Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 26/03/2020 06:19:06

(QT) - Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, phát triển, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, lãnh đạo công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, liên tục 4 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Lãnh đạo Công ty Thủy lợi -Thủy điện Quảng Trị báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HNK

 

Nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã bám sát và cụ thể hóa nghị quyết đảng bộ đã đề ra để triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng với việc tham gia thị trường phát điện cạnh tranh có hiệu quả. Trong 5 năm qua điện lượng sản xuất được là 1.308 triệu kWh điện, bình quân 261,7 triệu kWh điện/năm; doanh thu bình quân 277 tỉ đồng/ năm, vượt kế hoạch nghị quyết đề ra; đảm bảo bổ sung nước phục vụ cho nông nghiệp, đảm bảo công tác phòng lũ cho hạ du. Công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh, an toàn tài sản công trình luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng đối với địa phương, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn đối với công trình; đảm bảo công trình vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bình quân nộp 33,4 tỉ đồng/năm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động…

 

Hằng năm tùy diễn biến thực tế thủy văn, công ty phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất kế hoạch bổ sung nước phục vụ nông nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra kế hoạch sản xuất điện hợp lý. Vì vậy mặc dù các năm 2015, 2016, 2019 thời tiết khô hạn kéo dài và trên diện rộng do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nhưng công ty vẫn đảm bảo bổ sung đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Bình quân hằng năm Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị bổ sung gần 200 triệu m3 nước hữu ích cho hồ thủy lợi Nam Thạch Hãn phục vụ hai vụ đông xuân và hè thu, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Với trách nhiệm quản lý vận hành đảm bảo an toàn hồ đập và chức năng phòng lũ theo thiết kế, liên tục trong 5 năm 2015-2019 công ty đã tiến hành điều tiết hồ chứa hợp lý, đúng quy trình và đã cắt tất cả các cơn lũ, không để xảy ra trường hợp lũ chồng cho hạ lưu, góp phần nâng cao điện lượng sản xuất và sẵn sàng tích nước vào cuối mùa lũ đáp ứng nhu cầu phát điện, tưới tiêu trong mùa khô năm sau, đây là một thành công lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ đa chức năng của công trình.

 

Nhằm mở rộng quy mô đơn vị, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển nguồn điện nên ngay từ đầu nhiệm kỳ đã chỉ đạo công ty nỗ lực nghiên cứu các dự án năng lượng có hiệu quả cao trên địa bàn, tham mưu Tổng công ty Phát điện 2 thực hiện đầu tư. Đến nay các dự án: Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du đã được thực hiện và dự kiến tháng 10/2020 tích nước. Dự án có tổng mức đầu tư 268 tỉ đồng sau khi hoàn thành hằng năm điện lượng nhà máy sẽ tăng thêm 38 triệu kWh điện, doanh thu hằng năm tăng thêm hơn 40 tỉ đồng, lượng nước tưới bổ sung cho nông nghiệp 40 triệu m3 , nộp ngân sách tăng thêm hơn 10 tỉ đồng. Công trình điện gió Hướng Phùng 1 đã khởi công và thi công các công trình phụ trợ, dự kiến cuối 2021 sẽ đi vào vận hành. Bên cạnh đó công ty đang phối hợp Tổng công ty, đơn vị tư vấn nghiên cứu lập hồ sơ để đầu tư dự án điện mặt trời khu đầu mối và điện mặt trời mặt nước tại hồ chứa phụ. Các dự án này đi vào hoạt động, ngoài việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh còn nâng cao quy mô quản lý vận hành của đơn vị, đồng thời đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Để hoạt động lãnh đạo của Đảng đạt được hiệu quả thì phương thức lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở kế thừa thành tựu của nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với điều kiện thực tế tại đơn vị, Đảng bộ Công ty đã có những đổi mới về phương thức lãnh đạo. Đề cao vai trò chủ động của mỗi cấp ủy viên trong hoạt động điều hành công tác lãnh đạo của Đảng. Mỗi cấp ủy viên đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, căn cứ vào đó để báo cáo và đề xuất các phương hướng trước các cuộc họp của chi bộ để chi bộ trao đổi, xem xét, quyết định. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thông qua việc tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tổ chức các diễn đàn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng để làm cho đảng viên thấu hiểu vai trò của Đảng, vai trò của đảng viên, kịp thời phát hiện ngăn chặn những lệch lạc của đảng viên. Đổi mới phong cách làm việc, phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn liền với thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên công ty học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp trong thực tiễn cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi đảng viên. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, tạo được sức lan tỏa trong đội ngũ đảng viên, CBCNV, trách nhiệm của người đứng đầu được gắn liền các quyền lợi về thu nhập, hệ số công việc để tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng bộ Công ty đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế tại công ty, phân công nhiệm vụ cho các đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc dự sinh hoạt chéo để đánh giá, hướng dẫn, góp ý, cùng nhau rút kinh nghiệm để chất lượng các buổi sinh hoạt được nâng cao. Đối với sinh hoạt chuyên đề phân công nhiệm vụ cho 1 đảng ủy viên phụ trách, ngoài các chuyên đề của cấp trên giao còn sinh hoạt các chuyên đề cụ thể tại các chi bộ. Thực hiện lãnh đạo qua công tác kiểm tra giám sát, sử dụng thông tin nhiều chiều trong đánh giá cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện các sai sót để răn đe, uốn nắn, khắc phục. Bên cạnh đó là thực hiện chế độ báo cáo của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đối với cấp ủy đảng, nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để có những chỉ đạo đúng đắn.

 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định được các chủ trương, đường lối của Đảng là đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty, trong đó sự nỗ lực đoàn kết của tập thể đảng bộ đóng vai trò then chốt. Trong nhiệm kỳ tới bên cạnh những thuận lợi thì vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức nên mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của mình trong sự phát triển vững mạnh của Đảng. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức; phát huy dân chủ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng thi đua, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Toàn thể cán bộ, đảng viên hãy đem hết nhiệt huyết, trí tuệ, đoàn kết, thực hiện đúng các nguyên tắc làm việc của Đảng, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị trong sạch, vững mạnh.

 

Nguyễn Thanh Hùng

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

95907802
izmir escort bayan izmir escort bayan