Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng


Ngày cập nhật: 13/12/2018 05:39:48

(QT) - Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) có vai trò quan trọng đối với sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống, khoa học, quốc phòng, an ninh. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường…. Công tác này còn tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ phát triển KT- XH vàhội nhậpkinh tếquốc tế. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác TCĐLCL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Cán bộ Chi cục TCĐLCL tỉnh kiểm định vật liệu xây dựng

 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TCĐLCL được chú trọng là giải pháp trước tiên nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về TCĐLCL cho cán bộ, công chức làm công tác TCĐLCL tại cấp huyện, xã, ban quản lý các chợ và các hộ kinh doanh tại các chợ thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh với số lượng 200 học viên; tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ TCĐLCL về kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ, xăng dầu, giải thưởng chất lượng quốc gia, định lượng hàng đóng gói sẵn cho 200 lượt học viên; 7 lớp tập huấn về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho hơn 400 học viên là cán bộ làm công tác ISO cấp huyện và xã của 7 huyện, thị xã, thành phố; 3 lớp tập huấn về mã số, mã vạch, hướng dẫn áp dụng công nghệ mã số, mã vạch để quản lý thương phẩm trong chuỗi cung ứng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 140 học viên của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đăng ký mã số, mã vạch; công bố sử dụng và đánh giá chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm. Chi cục TCĐLCL tỉnh đã hướng dẫn cho 3 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu hàng hóa qua Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia, hoàn thiện quy trình thực hiện đưa thủ tục hành chính về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chi cục cũng đã hướng dẫn 13 tổ chức, cá nhân xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tiếp nhận 19 bộ hồ sơ và thông báo công bố hợp quy áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện- điện tử của 3 đơn vị nhập khẩu và 4 đơn vị sản xuất hàng hóa vật liệu xây dựng; hướng dẫn 15 tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch và ghi nhãn hàng hóa; tiếp nhận 2 hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đối với sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) loại 12 kg và 45 kg của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, sản phẩm tinh bột sắn nhãn hiệu Sepon loại 50 kg của Nhà máy Tinh bột sắn huyện Hướng Hóa và đánh giá chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói; tiếp nhận và xử lý 8 hồ sơ của 8 cơ sở, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ trong lĩnh vực TCĐLCL.

 

Về công tác kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, Chi cục TCĐLCL tỉnh đã tiếp nhận 18 bộ hồ sơ chứng từ giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của 4 đơn vị nhập khẩu gồm 35.664 hàng hóa thiết bị điện. Qua kiểm tra toàn bộ 18 hồ sơ đều đạt yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

 

Công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra định kỳ về TCĐLCL được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL tiến hành 6 đợt kiểm tra tại 142 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn tỉnh với tổng số 10.836 sản phẩm, phương tiện đo được kiểm tra. Kết quả qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu 7 cơ sở đóng gói, định lượng lại 11 lô hàng đóng gói sẵn;16 cơ sở khắc phục việc ghi nhãn đối với 39 loại sản phẩm, 3 cơ sở thực hiện việc đóng phí duy trì sử dụng mã vạch, mã số và 1 cơ sở thực hiện việc in mã số, mã vạch trên nhãn hàng hóa theo quy định; tiêu hủy các đồ chơi súng, kiếm bằng nhựa mang tính chất kích động bạo lực; yêu cầu kiểm định lại 231 phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường. Qua kiểm tra, thanh tra các đoàn đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện việc kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

 

Ngoài ra, Chi cục TCĐLCL tỉnh cũng tiến hành 2 cuộc kiểm tra đột xuất và 3 đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo CVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Về phong trào chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tư vấn Công nghiệp- Điện Quảng Trị và Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị về nghiệp vụ cũng như các hồ sơ thủ tục tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Đồng thời, tổ chức phiên họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh năm 2018 để xét chọn trình Hội đồng quốc gia xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

 

Đánh giá về công tác TCĐLCL năm 2018, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL tỉnh Dương Mạnh Tường cho biết: “Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong năm 2018 thực hiện đúng kế hoạch đặt ra và được nâng cao chất lượng. 100% nhiệm vụ được giao thông qua phần mềm “Theo dõi chỉ đạo” đảm bảo yêu cầu. Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về TCĐLCL nên lĩnh vực này ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Công tác thử nghiệm, kiểm định một số lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

 

Để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cần có sự phối hợp tăng cường của các ngành, các cấp, sự quan tâm đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, đặc biệt trong việc đầu tư và nâng cao tiềm lực để phục vụ đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, nhu cầu của doanh nghiệp, phát triển KTXH, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Có như vậy sẽ đồng hành với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đắc lực cho sản xuất, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các nhà sản xuất chân chính.

 

Võ Thái Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nông dân thị trấn Cửa Việt phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo (23/1/2019)
Xuân về trên những miền quê nông thôn mới (23/1/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/1/2019)
Cam Lộ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi (22/1/2019)
Người phụ nữ Quảng Trị sản xuất và phân phối sản phẩm chất tẩy rửa an toàn (22/1/2019)
Mùa đót ở Hướng Phùng (21/1/2019)
Cam Chính quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019 (21/1/2019)
Hải Lăng huy động tổng lực tiêu úng cho sản xuất vụ đông xuân (21/1/2019)
Phát triển năng lượng tái tạo, hướng đi hiệu quả (21/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ