“Bệ phóng” giúp người dân Đakrông giảm nghèo


Ngày cập nhật: 24/05/2019 06:37:19

(QT) - Đakrông là huyện miền núi duy nhất của tỉnh Quảng Trị được hưởng lợi từ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (gọi tắt là Nghị quyết 30a) về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh trong cả nước. Sau 10 năm triển khai, diện mạo của huyện Đakrông đã có những thay đổi rõ nét.

 

Quy hoạch vùng sản xuất cây ngô tập trung nhằm gia tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích​

 

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết 30a, UBND huyện Đakrông đã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo nhanh và bền vững và thực hiện Nghị quyết 30a từ huyện đến xã, thị trấn, huy động tổng lực sức mạnh toàn hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc. Mục tiêu Nghị quyết 30a được cụ thể hóa tại huyện là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá, khai thác tốt những thế mạnh địa phương; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội phù hợp với đặc điểm của huyện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, duy trì bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao dân trí, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

 

Bám sát Nghị quyết 30a của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các ban, ngành, trong những năm qua huyện Đakrông đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực từ Chương trình 30a, lồng ghép các nguồn vốn khác để tập trung mọi nguồn lực cho 4 lĩnh vực cơ bản: Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; thực hiện chính sách cán bộ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh... Từ năm 2009 đến nay, tổng ngân sách Trung ương bố trí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 30a hơn 409 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 305 tỉ đồng, vốn sự nghiệp hơn 104 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Vietel được Chính phủ phân công nhận “đỡ đầu” huyện Đakrông đã tài trợ tổng vốn hơn 72 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí này, ngoài hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, trồng thâm canh cây ngô lai, hỗ trợ bò cái giống sinh sản, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Vietel dành một khoản kinh phí không nhỏ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản như trạm y tế, trường học, nhà cộng đồng tránh lũ …

 

Trong phạm vi Nghị quyết 30a, vấn đề hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân là nội dung ưu tiên hàng đầu. Quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản và chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với nông thôn mới cấp huyện được phê duyệt đã phục vụ cho việc định hướng phát triển kinh tế, xã hội, chỉ đạo sản xuất hợp lí, phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của huyện, xã theo hướng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện đã dần hình thành các vùng sản xuất tập trung cây, con chủ lực như ngô, lạc, cao su, vùng nguyên liệu, chăn nuôi gia súc… Trong 10 năm qua, chính sách hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi đã hỗ trợ những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng. Thông qua việc hỗ trợ làm chuồng trại, thức ăn chăn nuôi và phân bón, các giống cây trồng mới đã giúp người dân thay đổi tập tục, chuyển từ hình thức sản xuất quảng canh sang sản xuất thâm canh và bán thâm canh, áp dụng cơ giới hóa giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị thu nhập. Huyện đã xây dựng được một số mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương như trồng cao su tiểu điền, nuôi lợn bản, nuôi dê nhốt, thí điểm trồng cây mắc ca… với 303 hộ và 2 cộng đồng thôn tham gia, kinh phí thực hiện hơn 5,8 tỉ đồng. Ngoài ra, chính sách khai hoang phục hóa đã hỗ trợ 261 hộ khai hoang, phục hóa hơn 39 ha đất phục vụ sản xuất. Đến nay đã có 1.176 hộ dân được giao khoán 13.056 ha rừng để chăm sóc và bảo vệ. Nhờ thực hiện tốt việc giao rừng cho người dân chăm sóc, bảo vệ nên diện tích rừng tăng lên đáng kể, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ thêm thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng.

 

Các chính sách hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lí, giúp người nghèo hưởng thụ các thiết chế văn hoá, thông tin cũng được quan tâm. Chính sách đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được xác định là khâu đột phá. Đã có 764 lao động được gửi đi đào tạo, trong đó có 589 lao động là người dân tộc thiểu số, 149 lao động thuộc diện hộ nghèo, có 550 lao động xuất cảnh sang các thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan…làm việc.

 

Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả từ “bệ phóng” Nghị quyết 30a, công cuộc xóa đói giảm nghèo huyện Đakrông đã đạt được những kết quả vững chắc. Đặc biệt bộ mặt thôn, bản đã thay đổi đáng kể, nhất là hạ tầng cơ sở. Đến nay 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã, 100% xã có điện sinh hoạt, trường tiểu học và trạm y tế, 100% xã được phủ sóng phát thanh, 90% xã được phủ sóng truyền hình, phần lớn các xã biên giới có hệ thống thông tin liên lạc. Năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 45,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/người/năm. Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho biết: “Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện luôn xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua việc thực hiện Chương trình giảm nghèo, nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân đã được nâng lên. Đồng thời, qua 10 năm nỗ lực thực hiện chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, bộ mặt huyện Đakrông đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Người dân có các công trình cơ sở thiết yếu, nhà ở, đất sản xuất, có điện, nước sinh hoạt, yên tâm định canh định cư, xây dựng bản làng văn hóa, từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, quốc phòng- an ninh tại địa phương”.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ