Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách


Ngày cập nhật: 30/07/2020 06:37:54

(QTO) - Mặc dù đã chủ động, tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước nhưng nhiệm vụ quan trọng này của TP. Đông Hà trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp không ít khó khăn bởi nhiều yếu tố. Để phấn đấu về đích chỉ tiêu thu ngân sách của năm, nhiều giải pháp đồng bộ đã được địa phương xác định và triển khai thực hiện.

 

Đông Hà tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động để tăng thu ngân sách. Ảnh: TT

 

Năm 2020, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn thành phố theo dự toán của HĐND tỉnh giao là 496,8 tỉ đồng, HĐND thành phố phấn đấu 556,8 tỉ đồng, trong đó thu tiền thuế, phí và thu khác là 361,6 tỉ đồng, thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 195 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 20/6/2020 thực hiện được trên 210,3 tỉ đồng, đạt 42,35% dự toán tỉnh giao và đạt 37,87 % dự toán của thành phố. Ngoài thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất đạt khá cao thì thu từ thuế, phí chỉ đạt khoảng 33% dự toán với nhiều khoản thu không đạt tiến độ như thu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, thu tiền cho thuê đất, thu lệ phí trước bạ…

 

Theo đánh giá của UBND TP. Đông Hà, nguyên nhân khiến công tác thu ngân sách của địa phương gặp nhiều khó khăn là do COVID - 19 đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Các chính sách giảm, giãn tiến độ nộp thuế và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã làm hụt nguồn thu. Ý thức tuân thủ pháp luật của một số đối tượng nộp thuế chưa cao, nhất là đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, xây dựng cơ bản, cho thuê tài sản; nhiều trường hợp không hợp tác kê khai, cung cấp thông tin quản lý thuế cùng với đó là tình trạng chây ỳ nộp thuế; công tác thu nợ thuế hiệu quả chưa cao do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, ngừng hoạt động và giải thể, phá sản. Công tác phối hợp trong thực hiện thu ngân sách giữa một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ… Thu ngân sách của Đông Hà trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù chưa đạt tiến độ đề ra nhưng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thì những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, thể hiện công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành và quản lý của chính quyền thành phố rất sâu sát, năng động và phù hợp với thực tiễn tình hình.

 

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, UBND TP. Đông Hà đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các phường tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế trong cộng đồng doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể gắn với thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, xây dựng lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp và đề cao trách nhiệm của cán bộ thuế để giải quyết công việc nhanh, kịp thời, không gây phiền hà, tạo niềm tin giữa cơ quan thuế với các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Chủ động phối hợp để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đăng ký giao dịch nộp thuế qua ngân hàng; phát động phong trào thi đua nộp thuế điện tử trong các doanh nghiệp.

 

Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ thu hồi thuế nợ đọng, các khoản thu chưa đạt tiến độ; tăng cường các biện pháp quản lý thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế; khai thác tăng thêm nguồn thu mang tính bền vững cho ngân sách. Công khai các doanh nghiệp nợ thuế, các tổ chức, cá nhân vi phạm về thuế trên các phương tiện truyền thông theo quy định. Thường xuyên rà soát, đối chiếu, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thuế để nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân tích, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những dấu hiệu, hành vi vi phạm theo từng khu vực, ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất của năm và tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư phục vụ khai thác quỹ đất nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định trong năm 2021.

 

Cùng với các giải pháp trên, TP. Đông Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT - TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác thu, chi ngân sách và quy chế phối hợp trong thu, nộp ngân sách. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án để giải ngân nhanh kế hoạch vốn đầu tư công. Làm tốt công tác nắm bắt, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cũng như thực hiện đúng quy định và tiến độ các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

 

Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

93334491
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan