Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019


Ngày cập nhật: 02/02/2019 10:29:27

(QT) - Năm 2018, công tác thu ngân sách được triển khai trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng dưới sự lãnh đạo của trung ương và của tỉnh, Cục Thuế Quảng Trị tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn thu.

 

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị nộp ngân sách nhà nước 7,9 tỉ đồng​

 

Theo đó, tổng số thu nội địa trong tỉnh thực hiện được 2.385,176 tỉ đồng, đạt 106,2% dự toán pháp lệnh, đạt 103,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109% so với năm 2017. Hầu hết các chi cục thuế đều hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018.

 

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tập trung triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách, thực hiện phân tích, đánh giá cụ thể tình hình, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý thu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành theo quy chế phối hợp nhằm mục đích tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế. Tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 230 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số nộp thuế lớn trong 7 tháng đầu năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế; triển khai thực hiện tốt các dịch vụ thuế điện tử.

 

Đối với công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế, Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế cho người nộp thuế mới thành lập, trên cơ sở đó, phân cấp quản lý thuế phù hợp. Công tác quản lý kê khai và kế toán thuế triển khai tích cực nên tỉ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp trên số phải nộp đạt 99,8%, tỉ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 94,7%. Các hồ sơ khai thuế nộp chậm bị xử phạt hành chính theo đúng quy định. Cùng với đó, Cục Thuế tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

 

Đối với công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, Cục Thuế thường xuyên nghiên cứu tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định về đất đai, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền và các quy định về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn. Tham gia góp ý kiến các dự thảo luật, nghị định, thông tư để Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình quản lý thuế. Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, kho bạc địa phương để phát triển và mở rộng hình thức kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Mặt khác, Cục Thuế còn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1383 của UBND tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2014-2020. Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý thuế. Đối với một số thủ tục thuế có liên quan đến các sở, ban, ngành, Cục Thuế thực hiện xây dựng quy chế phối hợp giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông”. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện quản lý thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo đúng quy định như niêm yết, công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính về thuế tại bộ phận “một cửa”, đồng thời đăng tải trên website của ngành. Việc đăng ký thuế được thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa liên thông”, rút ngắn từ 1 đến 2 ngày so với quy định.

 

Về kê khai thuế, nộp thuế, năm 2018 ngành Thuế trong tỉnh triển khai chế độ giảm tần suất kê khai thuế (1 lần/quý thay cho hàng tháng) cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỉ đồng/ năm. Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Nhờ đó, năm 2018 có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet và nộp thuế điện tử...

 

Năm 2019, dù nền kinh tế- xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, trong đó doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ nhưng ngành Thuế triển khai linh hoạt và đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã được giao. Theo đó, Cục Thuế đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đảm bảo thực chất vai trò tham mưu, tổng hợp trong công tác chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở các khâu, bộ phận, lĩnh vực.

 

Về công tác kê khai, kế toán thuế, Cục Thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cấp mã số doanh nghiệp; cập nhật số lượng tờ khai phải nộp vào dữ liệu của ngành; thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm tra sau hoàn thuế. Thông báo tất cả danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và yêu cầu các phòng, chi cục thuế các địa phương tổ chức rà soát, đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Thường xuyên theo dõi, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cụ thể hóa thành chương trình hành động để triển khai kịp thời chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ liên quan đến ngành Thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí… Phấn đấu năm 2019, ngành Thuế hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ