Xung quanh vấn đề tăng trưởng kinh tế năm 2020


Ngày cập nhật: 14/07/2020 06:40:19

(QTO) -  Trước tình hình khó khăn do COVID- 19 và nhiều vấn đề khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh. Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9.404,5 tỉ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2016- 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi ngành, lĩnh vực KT-XH thì tốc độ tăng trưởng như trên là thắng lợi lớn của toàn tỉnh. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị TRẦN ÁNH DƯƠNG một số vấn đề xung quanh sự tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh

 

- Đề nghị ông cho biết kết quả về phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020?

 

- Trước tình hình khó khăn do COVID- 19 và nhiều vấn đề khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh. Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9.404,5 tỉ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2016- 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi ngành, lĩnh vực KT-XH thì tốc độ tăng trưởng như trên là thắng lợi lớn của toàn tỉnh, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 2.293,8 tỉ đồng, tăng 2%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.181,7 tỉ đồng, tăng 8,39%; khu vực dịch vụ ước đạt 4.547,4 tỉ đồng, tăng 3,38%...

 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,24% so với bình quân cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2019 tăng 1,46%). Tình hình giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện; các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và mới khởi công được đẩy nhanh tiến độ… nên vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng khá, tăng 15,09% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn 1.503 tỉ đồng, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp (DN) hoạt động tính đến ngày 31/12/2019 có 2.496 DN, tăng 2,5% so năm trước. 6 tháng đầu năm 2020 có 266 DN thành lập mới. Tổng dư nợ đến ngày 31/5/2020 đạt 35.488 tỉ đồng, giảm 1,19% so với 31/12/2019 (6 tháng đầu năm 2019 tăng 9,47%), nợ xấu bằng 4,13% tổng dư nợ (cuối năm 2019 là 2,89%)…

 

Một số chỉ số phát triển ở lĩnh vực xã hội cơ bản đạt và có tăng hơn so với các năm trước. Lao động việc làm trong các ngành kinh tế ước đạt 342.602 người, chiếm 97% lực lượng lao động, tăng 1,38% so cùng thời điểm năm trước. Giải quyết việc làm mới cho 5.777 lao động. Tỉ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước tính 3%, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 36.675 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể vận động Nhân dân tương thân, tương ái, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, gặp khó khăn. Tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 42/CP của Chính phủ, Quyết định 15/TTg cơ bản đảm bảo theo quy định...

 

- Nhiều năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng một số nông sản chất lượng cao trong giai đoạn này khá tốt nhưng ngành Thống kê tính toán chưa đầy đủ trong tăng trưởng của ngành, ông bình luận sao về vấn đề này?

 

- Cục Thống kê đã nhiều lần trao đổi, giải thích với Sở Nông nghiệp và PTNT, trước hết phải hiểu số liệu của ngành Thống kê là số liệu pháp lý. Để người sử dụng thông tin hiểu rõ hơn, Cục Thống kê giải thích thêm như sau:

 

Thứ nhất, số liệu thống kê (SLTK) tuân theo luật số lớn. Phần lớn SLTK được suy rộng từ các cuộc điều tra (ĐT) mẫu nên chất lượng số liệu (SL) phụ thuộc vào phương pháp chọn mẫu. Kết quả bao giờ cũng chịu tác động của sai số chọn mẫu và sai số phi chọn mẫu. SL chính xác là SL nằm trong sai số cho phép so với thực tế. Để nâng cao chất lượng SL ngành cũng đã xây dựng, tuân thủ quy trình 7 bước. Báo cáo thống kê (TK), ĐTTK phải dựa trên cơ sở phương pháp luận và phương án ĐT của ngành TK không chỉ của Việt Nam mà luôn cập nhật mới, phù hợp thông lệ quốc tế. Đây là điểm khác biệt lớn so với các ngành khác thường không có hoặc không tuân thủ nghiêm túc phương án ĐT. Ngoài ra, trong từng giai đoạn, tùy theo tình hình thực tiễn mà có những cách tính khác nhau nên không thể dựa vào một số “hiện tượng” để đánh giá về độ chính xác của SL.

 

Điều tra viên thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Ảnh: HVA

 

Thứ hai, SLTK ngoài ĐT, còn khai thác qua chế độ báo cáo và hồ sơ hành chính, có sự khác biệt lớn so với thời kỳ cách đây hơn 30 năm. Do đó, chất lượng SLTK phụ thuộc không chỉ ngành TK mà còn phụ thuộc vào đối tượng cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin. Vì vậy, việc đánh giá lại, thẩm định chất lượng thông tin gần đây được ngành TK đẩy mạnh, đây cũng là điểm khác biệt lớn thứ hai trong thực tiễn so với một số ngành khác.

 

Thứ ba, quan điểm ngành TK là về mặt thẩm quyền. Phương pháp tính của ngành TK áp dụng thống nhất trong cả nước từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, các cục TK không tự đưa ra phương pháp tính toán riêng. Mặt khác, những nội dung này đã có sự thống nhất giữa Tổng cục TK với Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực tế cũng đã có quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa ngành, các địa phương chỉ có nhiệm vụ thực hiện, không trái với quy định của TK cả nước và quốc tế để đảm bảo tính so sánh.

 

Thứ tư, giá trị sản lượng nông sản chất lượng cao về tỉ trọng cũng chiếm nhỏ trong giá trị sản xuất chung của ngành nông nghiệp và nền kinh tế của tỉnh. Không phải toàn bộ giá trị nông sản chất lượng cao đều được tính toán như Sở Nông nghiệp và PTNT quan niệm mà về tăng trưởng chỉ tính phần tăng thêm của năm sau so với năm trước. Mặt khác, giá bán tăng thì chi phí trung gian cũng tăng, nên nếu có sai số thì gần như không đáng kể.

 

Thứ năm, trong tính toán giá trị sản xuất nông nghiệp hiện nay, để tính tốc độ tăng trưởng thì hầu hết các sản phẩm chủ yếu đã có trong bảng giá cố định. Mỗi sản phẩm cũng được chia nhỏ theo từng nhóm, loại đại diện và lấy đơn giá năm 2010 quy về một mặt bằng giá để so sánh tăng trưởng về lượng. Đối với những nông sản mới chưa có trong bảng giá cố định thì cách tính của ngành Thống kê là dùng sản phẩm tương đương, quyền số, bình quân, tính lùi… trong nhóm để tính sản phẩm mới xuất hiện. Nhưng cũng phải lưu ý rằng đôi khi sản phẩm chất lượng cao của năm này, của địa phương này lại là chất lượng bình thường của vài năm sau hoặc của địa phương khác nên dẫn đến việc giảm đơn giá, thậm chí giảm tốc độ tăng trưởng. Cũng để giảm thiểu tối đa những yếu tố còn bất cập trong thực tế, nhất là những sản phẩm chủ yếu còn thiếu trong danh mục, ngành Thống kê xây dựng bảng giá cố định mới với chu kỳ thời gian càng rút ngắn hơn. Hiện nay, đang chuẩn bị cho ra đời bảng giá cố định mới 2020 thay cho bảng giá cố định 2010. Xu hướng sắp tới là dùng phương pháp chỉ số giá để loại trừ yếu tố trượt giá, đảm bảo tính so sánh về tăng trưởng vì trong hơn 20 ngành kinh tế cấp 1, chỉ duy nhất ngành nông, lâm, thủy sản đang áp dụng bảng giá cố định.

 

- Theo ông, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2020 có thể đạt được kế hoạch đề ra không?

 

- Đây là vấn đề băn khoăn chung không chỉ riêng Quảng Trị mà đối với cả nước. Kế hoạch năm 2020 và cả giai đoạn 2016- 2020, Quảng Trị cũng như cả nước đều không lường trước được sự xuất hiện, bùng phát của COVID-19. Điều này trên thế giới cũng vậy. Việt Nam tuy được xác định là điểm sáng của thế giới trong phòng, chống COVID- 19, phát triển KT- XH nhưng cũng bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, nền kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,81%, là con số thấp kỷ lục trong 10 năm qua, thấp hơn tất cả những kịch bản TCTK và nằm ngoài tất cả các dự đoán. Tình hình COVID-19 trên thế giới hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp nên mặc dù Việt Nam chưa điều chỉnh kế hoạch về mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% của năm 2020 nhưng hầu hết các dự báo của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế có uy tín trong nước dù lạc quan nhất, theo tôi được biết qua báo chí, phương tiện truyền thông thì cũng không có dự báo nào vượt quá 5,5%, thậm chí một số tổ chức quốc tế chỉ dự báo ở mức dưới 3%.

 

Đối với tỉnh Quảng Trị, 3 năm qua đều có mức tăng trưởng cao, ổn định, năm 2020 kế hoạch tăng trưởng trên 8,5% là mức cao nhất dựa trên cơ sở phát huy thuận lợi, đà phát triển cao của những năm trước nhưng không ngờ vấp phải khó khăn quá lớn do COVID- 19 gây ra. Để đạt được mục tiêu kế hoạch thì trong 6 tháng cuối năm mức tăng trưởng GRDP của tỉnh phải tăng khoảng 12,4% so 6 tháng cuối năm 2019. Nếu đặt trong tình hình khó khăn chung của cả nước, chuỗi sản xuất, cung ứng, thị trường…bị ảnh hưởng, đứt gãy do đại dịch thì mức tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2020 phải đạt như trên là khó thực hiện. Tuy vậy, với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và những chuyển biến trong 6 tháng cuối năm 2020 theo chiều hướng tốt hơn, có thể khẳng định Quảng Trị cũng như cả nước nếu không đạt được kế hoạch thì kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2020 vẫn là một thắng lợi, thành tựu rất đáng ghi nhận.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Thái Hòa (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

95981278
izmir escort bayan izmir escort bayan