Phát triển lâm nghiệp bền vững


Ngày cập nhật: 04/10/2018 06:42:58

(QT) - Với mục tiêu tăng cường công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất lâm nghiệp, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững đất lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị rừng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất lâm nghiệp gắn với quản lý rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở tiềm năng đất lâm nghiệp và những kết quả đạt được trong phát triển lâm nghiệp thời gian qua, HĐND huyện Đakrông đã ban hành Quyết định 61/QĐ- HĐND, ngày 26/7/2018 về phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Đakrông giai đoạn 2018- 2020.

 

Người dân Đakrông chăm sóc rừng trồng

 

Những năm qua, bình quân mỗi năm, huyện Đakrông trồng được khoảng 800 ha rừng từ nguồn vốn đầu tư của nhiều chương trình, dự án. Ngoài trồng rừng phòng hộ, huyện khuyến khích người dân đẩy mạnh trồng rừng kinh tế trên đất trống, đất nương rẫy không hiệu quả. Huyện thực hiện chính sách hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển phong trào trồng rừng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia trồng rừng. Điển hình như gia đình ông Hồ Văn Lý ở thôn Pa Hy, xã Tà Long những năm qua đã trồng được gần 20 ha rừng tràm. Gia đình ông Lý kết hợp trồng rừng với chăn nuôi, trồng lúa nước để “lấy ngắn nuôi dài”, thu nhập từ chăn nuôi và trồng lúa của ông mỗi năm được hơn 60- 70 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống, chờ đến ngày thu hoạch rừng.

 

Mô hình phát triển kết hợp trồng rừng với chăn nuôi hiện đang phổ biến ở Đakrông và mang lại thu nhập cao. Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có tài sản vài chục héc ta rừng trồng và trâu, bò, dê đàn lên đến trăm con, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm hiện không phải là hiếm. Chủ yếu rừng được trồng trên đất nương rẫy trước đây bỏ hoang. Mỗi héc ta rừng sau 5 năm trồng, trừ các khoản chi phí, người trồng rừng thu được 35- 45 triệu đồng. Hiện nay, gỗ rừng trồng được tiêu thụ khá mạnh là điều kiện thuận lợi cho người trồng rừng yên tâm về đầu ra sản phẩm.

 

Cùng với trồng rừng, người dân còn tham gia chăm sóc và bảo vệ rừng nên vốn rừng trên địa bàn huyện Đakrông phát triển khá nhanh. Ông Hồ Văn Đang, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đakrông cho biết: “Những năm qua, phong trào trồng rừng ở Đakrông phát triển khá mạnh. Huyện đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, tạo điều kiện để các hộ nghèo có thể phát triển được rừng. Nhờ đó, người dân tích cực tham gia trồng rừng, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn bảo vệ môi trường sinh thái”.

 

Trên cơ sở thế mạnh và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, những năm tới, huyện Đakrông tiếp tục đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp chiếm 23% trong cơ cấu nông, lâm, thủy sản và 8- 9% tổng giá trị sản xuất của huyện, tốc độ tăng 26- 27%/năm. Hằng năm, trồng mới 1.000 ha rừng tập trung, đưa diện tích rừng trồng ổn định 10.000 ha. Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2020 đạt 66%. Từ nay đến năm 2020, huyện giao thêm 1.500 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng và hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và hưởng lợi ổn định lâu dài; giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất lâm nghiệp thêm 1.500 ha. Sản lượng khai thác bình quân trên 23.000 m3 /năm, diện tích rừng trồng đưa vào khai thác 350- 400 ha/năm, kết hợp xây dựng thương hiệu quảng bá, liên kết tiêu thụ lâm sản…

 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Đakrông tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giao đất, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 đã được phê duyệt. Thực hiện các chính sách về giao rừng, khoán bảo vệ rừng, quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy; tăng cường công tác ngăn chặn các hành vi phá rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển mua bán lâm sản trái phép. Làm tốt khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, bảo tồn và khai thác hợp lý, có hiệu quả lâm sản ngoài gỗ. Chuyển một số diện tích đủ điều kiện sang kinh doanh gỗ lớn, hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho các tổ chức, gia đình, cá nhân. Tăng cường thâm canh, ứng dụng KHKT vào trồng rừng để tăng năng suất, sản lượng rừng trồng, đa dạng hóa cây trồng lâm nghiệp. Quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng giống cây lâm nghiệp.

 

Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất lâm nghiệp. Áp dụng cơ giới vào khai thác, vận chuyển, kiểm soát tốt việc cấp phép khai thác, mua bán vận chuyển gỗ rừng trồng. Gắn vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng với các nhà máy chế biến.

 

Thực hiện tốt các giải pháp về nâng cao năng lực như: Đào tạo nghề lâm nghiệp cho người dân; nâng cao năng lực quản lý lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật cho cán bộ các cấp; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về mô hình lâm nghiệp để áp dụng trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp được tiếp cận với các chính sách của nhà nước và các chương trình, dự án để đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng thực chất và hiệu quả. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết giá trị từ khâu trồng rừng đến tiêu thụ sản phẩm.

 

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2020. Huy động nguồn lực trong nhân dân, lồng ghép và kết hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn với tổng nhu cầu vốn từ nay đến năm 2020 khoảng hơn 46 tỷ đồng. Củng cố và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp xã. Thực hiện đầy đủ việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện.

 

Tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch lâm nghiệp đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các chính sách phát triển lâm nghiệp đến các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu hằng năm cho các đơn vị, các xã, thị trấn về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, của tổ chức, các ban quản lý trong việc quản lý và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

 

Kinh tế lâm nghiệp là một thế mạnh của huyện Đakrông và đang được huyện tập trung đầu tư khai thác tốt, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn, thúc đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững của người dân nơi đây, đồng thời tạo ra thảm thực vật phong phú bảo vệ sinh thái vùng đầu nguồn Quảng Trị.

 

Trần Cát Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Vừa ngăn ngừa dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn (20/3/2019)
Khó khăn trong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác tại Đakrông (20/3/2019)
Cây chanh leo hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân (19/3/2019)
Cam Lộ nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (18/3/2019)
Tạo điểm nhấn mĩ quan đô thị và quảng bá sản phẩm đặc trưng của huyện Cam Lộ (18/3/2019)
Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện qua địa bàn Quảng Trị (18/3/2019)
Kiểm tra, giám sát mua bán điện, đóng góp tích cực vào quá trình kinh doanh điện năng (18/3/2019)
Không nên hoang mang trước dịch tả lợn Châu Phi (18/3/2019)
Sống nhờ rạn biển (16/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ