Hiệu quả từ dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng


Ngày cập nhật: 24/09/2020 06:52:16

(QTO) - Năm 2020, dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (BCC) kết thúc. Dự án được triển khai tại 12 xã bao gồm Đakrông, Hướng Hiệp, Ba Nang, Húc Nghì, Tà Long, Tà Rụt của huyện Đakrông và Húc, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Việt của huyện Hướng Hóa.

 

Tổng kết hoạt động bàn giao rừng trồng và tổng kết dự án BCC tại Quảng Trị - Ảnh: HNK​

 

Mục tiêu của dự án BCC là tăng cường năng lực cho cấp tỉnh, huyện, xã vùng dự án trong việc quy hoạch hành lang đa dạng sinh học, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hành lang. Phục hồi và trồng rừng nhằm khôi phục tính liên kết của các hành lang đa dạng sinh học và tăng diện tích rừng trung bình-giàu ở 12 xã được lựa chọn trong vùng hành lang đa dạng sinh học. Cung cấp các giải pháp tạo sinh kế và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ gắn với cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ góp phần giảm nghèo và cải thiện đời sống cho các dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi nghèo nằm trong vùng dự án.

 

Theo đó, dự án BCC đã tăng cường năng lực cấp tỉnh, huyện, xã về hành lang đa dạng sinh học, trồng rừng, cải thiện sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học. Lập phương án quy hoạch sử dụng đất gắn với hành lang đa dạng sinh học và lập báo cáo nhu cầu đầu tư cấp xã ở 12 xã của dự án. Quy hoạch hành lang cấp tỉnh với quy mô 97.000 ha, thiết lập thể chế, chính sách quản lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh. Đặc biệt các hoạt động lâm nghiệp của dự án đã tiến hành đầu tư, hỗ trợ giao rừng cộng đồng với diện tích 3.314 ha, trồng mới phục hồi rừng 1.489 ha, trồng lâm sản ngoài gỗ 957 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 111 ha, trồng rừng sinh kế 400 ha. Cải thiện sinh kế cho ít nhất 300 hộ dân; hỗ trợ đầu tư 23 công trình hạ tầng quy mô nhỏ; hỗ trợ thực hiện 2 phương án phát triển kinh doanh lâm sản ngoài gỗ; cấp vốn và duy trì vận hành 12 Quỹ phát triển xã. Dự án trực tiếp hỗ trợ kinh tế cho gần 2.000 hộ dân (phần lớn là hộ nghèo và gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số) thông qua hoạt động trồng rừng (nhân công, vật tư); cấp giấy CNQSD đất; tuần tra bảo vệ rừng (thiết bị, nhân công), hỗ trợ sinh kế nông nghiệp cho hơn 300 hộ dân (vật tư vườn nhà, gia trại), hỗ trợ 23 công trình hạ tầng cho 12 xã trong dự án và quỹ tín dụng nhỏ.

 

Ở huyện Đakrông, dự án BCC được thực hiện từ tháng 3/2012 trên địa bàn 6 xã. Đối với hoạt động trồng và làm giàu rừng, dự án đã hỗ trợ đầu tư trên diện tích 1.164,4 ha. Trong đó trồng rừng phục hồi 384,4 ha, xúc tiến tái sinh tự nhiên 74,3 ha, làm giàu rừng 80 ha, trồng rừng sinh kế 167.3 ha và trồng lâm sản ngoài gỗ 458,5 ha. Bên cạnh việc lập quy hoạch sử dụng đất, điều tra thực địa, thiết kế trồng rừng, Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Trị đã thuê tư vấn thực hiện hoạt động cấp giấy CNQSD đất. Ban thực hiện dự án BCC huyện đã phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tiến hành đo đạc thực địa, chỉnh lý hồ sơ, thẩm định theo đúng quy định. Đến nay, UBND huyện Đakrông đã ban hành 5 quyết định giao đất lâm nghiệp cho 6 xã thực hiện dự án. Tháng 3/2020, Ban quản lý dự án BCC tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Đakrông tổ chức tổng kết hoạt động dự án và trao giấy CNQSD đất cho cộng đồng dân cư được giao rừng và cấp 254 giấy CNQSD đất với tổng diện tích trên 933.000 m2. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã tiến hành giao 1.735 ha rừng tự nhiên cho 5 cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ.

 

Có thể khẳng định rằng, dự án BCC đã tạo ra các tác động mang tính toàn diện và tích cực đối với môi trường. Bởi việc bảo tồn đa dạng sinh học là một vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Thông qua việc bảo tồn và phục hồi môi trường sống cần thiết, dự án hỗ trợ một số giống loài quý hiếm đang bị đe dọa cũng như các yếu tố đa dạng sinh học khác. Phần lớn các hoạt động của dự án không dẫn tới các tác động tiêu cực đối với môi trường. Một số hoạt động của dự án có khả năng dẫn tới những tác động tiêu cực về mặt môi trường mang tính cục bộ và có thể kiểm soát được. Các tác động tiêu cực này cũng như các biện pháp để phòng tránh và làm giảm tác động tiêu cực đã được xác định trước sẽ được giảm thiểu trong quá trình xem xét kỹ lưỡng về tác động môi trường khi thiết kế và lập kế hoạch các hoạt động cụ thể của dự án. Công tác chuẩn bị triển khai dự án và giám sát mục tiêu sẽ giúp cho việc bảo vệ lợi ích môi trường của dự án. Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học được thiết kế với cách tiếp cận cảnh quan đa dạng sinh học phát triển bền vững, đa mục tiêu. Dự án cũng bảo đảm cho các hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo cùng quản lý các nguồn tài nguyên rừng; phục hồi sinh cảnh trên các vùng đất rừng bị suy thoái thông qua việc trồng cây bản địa và các mô hình nông- lâm kết hợp nhằm tăng các nguồn lâm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ như các công trình giao thông, trường học…góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng thông qua các hoạt động của dự án.

 

Bên cạnh đó, chính sách phân bổ và quản lý đất đai hợp lý sẽ đẩy mạnh các sáng kiến bảo tồn và bảo vệ rừng. Các sáng kiến này có thể hạn chế việc người dân xâm nhập và khai thác các nguồn tài nguyên rừng. Dự án hạn chế các tác động không mong đợi thông qua các biện pháp cải thiện thu nhập và hoạt động tăng cường năng lực; thay đổi phương thức sản xuất từ tự cung tự cấp hoặc du canh du cư sang khuyến khích bảo tồn thiên nhiên thông qua sự hiểu biết về các mục đích dự án sẽ mang lại. Quỹ phát triển cho vay vốn quay vòng tại các xã sẽ cung cấp tín dụng để cải thiện sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích phát triển các mô hình nông- lâm bền vững… Đó chính là những hiệu quả tích cực mà dự án BCC sau 8 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mang lại.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
97934628
izmir escort bayan izmir escort bayan