Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn


Ngày cập nhật: 07/12/2018 06:33:04

(QT) - Quảng Trị được đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về thực hiện mô hình quản lý rừng bền vững FSC gắn với việc cấp chứng chỉ rừng cho doanh nghiệp và hộ gia đình. Việc cấp chứng chỉ rừng đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

 

Kiểm tra cây giống phục vụ trồng rừng gỗ lớn

 

Hiện diện tích rừng trồng Quảng Trị được cấp chứng chỉ là 22.158 ha, chiếm 12% cả nước trong đó có 3 công ty lâm nghiệm gồm: Bến Hải, Đường 9 và Triệu Hải với diện tích trên 20.282,2 ha, còn lại 1.876,5 ha của 572 hộ dân. Huyện Vĩnh Linh là một trong những địa phương có diện tích rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn FSC lớn nhất tỉnh Quảng Trị, với hàng nghìn héc ta do Công ty Lâm nghiệp Bến Hải và các hộ dân ở xã Vĩnh Thủy trồng. Mỗi héc ta rừng kinh tế thông thường cho thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/năm, đối với rừng gỗ lớn FSC cho thu nhập cao gấp 3 lần. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, trồng rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn FSC còn giúp giảm bớt số lần khai thác, trồng lại rừng, giảm xói mòn, rửa trôi đất do quá trình khai thác, trồng lại rừng gây ra. Rừng gỗ lớn cũng có khả năng hấp thụ cacbon, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

 

Để đạt được kết quả trên, từ năm 2011 - 2017, ngành lâm nghiệp Quảng Trị tập trung tuyên truyền, vận động các chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Trung bình mỗi năm tổ chức từ 40-50 cuộc hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho các chủ rừng và hộ gia đình trồng rừng quy mô nhỏ hiểu rõ hơn về chính sách của nhà nước trong công tác nâng cao chất lượng rừng trồng kết hợp làm chứng chỉ rừng FSC để nâng cao giá trị gia tăng từ trồng rừng sản xuất. Bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc ban hành chủ trương, chính sách phát triển rừng trồng gắn với chế biến, sự đồng tình, tham gia tích cực của người dân, còn có sự đóng góp nhiệt tình của doanh nghiệp chế biến trong việc liên kết, hợp tác để bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là kết quả của quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ với các chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ gia đình để hình thành các khu rừng trồng cung cấp gỗ, giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu và cùng tạo điều kiện cho người trồng rừng yên tâm về đầu ra sản phẩm, đảm bảo ổn định giá bán gỗ, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người trồng rừng.

 

Với sự đòi hỏi ngày càng cao về sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của thị trường các nước Châu Âu, Châu Mỹ, thời gian qua các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã chủ động hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất và hợp tác với người dân trồng rừng để cung cung cấp, sử dụng nguyên liệu có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực để chứng minh các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng đã thực hiện chương trình quản lý có trách nhiệm đạt tiêu chuẩn của tổ chức FSC, Quảng Trị có nhiều doanh nghiệp như: Công ty Tiến Phong, Công ty Phương Thảo, Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ, Công ty TNHH Thu Hằng, Công ty cổ phần lâm sản Hiền Lương, Công ty TNHH Nguyên Phong… có đáp ứng đủ điều kiện chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (CoC/FSC) để khai thác, chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ FSC ra thị trường quốc tế.

 

Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ với các chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ gia đình để hình thành các khu rừng cung cấp gỗ, giúp các doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu và tạo điều kiện cho người trồng rừng yên tâm về đầu ra sản phẩm, đảm bảo ổn định được gỗ bán, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người trồng rừng. Điển hình như mô hình liên kết hợp tác của các hộ dân tham gia trồng rừng theo chứng chỉ FSC với Công ty Scansia Pacific. Với mô hình này, công ty hỗ trợ chi phí đánh giá và duy trì chứng chỉ FSC trên diện tích 1.876,5 ha rừng trên địa bàn tỉnh. Công ty cam kết thu mua gỗ keo có chứng FSC có đường kính trên 13 cm cao hơn gỗ không có chứng chỉ tại cùng thời điểm 15 - 20% tùy theo chất lượng gỗ và không ép giá khi có thiên tai, rủi ro, ảnh hưởng đến rừng keo FSC. Đối với các hộ dân khi có rừng keo FSC gặp khó khăn về tài chính ở độ tuổi rừng từ 4 - 5 năm quyết định tỉa thưa, kéo dài tuổi thọ thêm 2 - 3 năm để nuôi cây lớn hơn, công ty sẽ hỗ trợ cho vay 4 triệu đồng/ha với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng thương mại tại thời điểm vay là 2%/năm. Công ty sẽ thu hồi vốn vay và lãi suất khi hộ dân đến thời điểm khai thác gỗ bán cho đơn vị.

 

Phát triển rừng trồng gỗ lớn là hướng đi lâu dài, bền vững mà ngành lâm nghiệp Quảng Trị xác định, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm gỗ rừng trồng, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống người trồng rừng.

 

Mai Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92192091
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan