Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019


Ngày cập nhật: 17/05/2019 06:28:45

Thực hiện Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn; Công văn số 827/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 và Công văn số 213 SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/4/2019 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng công chức cấp xã, UBND huyện Cam Lộ tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã thuộc địa bàn huyện Cam Lộ, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng, chức danh, hình thức tuyển dụng:

 

- Số lượng: 2 công chức.

 

+ Chức danh Tài chính - Kế toán UBND xã Cam Chính.

 

Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán.

 

Hình thức tuyển dụng: Kiểm tra sát hạch không qua thi tuyển.

 

Ưu tiên tuyển dụng trước đối với người hợp đồng theo chính sách tạo nguồn nhân lực của tỉnh tại huyện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Nếu còn chỉ tiêu thì tiến hành tổ chức tuyển dụng các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ có chuyên môn phù hợp với vị trí, chức danh tuyển dụng.

 

+ Chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự UBND xã Cam Thành.

 

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp trung cấp Quân sự trở lên.

 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

 

- Đủ 18 tuổi trở lên;

 

- Có đơn dự tuyển; có lí lịch rõ ràng;

 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 

- Ngoài tiêu chuẩn chung, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã cần đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 

- Là đảng viên, trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự của xã, thị trấn;

 

- Hiểu biết về lí luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

 

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

 

- Am hiểu phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

 

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

 

* Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

- Đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

3. Hồ sơ dự tuyển: (2 bộ), gồm:

 

- Đơn đăng kí dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ);

 

- Bản sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ sự tuyển;

 

- Bản sao giấy khai sinh;

 

- Giấy khám sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

 

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

 

- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác và ý kiến đồng ý bằng văn bản cho dự thi của cơ quan sử dụng lao động (nếu có);

 

- Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

 

- 2 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ người đăng kí tuyển dụng. (Các giấy tờ bản sao phải có chứng thực)

 

- Hồ sơ: Liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ, địa chỉ: 03 Tôn Thất Thuyết, khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 4. Lệ phí dự tuyển:

 

- Lệ phí dự tuyển 500.000 đồng/người.

 

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển, cơ quan tuyển dụng, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay, không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (kể từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019) tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ, điện thoại (02333)732.379. UBND huyện Cam Lộ thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 để các cá nhân có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định.

 

Thông báo này được đăng trên Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ, địa chỉ: http://camlo.quangtri.gov.vn; niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ