Huyện đảo Cồn Cỏ vững bước trên hành trình phát triển


Ngày cập nhật: 15/07/2020 06:43:41

* VÕ VIẾT CƯỜNG, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ

 

(QTO) - Với quyết tâm chính trị cao, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ đã phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương vững bước trên hành trình phát triển trong những năm tới.

 

Bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế đã định hình và phát triển đúng hướng, một số ngành, lĩnh vực có bước đột phá. Nổi bật là du lịch, dịch vụ có mức tăng trưởng cao với việc hình thành một số tour du lịch ra đảo; sản phẩm du lịch phong phú và mang bản sắc riêng, hạ tầng và chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên đáp ứng nhu cầu của du khách. Từ năm 2017 đến nay đã thu hút trên 14.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 14,6 tỉ đồng, tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

 

Các dự án, mô hình phát triển sản xuất được quan tâm xây dựng, thử nghiệm ở các hộ dân, cơ quan, đơn vị và đã hình thành một số mô hình chăn nuôi lợn tập trung, nuôi gà, trồng rau, củ quả, chế biến nước mắm, cá khô, trà giảo cổ lam... Triển khai xây dựng đề án xác lập khu rừng cảnh quan đảo Cồn Cỏ phù hợp với điều kiện hiện có và gắn với việc phát huy lợi thế về lịch sử, tự nhiên của địa phương, làm cơ sở để hoạch định lộ trình đầu tư cho du lịch trong những năm tiếp theo. Công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 256,5 tỉ đồng. Đến nay, nhiều công trình thiết yếu đã được đưa vào sử dụng, điện đã cung cấp 24/24 giờ, có hệ thống lọc nước tinh khiết, có tàu cao tốc phục vụ đi lại giữa đảo và đất liền.

 

Lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện tốt. Huyện đã hoàn thiện các loại quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với bảo tồn môi trường tự nhiên, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch phục vụ tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tài nguyên, môi trường được quản lý chặt chẽ nhờ triển khai tốt công tác điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thực hiện việc cấp đất theo đúng quy hoạch, quy định. Tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế bảo vệ tài nguyên và môi trường; tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khu dân cư trong bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào “Nói không với túi ni lon”, “Chống rác thải nhựa”, “Bỏ rác đúng nơi quy định”, “Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường”. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 60%.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Nổi bật là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa được phát động rộng khắp với 100% cơ quan, đơn vị được công nhận văn hóa, trong đó có 1 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh, 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân ngày càng được quan tâm. Công tác phát triển dân cư được thực hiện tốt, đảm bảo 100% kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay trên địa bàn đã có 19 hộ dân với 76 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 43,9 triệu đồng.

 

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: TT

 

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ; lực lượng tự vệ, dự bị động viên được nâng cao chất lượng về mọi mặt sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các lực lượng trên đảo làm tốt công tác phối hợp theo quy định để luôn làm chủ tình hình trên đảo, trên không, trên biển; tham mưu cấp ủy, chính quyền và cấp trên xử lý chính xác mọi tình huống phát sinh.

 

Nền tảng cơ bản tạo nên những kết quả trên là nhờ địa phương luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chính đốn Đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được tăng cường.

 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung bàn thảo, phân tích, đề ra các chủ trương giải quyết các công việc còn nhiều thách thức, khó khăn. Hoạt động chỉ đạo và điều hành thống nhất và đồng bộ hơn, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao. Tổ chức, bộ máy chính quyền được tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương và theo quy định, đảm bảo tốt hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý...

 

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó không ngừng của cán bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

 

Trong 5 năm tới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đảo Cồn Cỏ là rất quan trọng và nặng nề. Do vậy, địa phương sẽ tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; triển khai đúng kế hoạch tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào địa phương. Tạo cơ chế, chính sách và môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có kinh nghiệm và tâm huyết đầu tư, liên kết đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng phục vụ du lịch để Cồn Cỏ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên, khuyến khích phát triển các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh có chiều sâu gắn với thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa du lịch đảo Cồn Cỏ...

 

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, có trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chiến đấu cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động, tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; triển khai đồng bộ các khâu quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội…

 

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa huyện đảo Cồn Cỏ phát triển nhanh, vững chắc về mọi mặt, hướng tới mục tiêu “Đảo du lịch - văn hóa - an toàn”.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
93238035
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan