Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hải Hưng


Ngày cập nhật: 21/05/2020 05:47:32

(QTO) - Sau sáp nhập, mặc dù còn bộn bề khó khăn nhưng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự hỗ trợ của cấp trên và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, xã Hải Hưng (Hải Lăng) đang quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 2020.

 

Người dân xã Hải Hưng chỉnh trang nông thôn để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.L

 

Tháng 3/2020, xã Hải Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hải Vĩnh và Hải Xuân. Tính đến thời điểm sáp nhập, xã Hải Vĩnh đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM; xã Hải Xuân đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa và tổ chức sản xuất. Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM, xã Hải Hưng đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời thành lập, kiện toàn lại các ban để chỉ đạo kịp thời chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

 

Chủ tịch UBND xã Hải Hưng Nguyễn Đức Thuyền cho biết: “Ngay sau khi thành lập xã mới, chúng tôi đã thành lập lại Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Quản lý xây dựng NTM của xã, kiện toàn các ban phát triển thôn. Tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai kế hoạch xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ từ thôn, xóm đến xã. Cùng với đó, địa phương đã bắt tay vào rà soát tất cả 19 tiêu chí xây dựng NTM, đối với các tiêu chí đạt tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng; đối với những tiêu chí chưa đạt, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, giao cán bộ phụ trách việc xây dựng NTM tại từng thôn, xóm”.

 

Thuận lợi lớn nhất sau khi sáp nhập là trước đó, xã Hải Vĩnh (cũ) đã về đích xây dựng NTM, do vậy khi thực hiện xây dựng NTM tại Hải Hưng sẽ kế thừa những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng NTM cũng là một lợi thế để Hải Hưng tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM sau sáp nhập. Trên cơ sở kinh nghiệm gần 10 năm xây dựng NTM từ các xã cũ trước đây, Nhân dân Hải Hưng bây giờ đã nâng cao nhận thức trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, xác định được vai trò chủ thể, đồng tình ủng hộ, sẵn sàng chung sức để hoàn thành các tiêu chí. Kết quả của sự đồng thuận đó chính là việc hoàn thành các tuyến đường kiểu mẫu, phong trào hiến đất, hiến công để xây dựng NTM thu hút đông đảo Nhân dân tham gia... Bên cạnh những thuận lợi thì việc hoàn thành chương trình xây dựng NTM đối với xã Hải Hưng hiện nay cũng gặp một số khó khăn. Đó là nguồn vốn đối ứng của các công trình trên địa bàn gặp khó, nhất là trong xây dựng các thiết chế văn hóa, hoàn thiện các cơ sở vật chất tại trường học.

 

“Hiện tại, địa phương chỉ có thể huy động sức dân trong thực hiện một số hoạt động như chỉnh trang nông thôn, mở rộng đường giao thông, cải tạo vườn tạp, hiến đất, hiến cây và công sức để xây dựng NTM… Còn nguồn vốn đối ứng để hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, hay xây dựng các thiết chế văn hóa tại địa phương thì chúng tôi phải tìm kiếm huy động ở một số nguồn lực khác chứ không thể huy động sự đóng góp của người dân”, ông Thuyền giải thích thêm. Một khó khăn nữa đó là nhận thức về xây dựng NTM ở một bộ phận người dân chưa cao nên cần tiếp tục có sự tuyên truyền, vận động để tạo sự thông suốt trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hải Hưng là địa phương duy nhất trong tỉnh được sáp nhập từ 1 xã đã đạt chuẩn NTM (xã Hải Vĩnh) và 1 xã chưa đạt chuẩn NTM (xã Hải Xuân). Trên cơ sở xác định những thuận lợi, khó khăn, địa phương đã có lộ trình, giải pháp cụ thể với các tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí về trường học, trong năm 2020, trên cơ sở nguồn ngân sách hỗ trợ từ cấp trên, địa phương sẽ huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo cho Trường Tiểu học- THCS Hải Xuân đạt chuẩn quốc gia. Để hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay xã đang triển khai các thủ tục để thu hồi đất xây dựng sân thể thao của xã tại thôn Trà Lộc; bố trí điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi tại thôn Kinh Duy…Để hoàn thành chỉ tiêu 13.2 (Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững) trong tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, xã Hải Hưng đang tập trung chỉ đạo các HTX trên địa bàn thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, sản xuất lúa chất lượng cao gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững, có hợp đồng với doanh nghiệp để đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

 

Bên cạnh nỗ lực thực hiện các tiêu chí, xã còn chú trọng thực hiện “Ngày NTM”, xây dựng đường kiểu mẫu và thực hiện công tác chỉnh trang nông thôn. Chủ tịch UBND xã Hải Hưng Nguyễn Đức Thuyền cho biết thêm: “Địa phương đã chọn ngày thứ bảy tuần cuối tháng là “Ngày NTM”, trên cơ sở đó huy động toàn dân ra quân phát quang, mở rộng, vệ sinh các trục đường giao thông, bờ sông, kênh mương thủy lợi. UBND xã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chỉ đạo các chi hội, chi đoàn cấp thôn phối hợp với ban phát triển các thôn ra quân “Ngày NTM” một cách thực chất, hiệu quả. Trong xây dựng đường kiểu mẫu, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng các tuyến đường kiểu mẫu khu vực Hải Vĩnh, khảo sát chọn tuyến đường kiểu mẫu khu vực Hải Xuân. Đồng thời chỉ đạo mỗi thôn xây dựng 1 tuyến đường kiểu mẫu, mỗi xóm, đội sản xuất chọn 1 tuyến để làm đường kiểu mẫu…”.

 

Công tác chỉnh trang nông thôn cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Các hội, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc để chung tay, góp sức xây dựng NTM. Hội Cựu chiến binh vận động hội viên hiến đất, mở đường, xây dựng, sửa sang nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tạp. Hội Phụ nữ vận động hội viên thực hiện “5 không, 3 sạch”, thu gom rác thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên tiếp tục vận động để triển khai công trình “Ánh sáng đường quê”. UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể đảm nhận chăm sóc các tuyến đường kiểu mẫu sau khi hoàn thành. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, chính quyền chỉ đạo các HTX đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, chú trọng tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của địa phương như lúa chất lượng cao, ném, ớt, đảm bảo tiêu thụ bền vững để đạt tiêu chí tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo các thôn như Lam Thủy, Thi Ông, Trà Lộc, Trà Trì Phú khai thác có hiệu quả mô hình sản xuất trên vùng cát, xây dựng các tuyến đường giao thông ra vùng cát, giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất.

 

Sau hơn 2 tháng được thành lập, trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được của hai xã cũ cùng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân trong xây dựng NTM, bộ mặt xã Hải Hưng đang ngày càng đổi mới rõ nét hơn.

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

91607624
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan