Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2”: Tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải


Ngày cập nhật: 14/10/2019 06:24:20

(QT) - Hội thảo “Tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” tổ chức vào ngày 4/10/2019 tại TP. Đông Hà đã diễn ra thành công và cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để BQL dự án FCPF tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp thực hiện liên ngành và xác định được các hoạt động, biện pháp can thiệp ngoài ngành lâm nghiệp phù hợp cho thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ.

 

Nhiều ý kiến đóng góp cho thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải​

 

Chung tay với cộng đồng quốc tế thực hiện hành động giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã bảo vệ thành công Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ tại hội nghị Quỹ cácbon lần thứ 17 và được ghi vào danh mục đầu tư của quỹ. Hiện tại, Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2025 của Việt Nam đã được hoàn thiện và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án này sẽ trực tiếp đóng góp vào cam kết của quốc gia trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và cải thiện dịch vụ môi trường rừng. Thể hiện mạnh mẽ trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, với sự hỗ trợ từ BQL Dự án FCPF Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (PRAP) nhằm xác lập kế hoạch cho các hoạt động lâm nghiệp của tỉnh trong những năm tới đảm bảo phát triển lâm nghiệp tỉnh một cách bền vững, hiệu quả. UBND tỉnh cũng đã ra Quyết định phê duyệt và ban hành PRAP vào ngày 27/12/2018.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị Hồ Xuân Hòe cho biết, để thực hiện thành công Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ trên địa bàn tỉnh không chỉ có các giải pháp của cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp thực hiện mà cần có cả giải pháp của các bên liên quan ngoài ngành lâm nghiệp tham gia thực hiện. Từ sự cần thiết đó, BQL Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị xây dựng và tổ chức hội thảo “Tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp liên quan đến tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. BQL dự án quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra là: Xác định được các hoạt động, biện pháp can thiệp ngoài ngành lâm nghiệp phù hợp để thực hiện thành công Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng tính chủ động trong công tác phối hợp liên ngành về thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải.

 

Tại hội thảo, các chuyên gia, cán bộ dự án đã giới thiệu cho hơn 80 đại biểu là lãnh đạo, nhân viên đại diện cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ ngành lâm nghiệp và lãnh đạo 10 xã ưu tiên về REDD+, dự án FCPC và các hoạt động dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh; giới thiệu Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắng Trung bộ giai đoạn 2018-2025. Trong đó, nhấn mạnh về những mặt nổi bật như: Hoạt động chính của dự án là hỗ trợ xây dựng chính sách, nâng cao năng lực kĩ thuật, quản lí và vận hành REDD+ ở cấp trung ương và địa phương; nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện REDD+, chương trình Giảm phát thải; hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc chuẩn bị, đàm phán với Ngân hàng Thế giới về hiệp định/hợp đồng chi trả giảm phát thải của Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ; xây dựng kế hoạch chia sẻ lợi ích, kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường-xã hội, quản lí, thực hiện có hiệu quả theo đúng thoả thuận với nhà tài trợ, đúng quy định của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới. Tại Quảng Trị, BQL dự án trung ương và tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chính như: Phối hợp với các bên liên quan xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Trị (PRAP) và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3078 QĐ/UBND ngày 27/12/2018; phối hợp với các bên liên quan triển khai 72 cuộc tuyên truyền về biến đổi khí hậu, REDD+, Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ và quản lí bảo vệ rừng cho cán bộ và người dân tại các xã, thị trấn ưu tiên thực hiện REDD+ và các cơ quan, đoàn thể của tỉnh. Cung cấp 260 đĩa CD và các tài liệu truyên truyền cho 38 xã, thị trấn và cơ quan liên quan; cung cấp trên 90 máy tính bảng cầm tay cho cán bộ ngành lâm nghiệp… Qua đó, đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các đại biểu có được một cách nhìn đầy đủ và khá toàn diện về REDD+ và những kết quả đạt được của dự án trong quá trình triển khai tại Quảng Trị.

 

Một phần quan trọng trong hội thảo đó là tham vấn các bên liên quan về các giải pháp triển khai thực hiện các hoạt động ngoài ngành lâm nghiệp trong kế hoạch PRAP và Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ. Các đại biểu cùng với các chuyên gia, cán bộ dự án đã có buổi trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung quan trọng như: Cách thức tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo thực hiện các hoạt động liên quan tới nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống phụ thuộc vào rừng; cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi sản phẩm kinh doanh rừng trồng và sản xuất sản phẩm nông nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và thực hiện phối hợp liên ngành nhằm rà soát, kiểm tra và giám sát các quy hoạch về phát triển cao su, sắn, thủy điện… liên quan đến đất rừng; cách thức tổ chức phối hợp của người dân tham gia vào tuần tra rừng, cung cấp thông tin đầu vào cho công tác theo dõi diễn biến rừng của cán bộ kiểm lâm và các chủ rừng lớn.

 

Bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT kiêm Điều phối viên Dự án FCPF-2 Quảng Trị cho biết, phần tham vấn các bên liên quan về các giải pháp triển khai thực hiện các hoạt động ngoài ngành lâm nghiệp trong kế hoạch PRAP và Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ đã nhận được sự tham gia tích cực và đánh giá cao của các đại biểu. Các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao cho thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải. Qua đó, giúp cho BQL Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị bổ sung và hoàn chỉnh các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm triển khai thực hiện thành công Kế hoạch REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ trên địa bản tỉnh Quảng Trị. Thông qua hội thảo, mối quan hệ giữa BQL Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và ngành lâm nghiệp cũng như các địa phương được tăng cường, và hướng đến việc thiết lập tốt hơn mối quan hệ phối hợp liên ngành trong việc thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ (PRAP) và Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải và các lĩnh vực liên quan khác đảm bảo phát triển nền lâm nghiệp Quảng Trị một cách bền vững, hiệu quả.

 

Hoài Nhung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
93304806
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan