Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước


Ngày cập nhật: 02/02/2019 10:24:23

(QT) - Cùng với cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng cộng nghệ thông tin, bảo đảm xây dựng nền hành chính quốc gia hiện đại, kết nối thông suốt, đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), ngành Tài chính đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chínhNSNN năm 2018.

 

Chợ Đông Hà đóng góp có hiệu quả vào nguồn thu ngân sách địa phương​

 

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2018 đạt 2.689 tỉ đồng/dự toán 2.597 tỉ đồng, đạt 104% dự toán địa phương và 106% dự toán trung ương. Đồng thời, trong tình hình thu ngân sách địa phương hướng cân đối các nhiệm vụ chi gặp nhiều khó khăn, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự toán, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, đảm bảo quốc phòng- an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Những kết quả đó đóng góp tích cực, có hiệu quả thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Có thể nói, năm 2018 mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sự nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nên kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khá. Sở Tài chính tích cực phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công về việc tăng cường công tác thu NSNN; nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng thu NSNN thuộc ngành, lĩnh vực phân công quản lý, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được HĐND tỉnh quyết nghị. Trong công tác chỉ đạo thu NSNN, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương chú trọng khai thác nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ mã số, xuất xứ hàng hóa, giá trị tính thuế hải quan… Tăng cường công tác tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách, pháp luật về thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và thực hiện tốt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ. Công tác quản lý giá, thẩm định giá, tham mưu xây dựng quản lý giá làm cơ sở tính thuế, phí, lệ phí được thực hiện nghiêm túc, góp phần bình ổn giá cả thị trường và tăng cường quản lý trong công tác thu NSNN. Nhờ đó, thu nội địa đạt 2.385 tỉ đồng/ dự toán 2.295 tỉ đồng, đạt 104% dự toán địa phương, bằng 109% cùng kỳ năm 2017; thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 303 tỉ đồng, đạt 101% dự toán địa phương và bằng 112% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

 

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự toán thu NSNN năm 2019 được HĐND tỉnh quyết nghị 2.900 tỉ đồng, trong đó thu nội địa 2.570 tỉ đồng; thu xuất nhập khẩu 330 tỉ đồng. Nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2019 đặt ra cho ngành Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu NSNN, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách, chấp hành dự toán NSNN đúng quy định của pháp luật. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện thu NSNN; thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thu NSNN của các cấp ngân sách, chủ động đề xuất, tham mưu HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách kịp thời, phù hợp với thực tế. Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; có biện pháp hiệu quả đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, sớm đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, rà soát để nắm bắt kịp thời số lượng, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào diện quản lý. Tập trung tăng cường thu nghĩa vụ tài chính trên lĩnh vực đất đai, tăng cường công tác quản lý giá, theo dõi biến động giá cả trên thị trường; phối hợp tham mưu UBND tỉnh quản lý tốt bảng giá tính thuế tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn sát với thực tế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế; phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Công an, Quản lý thị trường, hệ thống ngân hàng và các lực lượng chức năng khác trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo lĩnh vực trọng điểm, các mặt hàng nhạy cảm, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu…, nhằm chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành tài chính- NSNN, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

 

Bằng nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá, tập trung nuôi dưỡng nguồn thu, ngành Tài chính tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ