Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng trong giảm nghèo bền vững


Ngày cập nhật: 19/02/2021 06:34:07

(QTO) - Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 15,43% đầu năm 2016 xuống còn 6,58% cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,77%/năm; qua đó giúp người dân cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

 

Nhiều hộ gia đình sau khi được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội đã tập trung phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập cao  - Ảnh: H.T​

 

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; cụ thể hóa các mục tiêu, nguồn lực, phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát cộng đồng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể và nhiều văn bản liên quan để triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách, nhất là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn; hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể cơ sở xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

 

Cùng với đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác huy động nguồn lực tài chính, tranh thủ nguồn vốn của trung ương, địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng được vay. Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến các hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn; phân bổ kịp thời, đúng quy định nguồn vốn các chương trình tín dụng; cho vay đúng đối tượng hưởng thụ và phát huy hiệu quả nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách tại các địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

 

Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách luôn được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn, trong các cuộc họp, hội nghị hoặc tại các buổi sinh hoạt tổ, soạn tờ rơi gửi đến khách hàng, niêm yết tại điểm giao dịch xã; từ đó người dân và các hộ vay vốn hiểu hơn về Ngân hàng Chính sách xã hội, có ý thức, trách nhiệm hơn đối với khoản vay của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững và nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được nhân rộng. Thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của trung ương và địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung huy động vốn của tổ chức, cá nhân trên thị trường và từ các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác với phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân cùng làm”.

 

Đặc biệt năm 2020, trước những khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch bệnh, tuy nhiên bằng những giải pháp quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát dịch bệnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã huy động tổng hợp các nguồn lực tài chính trong và ngoài ngân sách để tạo nguồn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; kiểm soát tốt chất lượng tín dụng chính sách từ tổ tiết kiệm và vay vốn đến cấp xã, huyện, tỉnh; hoàn thành kế hoạch khoán tài chính. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 3.027 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch trung ương giao và đạt mục tiêu đề ra. Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng thì công tác kiểm soát chất lượng tín dụng chính sách luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Chất lượng tín dụng toàn tỉnh được kiểm soát tốt, từ tỉ lệ nợ quá hạn 0,1% đầu năm 2020 giảm xuống còn 0,085% tại thời điểm 31/12/2020.

 

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành đòn bẩy, động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân tự tin hơn trong quá trình vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Thu Hạ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

106683185

Quang Cao
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort