Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2”: Kết quả nổi bật trong thực hiện Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 29/06/2020 06:48:27

(QTO) - Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ tháng 6/2017 đến nay đã triển khai nhiều hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình hành động quốc gia về REDD+; thực hiện nhiều hoạt động nổi bật như: Truyền thông nâng cao nhận thức về REDD+, biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát triển rừng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ, giám sát, đánh giá diễn biến rừng…, góp phần tích cực vào công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, giúp hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

 

Những kết quả chính dự án FCPF-2 đã đóng góp cho công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Quảng Trị. Ảnh:

 

Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2, được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF). Thời gian thực hiện từ tháng 12/2016 đến 30/6/2020. Kinh phí thực hiện 5,702 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 5 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan chủ quản; Ban quản lý (BQL) các dự án Lâm nghiệp là chủ dự án; UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ là các đơn vị phối hợp triển khai các hợp phần của dự án. Dự án góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình hành động quốc gia về REDD+, đó là giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần vào thực hiện thành công chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững; hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức và kỹ thuật cho Ban chỉ đạo, Văn phòng REDD+, một số cơ quan liên quan cấp Trung ương và 6 tỉnh thuộc Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam. Rút ra các bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, hệ thống tổ chức và năng lực kỹ thuật đảm bảo việc quản lý điều phối và vận hành hiệu quả các chương trình, dự án về REDD+.

 

Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị kiêm Giám đốc Dự án FCPF-2 Quảng Trị Hồ Xuân Hòe cho biết, Quảng Trị có hơn 3/4 diện tích tự nhiên là đồi núi, với diện tích rừng 252.966 ha, trong đó, rừng tự nhiên 140.939 ha, rừng trồng 112.127 ha. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ, độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước và duy trì ổn định ở mức 50,1%. Đến nay, toàn tỉnh có 23.429 ha rừng có chứng chỉ FSC, tăng 144% so với năm 2015, thuộc nhóm đứng đầu cả nước về diện tích rừng trồng được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ FSC. Lâm nghiệp đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, mức tăng trưởng bình quân đạt 8-10%, tạo điều kiện cho hơn 20.000 lao động có thu nhập ổn định và làm giàu từ rừng. Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ nhiều chương trình, dự án, trong đó có Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị, được triển khai thực hiện từ tháng 6/2017 cho đến nay, dự án đã triển khai nhiều hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của chương trình hành động quốc gia về REDD+. Nhìn chung, Dự án REDD+ giai đoạn 2 thực hiện tại Quảng Trị từ năm 2017-2020 đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, giúp hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

 

Ngày 25/6/2020, tại TP.Đông Hà, BQL Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết dự án và đánh giá lại kết quả của Dự án FCPF-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; những đóng góp của dự án trong việc thực hiện Kế hoạch số 1569/KH-UBND của UBND tỉnh và Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025, cũng như rút ra kinh nghiệm cho các bên liên quan và các chương trình, dự án tương tự tại địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Dự án đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể như, BQL Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các chuyên gia của dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM) tiến hành thu thập số liệu về biễn biến tài nguyên rừng tại Quảng Trị giai đoạn 2005-2016 để xây dựng kịch bản diễn biến rừng trong tương lai và kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030. Trong bản kế hoạch đã chỉ ra 38 địa phương có nguy cơ mất rừng, suy thoái rừng cao và đã xây dựng các phương án cho việc bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương này. Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động Giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030. Mục tiêu chính của kế hoạch này là tập trung các nguồn lực để tiến hành giao 26.000 ha rừng, khoán bảo vệ rừng 80.000 lượt/ha/ năm, khoanh nuôi tái sinh 1.500 ha rừng… Bên cạnh đó, BQL dự án tỉnh tổ chức 77 cuộc tuyên truyền tại 38 xã, thị trấn và các thôn, bản trong vùng thực hiện Đề án Giảm phát thải; cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về dự án, về công tác bảo vệ, phát triển rừng… đến với người dân hiểu hơn về công tác bảo vệ, phát triển rừng, hưởng lợi từ rừng, chống biến đổi khí hậu…

 

Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở NN&PTNT Quảng Trị kiêm Điều phối viên Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh Hương cho biết, từ năm 2017 cho đến nay, BQL Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các cuộc tham luận đối với nhiều đối tượng khác nhau, qua đó góp phần hỗ trợ cho BQL Dự án Trung ương, Tổng cục Lâm nghiệp trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến ngành lâm nghiệp và Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Cụ thể như: Tổ chức 4 lớp nâng cao năng lực về sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất rừng tích hợp trên máy tính bảng; tổ chức 4 lớp tập huấn về trồng rừng gỗ lớn năng suất cao, khôi phục tu bổ rừng tự nhiên; tiến hành 18 cuộc họp tham vấn chính quyền địa phương; tổ chức 2 hội thảo tham vấn các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp; tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn sổ tay hướng dẫn thực hiện và tài liệu vận hành Khung giám sát đánh giá của Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm pháp thải vùng Bắc Trung Bộ... Về quản lý theo dõi và đánh giá dự án, BQL dự án đã triển khai làm việc với 24 xã nằm trong chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ; triển khai tổ chức thu thập đánh giá giám sát PRAP tại 4 huyện và 38 xã ưu tiên trong kế hoạch hành động REDD+; trang bị 6 máy định vị cầm tay GPS, 6 máy đo cao, 6 máy đo xa cho lực lượng kiểm lâm trong việc tuần tra bảo vệ rừng; hỗ trợ 98 máy tính bảng và tập huấn phần mềm trong cập nhật theo dõi diễn biến rừng cho lực lượng kiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được nổi bật của Dự án FCPF-2 đã góp phần quan trọng vào thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị, nâng cao đời sống cho người dân.

 

Minh Đức

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92201354
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan