quảng Trị.

 

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Khoản 1 Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

 

- Có tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công từ năm 2018 đến thời điểm thông báo.

 

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá tài sản:

 

Phù hợp với quy định của pháp luật và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

 

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.

 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

 

- Thời gian nộp hồ sơ: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.

 

- Địa điểm nộp: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

 

- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

 

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

 

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

 

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

 

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kì họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII (kì họp bất thường) (12/10/2019)
Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 (8/10/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức (30/9/2019)
Mời tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (25/9/2019)
Thông báo tuyển dụng (24/9/2019)
UBND tỉnh Quảng Trị công bố: Huyện Cam Lộ đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (23/9/2019)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (20/9/2019)
Huda khởi động chương trình CSR dài hạn mang nước sạch đến với những làng quê miền Trung còn khó khăn (20/9/2019)
Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân (20/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ