Triệu Phong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: 15/11/2018 06:30:18

(QT) - Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, thời gian qua, UBND huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền từ huyện đến xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Các địa phương ở Triệu Phong thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

 

Một trong những kết quả nổi bật nhất của huyện Triệu Phong trong cải cách TTHC là xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến xã để giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đã được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đầy đủ giúp cho cán bộ, công chức giải quyết tốt công việc. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân tại các đơn vị, đa số các phiếu trả lời hài lòng và rất hài lòng, không có phiếu không hài lòng. Tổ chức bộ máy UBND huyện được nghiên cứu, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao và đạt chuẩn theo quy định.

 

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 100% CBCC được trang bị máy tính làm việc và sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc. UBND các xã, thị trấn, bình quân khoảng 85%- 90% CBCC được trang bị máy vi tính. Tất cả máy tính nối internet cáp quang tốc độ cao. UBND các xã, thị trấn có trang thông tin điện tử riêng. 100% CBCC sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc. Cùng với đó, đến nay trên địa bàn huyện, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn công bố chính thức mẫu chữ ký số để sử dụng trong trao đổi văn bản điện tử. Trên 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện qua môi trường mạng. Trong đó, hầu hết các văn bản có sử dụng chữ ký số đem lại hiệu quả cao trong xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. UBND huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa chỉ duy nhất là http:// dichvucong.quangtri.gov.vn với 14 TTHC và đang đề nghị Trung tâm tin học tỉnh số hóa thêm 24 TTHC để nâng lên 38 TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC …

 

Để đạt kết quả trên, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó, riêng năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 79 về kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2018, đồng thời thực hiện việc đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin của huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

Căn cứ Quyết định số 67 ngày 12/1/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát đánh giá TTHC theo phương án đơn giản hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018, ngày 29/1/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 251 về rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện năm 2018. Trên cơ sở đó, UBND huyện tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các quy định về TTHC được giải quyết tại đơn vị; niêm yết đầy đủ các TTHC như danh sách, nội dung, mức phí, lệ phí và các giấy tờ, hồ sơ liên quan, thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện; kịp thời cập nhật, niêm yết các TTHC mới ban hành và loại bỏ các TTHC bị bãi bỏ theo quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên phản hồi thông tin, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền về vướng mắc trong giải quyết TTHC để tháo gỡ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 5395 ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 92 ngày 7/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, UBND huyện ban hành Công văn số 2828 ngày 4/12/2017 về chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ theo dõi một cửa điện tử từ Phòng Nội vụ huyện, nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Phòng Tư pháp huyện sang Văn phòng HĐND-UBND huyện và kiện toàn cán bộ kiểm soát TTHC theo đúng quy định. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 352 ngày 28/2/2014 của UBND tỉnh về phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012- 2020, UBND huyện chuyển giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND huyện từ Phòng Nội vụ sang Phòng Kinh tế- Hạ tầng, đảm bảo theo đúng quy định. Không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, nhờ đó đến nay tỷ lệ CBCC có trình độ trên đại học ngày càng nhiều, trong đó cấp huyện trình độ thạc sĩ có 12 người, cấp xã có 2 người.

 

Trong năm 2019, UBND huyện tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quan trọng, trong đó tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính; áp dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC. Triển khai rộng rãi và có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản trên toàn huyện nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong các văn bản điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn…

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở miền tây Vĩnh Linh (17/12/2018)
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Tháng tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Quảng Trị (17/12/2018)
Sau 1 năm ứng dụng công nghệ hiện đại để sửa chữa điện nóng (17/12/2018)
Nhiều khó khăn trong sản xuất cây giống cho trồng rừng gỗ lớn (15/12/2018)
Làm đẹp cho áo quần (15/12/2018)
Nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững (15/12/2018)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (13/12/2018)
Cần ban hành thêm Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (13/12/2018)
Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị (13/12/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ